Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları

Amaç: Pediatri hemşirelerinin tıbbi hatalardaki tutumlarının belirlenmesidir. Çalışma tanımlayıcı tiptedir ve bir çocuk hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi 179 hemşireden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında “Sosyodemografik Soru Formu” ve “Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programında; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri verilerek yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %55.8’i (n=100) klinik, %44.2’si (n=79) yoğun bakım ünitelerinde çalışmaktadır. Pediatri hemşirelerinin Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği toplam puanı 3.48±0.51 olarak saptanmıştır. Ölçek alt boyutları değerlendirildiğinde; Tıbbi Hata Algısı alt boyut toplam puanı 2.93±0.77, Tıbbi Hataya Yaklaşım alt boyut toplam puanı 3.57±0.60, Tıbbi Hata Nedenleri alt boyut toplam puanı 3.57±0.58’dir. Hemşirelerin yaklaşık %50’si ramak kala hataların bildirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Sonuç: Pediatri hemşirelerinin tıbbi hatalardaki tutumlarının olumlu olduğu ve eğitim düzeyinin lisans ve lisansüstü olmasının olumlu tutumların varlığını etkilediği saptanmıştır. Pediatri hemşirelerinin özellikle ramak kala hataların bildirimi konusunda desteklenmesi gerekmektedir.

Objective: The determination of the attitudes of the paediatric nurses towards medical malpractice. The study is a descriptive one and was conducted in a paediatric hospital. Materials and Methods: The sample of the study consisted of 179 nurses. “Sociodemographic Questionnaire” and “Medical Malpractice Attitude Scale” were used in the collection of the data. Analysis of the data was done with number, percentage, mean, standard deviation values using SPSS 20 program. Findings: 55.8% (n=100) of the nurses participating in the study worked in clinical and 44.2% (n=79) in intensive care units. The total score of Medical Malpractice Attitute Scale was 3.48 ± 0.51. When scale sub-dimensions were evaluated; mean total Medical Error Perception subscale score was 2.93 ± 0.77, mean total Medical Malpractice Approach subscale score was 3.57± 0.60, mean total Medical Error Reason subscale score was 3.57 ± 0.58. Approximately 50% of the nurses thought that errors of near misses should be reported. Conclusion: It has been determined that the attitudes of paediatric nurses towards medical malpractices were positive and that graduate and postgraduate levels of education affected the existence of positive attitudes. Paediatric nurses need to be particularly supported for reporting of near misses.

Erişime Açık
Görüntülenme
161
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
2
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Temmuz 2024 10:58
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
HATİCE YILDIRIM SARI
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Derya GÖK
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Pediatri hemşirelerinin tıbbi hatalardaki tutumlarının belirlenmesidir. Çalışma tanımlayıcı tiptedir ve bir çocuk hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi 179 hemşireden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında “Sosyodemografik Soru Formu” ve “Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programında; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri verilerek yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %55.8’i (n=100) klinik, %44.2’si (n=79) yoğun bakım ünitelerinde çalışmaktadır. Pediatri hemşirelerinin Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği toplam puanı 3.48±0.51 olarak saptanmıştır. Ölçek alt boyutları değerlendirildiğinde; Tıbbi Hata Algısı alt boyut toplam puanı 2.93±0.77, Tıbbi Hataya Yaklaşım alt boyut toplam puanı 3.57±0.60, Tıbbi Hata Nedenleri alt boyut toplam puanı 3.57±0.58’dir. Hemşirelerin yaklaşık %50’si ramak kala hataların bildirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Sonuç: Pediatri hemşirelerinin tıbbi hatalardaki tutumlarının olumlu olduğu ve eğitim düzeyinin lisans ve lisansüstü olmasının olumlu tutumların varlığını etkilediği saptanmıştır. Pediatri hemşirelerinin özellikle ramak kala hataların bildirimi konusunda desteklenmesi gerekmektedir.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: The determination of the attitudes of the paediatric nurses towards medical malpractice. The study is a descriptive one and was conducted in a paediatric hospital. Materials and Methods: The sample of the study consisted of 179 nurses. “Sociodemographic Questionnaire” and “Medical Malpractice Attitude Scale” were used in the collection of the data. Analysis of the data was done with number, percentage, mean, standard deviation values using SPSS 20 program. Findings: 55.8% (n=100) of the nurses participating in the study worked in clinical and 44.2% (n=79) in intensive care units. The total score of Medical Malpractice Attitute Scale was 3.48 ± 0.51. When scale sub-dimensions were evaluated; mean total Medical Error Perception subscale score was 2.93 ± 0.77, mean total Medical Malpractice Approach subscale score was 3.57± 0.60, mean total Medical Error Reason subscale score was 3.57 ± 0.58. Approximately 50% of the nurses thought that errors of near misses should be reported. Conclusion: It has been determined that the attitudes of paediatric nurses towards medical malpractices were positive and that graduate and postgraduate levels of education affected the existence of positive attitudes. Paediatric nurses need to be particularly supported for reporting of near misses.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
10.12.2020
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2020-12-10
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pediatri Hemşireliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tıbbi Hatalar
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tutum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Paediatric Nursing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Medical Errors
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Attitude
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Gök, D , Yıldırım Sarı, H . (2017). Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 7-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47225/594524
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Pediatric Nurses’ Attitudes to Medical Malpractice
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
7
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
13
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
2
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/560
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms