Comparison of Student Satisfaction According to Three Different Education Models in Nursing Education

Objective: The objective of the study is to determine student satisfaction in classical, integrated and problem-based learning education model used in nursing education. Material and Methods: The descriptive-comparative research design study consisted of 621 students from the third and fourth grades (senior-nursing students) in nursing schools with different education models. The data were collected by face to face interview method using the Socio-Demographic Attributes Form and Student Satisfaction Scale. Student Satisfaction Scale consists of the sub-dimensions of instructors, school administration, agreeing with decisions, scientific-social-technical facilities, quality of education. Scale average scores are graded from 1 to 5, and the increase of score averages signifies the increase of satisfaction. Results: Student Satisfaction Scale scores were 2.95±0.6 in the classical education model, 3.33±0.6 in the problem based learning model and 2.95±0.6 in the integrated education model. Problem-based learning model has the highest score in terms of student satisfaction and statistically differs from other models (p<0.05). Conclusion: The satisfaction of nursing students is moderate in all three education model. In the sub-dimensions, the highest satisfaction was observed in the instructors.

Amaç: Çalışmanın amacı, hemşirelik eğitiminde kullanılan klasik, entegre ve probleme dayalı eğitim modellerindeki öğrenci memnuniyetlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın örneklemini, üç farklı eğitim modeline sahip hemşirelik okulunda üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan 621 öğrenci oluşturdu. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle ve Sosyo-Demografik Özellikler Formu ve Öğrenci Doyum Ölçeği kullanılarak toplandı. Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği; öğretim elemanları, okul yönetimi, kararlara katılma, bilimsel-sosyal-teknik olanaklar, eğitim kalitesi alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek puan ortalamaları 1’den 5’e derecelendirilir ve puanların yükselmesi memnuniyet artışını ifade etmektedir. Bulgular: Öğrenci Doyum Ölçeği puanları, Klasik eğitim modelinde 2,95±0,6; Probleme Dayalı Öğretim modelinde 3,33±0,6 ve Entegre eğitim modelinde 2,95±0,6’dır. Probleme Dayalı Öğretim modelinde, öğrenci memnuniyeti açısından en yüksek puana sahip olup diğer modellerden istatistiksel olarak farklıdır (p<0.05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin memnuniyetleri üç eğitim modelinde de orta düzeydedir. Alt boyutlarda en yüksek memnuniyet öğretim elemanları boyutunda gözlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
360
04.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
04.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Temmuz 2024 16:53
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Comparison of Student Satisfaction According to Three Different Education Models in Nursing Education
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
FEYZA DERELİ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
HATİCE YILDIRIM SARI
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
YASEMİN TOKEM
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: The objective of the study is to determine student satisfaction in classical, integrated and problem-based learning education model used in nursing education. Material and Methods: The descriptive-comparative research design study consisted of 621 students from the third and fourth grades (senior-nursing students) in nursing schools with different education models. The data were collected by face to face interview method using the Socio-Demographic Attributes Form and Student Satisfaction Scale. Student Satisfaction Scale consists of the sub-dimensions of instructors, school administration, agreeing with decisions, scientific-social-technical facilities, quality of education. Scale average scores are graded from 1 to 5, and the increase of score averages signifies the increase of satisfaction. Results: Student Satisfaction Scale scores were 2.95±0.6 in the classical education model, 3.33±0.6 in the problem based learning model and 2.95±0.6 in the integrated education model. Problem-based learning model has the highest score in terms of student satisfaction and statistically differs from other models (p<0.05). Conclusion: The satisfaction of nursing students is moderate in all three education model. In the sub-dimensions, the highest satisfaction was observed in the instructors.
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Çalışmanın amacı, hemşirelik eğitiminde kullanılan klasik, entegre ve probleme dayalı eğitim modellerindeki öğrenci memnuniyetlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın örneklemini, üç farklı eğitim modeline sahip hemşirelik okulunda üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan 621 öğrenci oluşturdu. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle ve Sosyo-Demografik Özellikler Formu ve Öğrenci Doyum Ölçeği kullanılarak toplandı. Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği; öğretim elemanları, okul yönetimi, kararlara katılma, bilimsel-sosyal-teknik olanaklar, eğitim kalitesi alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek puan ortalamaları 1’den 5’e derecelendirilir ve puanların yükselmesi memnuniyet artışını ifade etmektedir. Bulgular: Öğrenci Doyum Ölçeği puanları, Klasik eğitim modelinde 2,95±0,6; Probleme Dayalı Öğretim modelinde 3,33±0,6 ve Entegre eğitim modelinde 2,95±0,6’dır. Probleme Dayalı Öğretim modelinde, öğrenci memnuniyeti açısından en yüksek puana sahip olup diğer modellerden istatistiksel olarak farklıdır (p<0.05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin memnuniyetleri üç eğitim modelinde de orta düzeydedir. Alt boyutlarda en yüksek memnuniyet öğretim elemanları boyutunda gözlenmiştir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-04
Yayın Dili
(dc.language.iso)
eng
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nursing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Education model
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Student satisfaction
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Classical
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İntegrated
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Problem-based learning
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Eğitim modeli
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öğrenci memnuniyeti
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Klasik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Entegre
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Probleme dayalı öğretim
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Dereli, F. , Yıldırım Sarı, H. & Tokem, Y. (2021). Comparison of Student Satisfaction According to Three Different Education Models in Nursing Education . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 61-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/884943
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Hemşirelik Eğitiminde Üç Farklı Eğitim Modeline Göre Öğrenci Memnuniyetinin Karşılaştırılması
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
61
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
66
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
6
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/1981
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms