HATİCE YILDIRIM SARI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta hatice.sari@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları

Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine ve Bakıma Erişimi ile İlgili Yaşadıkları Sorunlar

EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN FEYZA DERELİ HATİCE YILDIRIM SARIÖzet Toplumdaki bireylerin zamanında, yeterli ve eşit olarak sağlık hizmeti alabilmesi, eşitlik ve erişilebilirlik açısından en önemli göstergelerden biridir. Ancak sağlık hizmeti ve bakıma erişimde bazı bireyler ve gruplar çeşitli boyutlarda engellerle karşı karşıya kalabilmektedir. Tüm dünyada engelli bireyler bu durumdan en fazla etkilenen grupların başında gelmektedir. Engellilik, bireyleri her yaş grubunda, tüm kültürlerde ve sadece fiziksel olarak değil duygusal, ruhsal ve sosyal açıdan da etkileyen önemli bir süreçtir. Engelli bireyler ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi114 Görüntülenme

COVID-19 Tanısı Olan Çocuk Hastalarda Ateş Yönetimi

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI PINAR DOĞAN HATİCE YILDIRIM SARI2019 yılının Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü, yeni bir koronovirüs çeşidinin Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktığını bildirmiş, bu virüs tüm dünya genelinde bir toplum sağlığı sorunu olarak yayılmış ve pandemi boyutuna ulaşmıştır. İnsanlarda ilk defa görülen yeni bir koronavirüs olduğundan Novel Coronavirüs 2019 (nCoV2019) olarak tanımlanmış ve hastalığın adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir. COVID-19’un en yaygın belirti ve semptomları ateş, öksürük ve dispne gibi diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarına benzer bulgulardır. Çocuklarda hastal ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi64 Görüntülenme

Comparison of Student Satisfaction According to Three Different Education Models in Nursing Education

FEYZA DERELİ HATİCE YILDIRIM SARI YASEMİN TOKEMObjective: The objective of the study is to determine student satisfaction in classical, integrated and problem-based learning education model used in nursing education. Material and Methods: The descriptive-comparative research design study consisted of 621 students from the third and fourth grades (senior-nursing students) in nursing schools with different education models. The data were collected by face to face interview method using the Socio-Demographic Attributes Form and Student Satisfaction Scale. Student Satisfaction Scale consists of ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi359 Görüntülenme

0-6 Yaş Grubu Down Sendromu Tanısı Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Güçlendirme Eğitiminin Sonuçları

PINAR DOĞAN HATİCE YILDIRIM SARIAmaç: Bu çalışmanın amacı, Down Sendromu tanısı olan çocukların ailelerine verilen güçlendirme eğitiminin etkinliğinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Şubat 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan üç özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yürütülmüştür. Güçlendirme eğitiminde Down Sendromu tanısının ne olduğu, nedenleri, destekleyici tedavi yöntemleri, Down Sendromu tanısı olan çocukların ve ebeveynlerinin hakları ile ilgili annelere bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim süresi yaklaşık 90 dakikadır. Araştırma verileri, ...Daha fazlası Makale2021İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi335 Görüntülenme

Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları

HATİCE YILDIRIM SARIAmaç: Pediatri hemşirelerinin tıbbi hatalardaki tutumlarının belirlenmesidir. Çalışma tanımlayıcı tiptedir ve bir çocuk hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi 179 hemşireden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında “Sosyodemografik Soru Formu” ve “Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programında; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri verilerek yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %55.8’i (n=100) klinik, %44.2’si (n=79) yoğun bakım ünitelerinde çalış ...Daha fazlası Makale2017İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi160 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1970 - 2001
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
2001 - 2007
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
1989 - 1994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK PR.
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
09.02.2018 - 09.02.2020 Down Sendromlu Çocukların Ailelerine Yönelik Güçlendirme Eğitiminin EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.10.2017 - 30.09.2018 Pediatrik idrar toplama aracı geliştirilmesiDiğer (Ulusal)
Fon : 144734
07.07.2014 - 11.08.2016 Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuk ve Gençlerin Ebeveynlerine Yönelik İhmal ve İstismar Farkındalık Programının EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 12600
05.06.2012 - 10.04.2015 Üniversitelerde Engellilere Yönelik Ayrımcılığın Araştırılması ve Ayrımcılığa Karşı Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmalarının Etkinliğinin DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
25.01.2015 - 11.05.2017 Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyeterlilikleri ve DeneyimleriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 22073
-01-01-01- - -01-01-01- Okul Öncesi Çocuğun Sağlığının Geliştirilmesi ProjesiDİĞER
Reporting of medication errors by pediatric nurses Derya Gök,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Journal of Nursing Education and Practice , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCOhost) Özgün Makale
Assessment of the prevalence of obesity, stunting, and hypertension among primary school children MEDİNE YILMAZ,BETÜL AKTAŞ,FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,GAMZE KUNDAKÇI,Zeliha Tiraki , Yayın Yeri:European Journal of Therapeutics , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/EurJTher.2017.42
Dünyada ve Türkiye’xxde Engellilik HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
BUÇH II çocuk hastalarda düşme riski skoru:Harizmi ve BUÇH ölçekleri ile karşılaştırılması sibel yöntem,derya gök,HATİCE YILDIRIM SARI,fatma aydınlık güntürkün , Yayın Yeri:İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Locus of Control and Self Directed Learning Relation on Nursing Students BURCU ARKAN,ELİF ÜNSAL AVDAL,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ, EBSCOhostGoogle ScholarOpen J-Gate...) Özgün Makale
Çocuk ve Aile ile İletişim HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Nutritional status eating behaviours and parental attitudes of children with an autism HATİCE YILDIRIM SARI,ALEV GİRLİ,SEMRA ÖZTÜRK ÖZGÖNENEL,ESRA ARDAHAN AKGÜL , Yayın Yeri:Developmental Medicine & Child Neurology , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özet https://dx.doi.org/DOI: 10.1111/dmcn.12778_60
Determination of School Related Problems in Children Treated for Cancer MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI,NAZAN ÇETİNGÜL,MEHMET KANTAR,HATİCE SERPİL ERERMİŞ,SERAP AKSOYLAR , Yayın Yeri:The Journal of School Nursing , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/1059840513506942
Experiences of Parents With the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study HATİCE YILDIRIM SARI,MEDİNE YILMAZ,SÜHEYLA ÖZSOY,MEHMET KANTAR,NAZAN ÇETİNGÜL , Yayın Yeri:Cancer Nursing , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Pediatri Hemsirelerinin Yasam Bulgularına Yönelik Bilgi ve Tutumları HATİCE YILDIRIM SARI,SİBEL ÇEVİK YÖNTEM,DERYA DEMİR,NALAN KARAOĞLAN,SEVİNÇ BAŞKURT,SANİYE ÇİMEN , Yayın Yeri:Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Çocuk Hastalar Için Düşme Riski Tanılama Ölçegi’nin Gelistirilmesi DERYA DEMİR,SİBEL ÇEVİK YÖNTEM,HATİCE YILDIRIM SARI,MURAT BEKTAŞ , Yayın Yeri:Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
0 6 Yaş Çocukların Sağlık Hizmet Kullanımları Sürekli Hizmet Kaynakları ve Etkileyen Faktörler SALİHA ÖZPINAR,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:TAF Preventive Medicine Bulletin , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ScopeMed) Özgün Makale
Asthma and Quality of Life in Adolescent in Manisa Turkey SALİHA ÖZPINAR,OSMAN ALTIPARMAK,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Int J Adolesc Med Health , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed) Özgün Makale
Facilitating Factors in Clinical Education in Nursing AYFER AYDIN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:DEUHYOED , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları ASLI KIRMAN COŞKUN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Güncel Pediatri , 2011Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Students Opinions and Expectations of Effective Nursing ClinicalMentors AYFER AYDIN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Journal of Nursing Education , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Hakkındaki Bilgileri ve Düşünceleri MUZAFFER CANDAN ÖZTÜRK,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Ege Pediatri Bülteni , 2008Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Ebe ve Hemşirelerin Zihinsel Engelli Çocuklarla İlgili Bilgileri HATİCE YILDIRIM SARI,SALİHA ÖZPINAR , Yayın Yeri:TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni , 2008Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Determining Problems Experienced by Student Nurses in Their Work With Clinical Educators in Turkey AYFER AYDIN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Nurse Education Today , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome HATİCE YILDIRIM SARI,GÜNSEL BAŞER,JANET MOLZAN TURAN , Yayın Yeri:Paediatric Nursing , 2006Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed) Özgün Makale
Effects of epilepsy education on the academic achievement and quality of life of children with epilepsy ÖZGE UZUN,HATİCE YILDIRIM SARI,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR , Yayın Yeri:British Journal of Neuroscience Nursing , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CINAHL) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12968/bjnn.2021.17.6.231
Comparison of Student Satisfaction According to Three Different Education Models in Nursing Education FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Experiences Infant and Child Care of Mothers with Disabilities in Turkey: A Qualitative Study NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:African Journal of Reproductive Health , 2018Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29063/ajrh2018/v22i4.9
Fertility-Related Views and Life Priorities of Children Having Undergone Cancer Treatment and their Parents MEDİNE YILMAZ,Nuray Demir,HATİCE YILDIRIM SARI,NAZAN ÇETİNGÜL,EROL TAVMERGEN,MEHMET KANTAR , Yayın Yeri:PEDIATRIC BLOOD CANCER , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özet
Effects of watching cartoons on pain scores in children undergoing venepuncture ESRA ARDAHAN AKGÜL,YAKUP KARAHAN,FUNDA SAİME BAŞOĞLU,Aysel Oğul,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,Perihan Yetim,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Nursing Children and Young People , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7748/ncyp.2018.e913
OPINIONS OF NURSING STUDENTS ABOUT THE SYSTEM OF EDUCATION: THREE DIFFERENT MODELS OF EDUCATION FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal İndex) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17371/UHD.2018.3.5
Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi Halime Mercan,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Bronkopnömoni Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocukların Annelerinin Özyeterliliklerinin İncelenmesi NACİYE CANTİLAV,EDA ABUT,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (International Innovative Journal Impact ...) Özgün Makale
Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability HATİCE YILDIRIM SARI,MEDİNE YILMAZ,Elif Serin,Sezer Secgin Kısa,Özlem Yeşiltepe,YASEMİN TOKEM,Helen Rowley , Yayın Yeri:Acta Paul Enferm , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Determination of Injury Risks and Safety Measures Taken by Mothers of Children With an Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder HATİCE YILDIRIM SARI,ALEV GİRLİ,Semra Öztürk özgönenel,Helen Rowley , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Knowledge , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/2047-3095.12079
University students attitudes towards disability and their views on discrimination ALEV GİRLİ,HATİCE YILDIRIM SARI,GÜNAY KIRKIM,SELNUR NARİN , Yayın Yeri:International Journal of Developmental Disabilities , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1179/2047387715Y.0000000008
Attitudes of nursing students towards people with disabilities HATİCE YILDIRIM SARI,EBRU AKGÜN ÇITAK,NURCAN UYSAL,EMİNE ALTUN YILMAZ , Yayın Yeri:Learning Disability Practice , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CINAHL, BRITISH NURSING INDEX, EMBASE) Özgün Makale http://dx.doi.org/10.7748/ldp.19.1.27.s22
Kanama Hastalığı Olan Çocuk ve Engelli Kavramına Yaklaşımlar HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Pediyatride ilaç hataları ve hata bildirimi Derya Gök,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Adölesan Sağlığına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemelerin Gözden Geçirilmesi HATİCE YILDIRIM SARI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Ebscho, Google Scholar) Özgün Makale
The Effectiveness of Nutrition and Activity Programmes for Young Adults with Intellectual Disabilities MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI,Elif Serin,Kısa Sezer Secgin , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CINAHL) Özgün Makale
BUÇH Pediatrik Bası Yarası Risk Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi SAİME YILDIRIM,SİBEL ÇEVİK YÖNTEM,HATİCE YILDIRIM SARI,TUĞBA KAPLAN,MURAT BEKTAŞ , Yayın Yeri:Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda İhmal ve İstismar HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Sağlıkla Hemşirelik Dergisi , 2014Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
Akran Zorbalığı Açısından Riskli Bir Grup; Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar HÜLYA KARATAŞ,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Sağlıkla Hemşirelik Dergisi , 2014Ulusal Hakemsiz Derleme Makale
Health Status of Hearing Impaired Children and Adolescents ASLI KIRMAN COŞKUN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Practice , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Manisa İlinde Engelli Bireylere Karşı Toplumsal Tutum SALİHA ÖZPINAR,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Anadolu Psikiyatri Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Çocuklarda Kanser ve Engellilik HATİCE YILDIRIM SARI,MEDİNE YILMAZ,MEHMET KANTAR , Yayın Yeri:Türk Onkoloji Dergisi , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale
Çocuklarda Uyku HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 2012Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Health Screening A Survey of Children s Growth and Development in Turkey MUZAFFER CANDAN ÖZTÜRK,HATİCE YILDIRIM SARI,MURAT BEKTAŞ,AYFER AYDIN , Yayın Yeri:Paediatric Nursing , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed) Özgün Makale
Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection) HATİCE MERT,ÖZLEM BİLİK,HATİCE YILDIRIM SARI,BESTİ ÜSTÜN , Yayın Yeri:DEUHYO ED , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
The Effects of Parental Attitudes on Health Behaviors of Adolescents Attending 6th to 8th Grades in Turkey SALİHA ÖZPINAR,HATİCE YILDIRIM SARI,FİGEN YARDIMCI , Yayın Yeri:International Journal of Disability and Human Development , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Zihinsel Yetersiz Bireylerin Sağlık Sorunları HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Ebsco host) Derleme Makale
Burden of Mothers of Children with Intellectual Disability in Turkey HATİCE YILDIRIM SARI,DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL , Yayın Yeri:International Journal of Disability and Human Development , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Nursing Students Expectations From Tutors in PBL and Effects of Tutors Behaviour on Nursing Students SAMİYE METE,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Nurse Education Today , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi HATİCE YILDIRIM SARI,DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 2008Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile Yüklenmesi HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Zihinsel Engelli Bireylerde Obezite ve Hipertansiyon Riskinin Belirlenmesi HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:ÖZVERİ , 2006Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İlkokul Öğrencilerine Sigaranın Zararları Konusunda Verilen Eğitimin Sigarayla İlgili Görüşlerine Etkisi HATİCE YILDIRIM SARI,MUZAFFER CANDAN ÖZTÜRK , Yayın Yeri:Hemşirelik Forumu , 2005Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisi Nasıl Olmalı AYŞE BEŞER,SAMİYE METE,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 2004Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Durumlarının Belirlenmesi MUZAFFER CANDAN ÖZTÜRK,AKLİME SARIKAYA,HATİCE YILDIRIM SARI,MURAT BEKTAŞ , Yayın Yeri:Milli Eğitim Dergisi , 2004Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Pediyatrik Hemşirelik Bakımı Olgu Yönetimi MUZAFFER CANDAN ÖZTÜRK,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Hemşirelik Forumu , 2004Ulusal Hakemsiz Vaka Takdimi
0-6 Yaş Grubu Down Sendromu Tanısı Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Güçlendirme Eğitiminin Sonuçları ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Adaptation of Attitudes Towards to Vaccine Scale to Turkish, Investigation of Validity and Reliability DİDEM ÖZÜMİT,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Çocuk Enfeksiyon Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5578/ced.20219705
Relationship between burnout and patient safety attitudes in pediatric nurses in a hospital in Turkey Hanife Bilal,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Enfermería clínica , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (E-SCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/DOI: 10.1016/j.enfcle.2019.08.004
An exploratory study of intercultural effectiveness scale in nursing students MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI,ŞAFAK DAĞHAN , Yayın Yeri:Heliyon , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SCOPUS, E-SCI) Özgün Makale
COVID-19 Tanısı Olan Çocuk Hastalarda Ateş Yönetimi Sevde Keklik,ATİYE KARAKUL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,ZEHRA DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCHO) Derleme Makale
The Effect of Kangaroo Care on Pain Score During Recurrent Heel Lance Procedures in Newborns Gulen Yucel,HATİCE YILDIRIM SARI,Ozgur Olukman , Yayın Yeri:İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/buchd.2020.07269
Effects of the prone position and kangaroo care on gastric residual volume, vital signs and comfort in preterm infants DENİZ UTKUTAN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Japan Journal of Nursing Science , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed) Özgün Makale https://dx.doi.org/DOI: 10.1111/jjns.12287
Nasogastric Tube Feeding Experiencesin Pediatric Oncology Patients and TheirMothers Hopancı Bıçaklı Derya,HATİCE YILDIRIM SARI,MEDİNE YILMAZ,NAZAN ÇETİNGÜL,MEHMET KANTAR , Yayın Yeri:Gastroenterology Nursing , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/SGA.0000000000000385
Nursing students’ education stress and academic achievement: the impact of three different education methods NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SEZER ER GÜNERİ,HATİCE MERT,ELİF ÜNSAL AVDAL,YASEMİN TOKEM,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Journal of Higher Education and Science , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5961/jhes.2019.327
Sleep Characteristics of Pediatric Burn Patients ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:The Journal of Pediatric Research , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/jpr.galenos.2018.34713
Determination of Senior Nursing Students’ Mathematical Perception Skills and Pediatric Medication Calculation Performance ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ZEHRA DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/FNJN382707
Effect of An Evidence-Based Nursing Intervention on the Diagnosis of Oral Mucositis in the Pediatric Stem Cell Transplant Unit Seyda Avci,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/apjon.apjon_5_19
The Relationship Between Parental Self-efficacy, Perceived Social Support and Family Burden on Fathers of Children with Intellectual Disability Ayşe Karlıoğlu,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCHO, CINAHL) Özgün Makale
Health problems of individuals with autism spectrum disorder MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI,GÜLHAN COŞANSU,NURSEN NAHCİVAN,BETÜL AKTAŞ,ZELİHA TİRAKİ,EVRİM DOĞRUYOL , Yayın Yeri:British Journal of Neuroscience Nursing , 2019Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12968/bjnn.2019.15.4.170
Özel Gereksinimi Olan ÇocuklardaAile Merkezli Bakım HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi BETÜL AKTAŞ,MEDİNE YILMAZ,FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Journal of Academic Research In Nursing , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/jaren.2019.18894
The Results of Simulation Training in Pediatric Nursing Students’ Education HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,ZEHRA DOĞAN,PINAR DOĞAN , Yayın Yeri:The Journal of Pediatric Research , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science-Emerging Sources Citation...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/jpr.97769
Evaluation Nurses Practices for Medication Administration ViaEnteral Feeding Tube NURCAN UYSAL,HATİCE YILDIRIM SARI,Derya Gök,Öznur Özsoy Maslak , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CINAHL) Özgün Makale
Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ALEV GİRLİ,Semra Öztürk Özgönenel,HATİCE YILDIRIM SARI,ESRA ARDAHAN AKGÜL , Yayın Yeri:Çocuk ve Medeniyet Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemeler HATİCE YILDIRIM SARI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI , Yayın Yeri:TAF Prev Med Bull , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarını Tanıma Düzeyleri Hatice Aydan Işık Metinyurt,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Çocuk ve Medeniyet Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Özel Sağlık Bakım Gereksinimi Olan Çocuklar Teknolojiye Bağımlı Çocuklar. HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Pediatrik Yanık Vakalarında Besin Desteği ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Çocuk Cerrahisi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Adölesan Evliliklerin Sağlığa Etkileri ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Gelişimsel Yetersizliğin Perinatal Dönemde Önlenmesi HATİCE YILDIRIM SARI,KEZBAN YENAL,MEDİNE YILMAZ , Yayın Yeri:Erciyes Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Gestasyon haftalarına gore Bebeğin Gelişimsel Bakımının Planlanması HATİCE YILDIRIM SARI,ZERRİN ÇİĞDEM , Yayın Yeri:DEÜHYO ED , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Nutritional Status of Children with an Intellectual Disability HATİCE YILDIRIM SARI,BANU BAHÇECİ , Yayın Yeri:International Journal of Disability and Human Development , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (PubMed) Özgün Makale
Relationship Between Life Satisfaction Health Status Social Support Stress Management and Sociodemographic Variables in Mothers of Children with Intellectual Disability HATİCE YILDIRIM SARI,SALİHA ÖZPINAR,FİLİZ SALMAN,HATİCE COŞKUN,HAVVA KARAYEL,NURCAN BİLGİN,HİLAL ÖZTÜRK,BANU BAHÇECİ , Yayın Yeri:International Refereed Academic Social Sciences Journals , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale
Factors Affecting the Healthy Lifestyle Behavior and Quality of Life in Healthy Youths in Western Turkey MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:International Refereed Academic Social Sciences Journals , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale
Gelişimsel Yetersizliği olan Çocuklarda Yaralanmalar ve Kazalar HATİCE YILDIRIM SARI,ALEV GİRLİ , Yayın Yeri:Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 2012Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Sleep and Parenting Styles in Preschool Children in Turkey HATİCE YILDIRIM SARI,SALİHA ÖZPINAR , Yayın Yeri:Int J Child Health Hum Dev , 2011Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CINAHL) Özgün Makale
Depression Among Mothers of Children and Adult with an Intellectual Disability in Turkey HATİCE YILDIRIM SARI,DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL , Yayın Yeri:International Journal of Nursing Practice , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Home Accidents and Mothers Measurements in Preschool Children MUZAFFER CANDAN ÖZTÜRK,HATİCE YILDIRIM SARI,MURAT BEKTAŞ,AYFER AYDIN , Yayın Yeri:Anatolian Journal of Clinical Investigation , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (DOAJ, SCOPUS) Özgün Makale
Down Sendromlu Çocuklara Yönelik Erken Girişim Programında Hemşirenin Rolü HATİCE YILDIRIM SARI,GÜNSEL BAŞER , Yayın Yeri:ÖZ-VERİ Dergisi , 2004Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Hastanede Yatan Çocukların Annelerinin Gereksinimlerinin Belirlenmesi ESRA ARDAHAN AKGÜL,DERYA GÖK,HATİCE YILDIRIM SARI (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Fertility-Related Views and Life Priorities of Children Having Undergone Cancer Treatment and their Parents NAZAN ÇETİNGÜL,MEHMET KANTAR,HATİCE YILDIRIM SARI,MEDİNE YILMAZ,Nuray Demir,EROL TAVMERGEN (16.11.2018 -19.11.2018 ) , Yayın Yeri:50th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETYOF PAEDIATRIC ONCOLOGY (SIOP) , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF HEDEN PAIN SCALE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH CANCER: PRELIMINARY RESULTS. ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,Nuray Demir,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,PINAR DOĞAN,MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies , 2018Uluslararası Özet bildiri
Pediatri Hemşireliğinde Bakım Paketi Uygulamaları BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Physical abuse potential in mothers of children and adolescents withan Intellectual Disabilities HATİCE YILDIRIM SARI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ALEV GİRLİ,BUMİN NURİ DÜNDAR (12.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:EAP 2017 Congress and MasterCourse , 2017Uluslararası Özet bildiri
İnovasyon ve Proje Süreci Deneyim Paylaşımı: Pediatrik İdrar Toplama Aracı Geliştirilmesi FATMA İLTUŞ,AYŞE BÜYÜKBAYRAM ARSLAN,HAKAN OFLAZ,HATİCE YILDIRIM SARI,BELDE KASAP DEMİR (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Determination of the knowledge level about abuse and neglect and awareness level about emotional abuse of mothers of child with intellectual disabilities (ID) HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ALEV GİRLİ,ESRA ARDAHAN AKGÜL (01.06.2018 -02.06.2018 ) , Yayın Yeri:4th PNAE Congress on Paediatric Nursing , 2018Uluslararası Özet bildiri
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA İLİŞKİN SON 10 YILDA YAPILANSİSTEMATİK DERLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL (01.12.2015 -04.12.2015 ) , Yayın Yeri:5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2015Ulusal Özet bildiri
Pediatri Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Potasyum Dengesi Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Assessment of the Prevalence of Obesity, Stunting and Hypertension among Primary School Children MEDİNE YILMAZ,BETÜL AKTAŞ,FEYZA DERELİ,HATİCE YILDIRIM SARI,GAMZE KUNDAKÇI,Zeliha Tiraki (12.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:EAP 2017 Congress and MasterCourse , 2017Uluslararası Özet bildiri
Annelerin Emzirme Sürecinde Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanma Durumlarının İncelenmesi PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinde Simüle Çocuk Mankende İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesinde İlaç Uygulama ve Doz Hesaplama Programı Kullanımının Etkisi BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,PINAR DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI,DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA HEDEFLERİNE ULAŞMA DURUMU HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL (17.12.2017 -19.12.2017 ) , Yayın Yeri:10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
İlk Kez ve Birden Çok Kez Bronkopnömoni Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocukların Annelerinde Özyeterlilik Naciye Cantilav,Eda Abut,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (16.11.2016 -18.11.2016 ) , Yayın Yeri:4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi , 2016Ulusal Poster
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FAZLA KİLOLU VE OBEZ HASTAYA BAKIM VERME DENEYİMLERİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ YASEMİN TOKEM,FATMA İLTUŞ,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN,HATİCE YILDIRIM SARI,ELİF ÜNSAL AVDAL (21.11.2015 -22.11.2015 ) , Yayın Yeri:Obeziteye Multididpliner Yaklaşım Kongresi , 2015Ulusal Poster
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Potasyum Dengesi Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi Emine Tuğçe Uygun,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (28.04.2016 -29.04.2016 ) , Yayın Yeri:5. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi , 2016Ulusal Poster
Pediatrik Yanık Hastalarında Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI (26.10.2016 -30.10.2016 ) , Yayın Yeri:34. Çocuk Cerrahisi 7. Pediatrik Üroloji ve 20. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi , 2016Ulusal Sözlü Bildiri
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Algıları Becerileri ve Pediatrik İlaçları Hesaplayabilme Performanslarının Belirlenmesi ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI,ZEHRA DOĞAN (16.11.2016 -18.11.2016 ) , Yayın Yeri:4.Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi , 2016Ulusal Sözlü Bildiri
Çocuklarda Venöz Kan Alma Uygulaması Sırasında Çizgi Film Seyrettirmenin Ağrı Algısına ve Süresine Etkisi Yakup Karahan,Funda Saime Başoğlu,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI,Perihan Yetim,Aysel Oğul (28.04.2016 -29.04.2016 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi , 2016Ulusal Sözlü Bildiri
Simulation Training In Pediatric Nursing: A Systematic Review-Pediatri Hemşireliğinde Simülasyon Eğitimi: Sistematik İnceleme HATİCE YILDIRIM SARI,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ZEHRA DOĞAN (29.11.2017 -02.12.2017 ) , Yayın Yeri:6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Relationship Between Family Needs and Optimism of Mothers of Children with an Intellectual Disability PINAR DOĞAN,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,HATİCE YILDIRIM SARI (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:European Academy of Paediatric Socities Congress 2018 , 2018Uluslararası Özet bildiri
Effects of Watching Cartoons on Pain in Children duringVenipuncture ESRA ARDAHAN AKGÜL,YAKUP KARAHAN,BAŞOĞLU FUNDA SAİME,AYSEL OĞUL,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,PERİHAN YETİM,HATİCE YILDIRIM SARI (12.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:EAP 2017 Congress and MasterCourse , 2017Uluslararası Özet bildiri
Nutritional status eating behaviours and parental attitudes of children with an autism HATİCE YILDIRIM SARI,ALEV GİRLİ,SEMRA ÖZTÜRK ÖZGÖNENEL,ESRA ARDAHAN AKGÜL (27.05.2015 -30.05.2015 ) , Yayın Yeri:European Academy of Childhood Disability (EACD) , 2015Uluslararası Özet bildiri
ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN PROFESYONEL ETİK DEĞERLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ TUTUMLARINA ETKİSİ BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,YELİZ AKATIN,NACİYE CANTİLAV,HATİCE YILDIRIM SARI (01.12.2015 -04.12.2015 ) , Yayın Yeri:5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2015Ulusal Özet bildiri
“Kankam Olur Musun? Benimle ve Otizmimle” Üniversite Öğrencilerinin Gönüllük Deneyimleri HATİCE YILDIRIM SARI,FEYZA DERELİ,ESRA ARDAHAN AKGÜL (27.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Sleep Characteristics of Pediatric Burn Patients ESRA ARDAHAN AKGÜL,HATİCE YILDIRIM SARI (30.10.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:European Academy of Paediatric Socities Congress 2018 , 2018Uluslararası Özet bildiri
THE RESULTS OF SIMULATION TRAINING IN PEDIATRIC NURSING EDUCATION: A PILOT STUDY HATİCE YILDIRIM SARI,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ATİYE KARAKUL,ZEHRA DOĞAN,PINAR DOĞAN (29.11.2017 -02.12.2017 ) , Yayın Yeri:6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Kültürel Etkililik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi MEDİNE YILMAZ,HATİCE YILDIRIM SARI,ŞAFAK DAĞHAN (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Yaşadıkları Stresin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi Üç Farklı Üniversite Üç Farklı Eğitim Yöntemi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SEZER ER GÜNERİ,HATİCE MERT,ELİF ÜNSAL AVDAL,YASEMİN TOKEM,HATİCE YILDIRIM SARI (10.09.2015 -12.09.2015 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
NAZOGASTRİK TÜPLE BESLENEN ÇOCUKLARIN BAKIM VERİCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ÖZGE BEZGİN,HATİCE YILDIRIM SARI,GÜLSÜM GÜDER,PERİHAN YETİM,ESRA ARDAHAN AKGÜL,NURCAN UYSAL,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR (17.12.2017 -19.12.2017 ) , Yayın Yeri:10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
İlkokul öğrencilerinde ağırlık yönetimi: bir müdahale çalışması-birinci aşama sonuçları MEDİNE YILMAZ,DİLEK ONGAN,GAMZE KUNDAKÇI,GÜLÇİN UYANIK,HATİCE YILDIRIM SARI (12.04.2018 -13.04.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Practices of mothers’ with infants with colic BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,PINAR DOĞAN,ATİYE KARAKUL,ESRA ARDAHAN AKGÜL,ZEHRA DOĞAN,HATİCE YILDIRIM SARI,BUMİN NURİ DÜNDAR,MAŞALLAH BARAN (01.06.2018 -02.06.2018 ) , Yayın Yeri:4th PNAE Congress on Paediatric Nursing , 2018Uluslararası Özet bildiri
Engelli Çocuk ve Ailesinin Güçlendirilmesi HATİCE YILDIRIM SARI (29.11.2017 -02.12.2017 ) , Yayın Yeri:1.Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2017Uluslararası
Acil serviste engelli bireye bedensel ve zihinsel yaklaşım HATİCE YILDIRIM SARI (10.11.2016 -13.11.2016 ) , Yayın Yeri:5. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi , 2016Uluslararası
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms