Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1.977 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [19]
Yayın Türü [9]
Yayın Tarihi [20]
Yayıncı [20]
Kayıt Giriş Tarihi [20]
Tez Danışmanı [20]
Dergi Sayısı [20]
Yayın Dili [4]
Konu Başlıkları [20]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [19]
Hastalıklı Yaprak Tespiti

Oğuz Kuru

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu çalışmada CNN model kullanılarak veri setinde bulunan bitki türleri üzerindeki hastalıklar ve hastalık türleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda hastalıklı yaprak ve sağlıklı yaprak fark edilmeye çalışılmıştır. Derin öğrenme modeli ve görüntülerin işlenmesi için Python programlama dili kullanılmıştır. Veri seti https://www.kaggle.com/datasets/emmarex/plantdisease adresinden alınmıştır. Bu veri 54305 adet resimden oluşmaktadır. Resimler 14 bitki türü ve bitki türleri üzerindeki hastalıklarla beraber 38 sınıftan oluşmaktadır. Resimler ilk olarak Python dili kullanılarak belli ön işlemlerden geçirilip yapay zekâ eğitimi iç . . .in hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan veriler https://tfhub.dev/google/cropnet/feature_vector/cassava_disease_V1/1 adresinden alının hazır CNN modeli üzerinde transfer learning tekniği kullanılarak eğitilmeye çalışılmıştır. En sonun da çıkan sonuçlar yapay zekâ değerlendirme teknikleri ile değerlendirilerek modelin başarı değeri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Duygu Tahmini Uygulaması

Mücahid Özçelik

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu tez, duygu analizi yapabilen bir web uygulamasının geliştirilmesini ve performansını artırmak için ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanlarında index kullanımının etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Duygu analizi, kullanıcıların metinlerindeki duygusal ifadeleri tanımlamak ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışma, duygu analizi yapabilen bir web uygulamasının veri tabanı performansını optimize etmek için indexlerin nasıl kullanılabileceğini araştırmayı hedeflemektedir. Farklı veri tabanı türlerindeki index kullanımının duygu analizi performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek ve en iyi uygulama yöntemlerin . . .i belirlemek için bir dizi deney yapılacaktır. Araştırmanın sonuçları, duygu analizi uygulamaları geliştiren araştırmacılar ve veri tabanı yöneticileri için değerli bir kaynak olacaktır Daha fazlası Daha az

Fabrika Güvenlik Takip Sistemi

İpeksu KESKİN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Otomotiv parçası üreten bir fabrikada güvenlik ile ithalat ekibi arasında bir bağlantı olmamaktadır.Bu sebeple fabrikaya giren tırlardan ithalat ekibinin bilgisinin olmamasıyla yönetilmesi zor bir haldedir.Hem güvenlik hem de ithalat birimlerinin tuttukları verileri kullanarak yeni bir database oluşturulmuştur.Burda her iki veride ortak olarak tır plakası vardır ve plakadan yola çıkılarak her günü içeren bir veri seti oluşturulmuştur.Böylelikler her iki birim için olması gereken en net en işe yarar bilgilerin veri seti MySQL ile oluşturulmuştur.

Exploring the Impact of Different Potential Update Rules on the Performance of Spiking Neural Networks

ELİF SENA ÖZCAN

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Son yıllarda, spiking sinir ağlar (SNN'ler), gerçek nöronların faaliyetini taklit edebilme yetenekleri nedeniyle popülerlik kazanmış ve geniş bir makine öğrenimi uygulama yelpazesine uygun hale gelmiştir. Bu çalışmada, farklı potansiyel güncelleme kurallarının SNN'lerin COVID-19 sınıflandırması için performansına olan etkisini araştırıyoruz. COVID-19 pandemisi, sağlık sistemine eşi benzeri görülmemiş zorluklar getirmiş olup, hastalığın yayılmasını kontrol etmek için erken teşhis önemlidir. CT tarama görüntüleme, hastalıkla ilişkili akciğer anormalliklerini gösteren yüksek çözünürlüklü görüntüler sunması nedeniyle COVID-19 teşhisi iç . . .in güçlü bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, farklı sinir hücresi modelleri kullanarak SNN tabanlı bir model oluşturmayı denedik ve çeşitli derin öğrenme paketlerini kullandık. Özellikle, klasik İF modeli ve sunmuş olduğumuz birkaç üstel entegre-et ve ateşleme modelinin farklı potansiyel güncelleme kurallarını inceliyoruz. SNN'ler kullanarak CT tarama resimlerinden özellikler çıkarıyor ve denetimli bir Daha fazlası Daha az

İlköğretim düzeyinde eğitim öğretim yapan bir kolejin web ihtiyaçlarının karşılanması

Fatih Sarı

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Türkiye faaliyet gösteren birçok özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların her birinin kendine has özel ihtiyaçları olmaktadır. Hizmet verdikleri eğitim kademesi, bulundukları coğrafya ve bulundukları iklim ihtiyaçların değişmesine neden olmaktadır. 7 coğrafi bölgede de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren xxx koleji bir web projesi geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Yapılacak bu proje fazlar haline yapılması istenmektedir. Her faz tamamlandığında gerekli veri girişi yapılacak olup daha sonra bir diğer faza geçilecektir. Web projesinin tasarımında gözü yormayacak şekilde koyu renklerin kullanılması istenmektedir. Tasarımd . . .a modern çizgilerin kullanılması, HTML5 ve Jquery gibi en son teknolojilerin kullanılması istenmektedir. Veri tabanı oluşturulurken mümkün olan iyi performansın sergilemesine özen gösterilmesi istenmektedir. Daha fazlası Daha az

Web3 Dapps ile Gerçek Zamanlı Veri Akışı

Yusuf Dede

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Gerçek zamanlı veri akışı, çeşitli araçlar ve teknolojiler kullanılarak merkezi olmayan uygulamalara (dApps) entegre edilebilir. Popüler bir yaklaşım, verileri alıp iletebilen akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını sağlayan Ethereum gibi blok zincir tabanlı platformları kullanmaktır. Genel olarak, gerçek zamanlı veri akışının dApp'lere entegrasyonu, merkezi olmayan uygulamaların işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirerek finans, oyun ve sosyal ağ gibi alanlarda yeni kullanım durumları ve uygulamalar sağlayabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

BUSE BOZKURT

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Barınma, geçmişten bugüne insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Çevresel etkenlere karşı korunabilme, aileyi bir arada tutabilme, düzen oluşturma amacıyla insanlar barınma alanlarına ihtiyaç duymuşlardır. Başlarda ihtiyaçtan doğan barınma amacı, tarihsel gelişimler ve zamanla kendini şekillendirmiştir. İnsanlar yaşadığı çevreyi şekillendirme isteği ve belli bir yaşam kalitesine sahip olma amacı ile barınma ihtiyacını geliştirmişlerdir. Bu süreç içerisinde barınmanın gelişimine birçok etken sebep olmuştur. Kentlerin oluşmasında, kültürel, dini, sosyolojik, ekolojik etkiler örnek gösterilebilir. Modernleşme süreciyle . . .birlikte artık sadece tarımsal alanlara değil, hizmet ve üretim aşamasına geçiş yapan yeni düzen kentlerin oluşmasına katkı sağlamıştır. Artan nüfusun sebebi ile kentleşme de yönetimlerinde etkisiyle çarpık yapılaşma ve özellikle Türkiye’de gecekondulaşma görülmüştür. Kentlerin daha yaşanılabilir alanlara dönüşmesi ve bunların sürdürülebilirliği açısından kentsel dönüşüm bir çözüm olarak nitelenmiştir Daha fazlası Daha az

ZAMAN SERİLERİ VE DOĞRUSAL REGRESYON ALGORİTMASI İLE UÇTAN UCA MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMASI FİNANSAL TAHMİN

Sercan YILMAZ

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Günümüz dünyasında para birimlerindeki hızlı değer kayıpları sonrası finansal araçlara olan yatırım talebi artış göstermektedir. Yatırım talebine olan artış neticesinde insanlar hangi yatırımın daha çok kazanç getireceği konusunda çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Finansal araçların ne miktarda kar getireceği konusunda kesin bir kanıya varmak mümkün değildir ancak günümüz teknolojisinin getirdiği olanaklar verilerden anlamlı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Bilişim sektöründeki en önemli gelişmeler yapay zeka alanında gerçekleşmiştir. Hayatımıza giren makine öğrenmesi, veri madenciliği gibi alanlar sayesinde eldeki . . . veriler yardımıyla gerçekleşmemiş olaylar hakkında fikir sahibi olmamız mümkün olmuştur. Bu çalışmada yatırım araçlarından olan hisse senedi ve kripto paraların makine öğrenmesi yöntemleri ile gelecekteki değerlerini tahmin etmek için iki farklı analiz yöntemi kullanılacaktır. Bunlar zaman serisi yöntemi olan Facebook Prophet ve Makine öğrenmesi regresyon yöntemlerinden olan Doğrusal Regresyon yöntemidir. İki yöntem yardımıyla kullanıcı Streamlit Web Framework yardımıyla web ortamına taşınan ara yüz üzerinden belirtmiş olduğu zaman aralığındaki verileri www.yahoofinance.com isimli web sitesinden çekecek ardından yine kullanıcının belirtmiş olduğu zaman aralığı için tahmin çalışması gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafiklerle kullanıcıya sunulacaktır. Daha fazlası Daha az

SOHBET BOTLARI VE YAPAY ZEKÂ ETİĞİ

Nevriye ÖZGÜR

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler sonucu bizlere sunulan dijital dönüşümler, etkili strateji ve planlama ile rakip markalardan sıyrılabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Sohbet robotları dijital çağla birlikte ürün, hizmet ve markaların müşteri ile etkin iletişiminde popüler uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sohbet botları yapay zeka çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Yapay zeka, günlük dijital teknolojik sistemlere gömülü olduğu için bugün zaten yaygın bir etkiye sahip ve vaatleri ve çekicilikleri yakın gelecekte bu etkiyi artıracak gibi görünüyor. Yapay zekanın birçok faydası olması . . . muhtemel olsa da bazıları iyi bilinen çeşitli etik konular da gündeme gelmiştir. Bu konuların çoğu yalnızca bireysel düzeyde ortaya çıkmamakta, aynı zamanda toplumlardaki ve ekonomilerdeki dönüşümleri de ilgilendirmektedir. Bu, özellikle makinelerin görevleri insanlardan devralmasını sağlayan yapay zeka destekli otomasyonda geçerlidir. Bu çalışmada sohbet botları ve yapay zeka etiği kavramı incelenmiştir. Daha fazlası Daha az

Makine Öğrenmesi kullanılarak Türkiye'de Yıllara göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Analizi

Süheyla Ezgi Büyükçapar

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu tez, Türkiye'deki tarım sektöründe yıllara göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksini analiz etmek amacıyla makine öğrenmesi yöntemlerini kullanmayı amaçlamaktadır. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, tarımsal üretimin maliyeti ve tarım sektöründeki fiyat dalgalanmalarının belirlenmesi açısından önemli bir göstergedir. Bu çalışma, geleneksel istatistiksel yöntemlerin sınırlamalarını aşarak, makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılabilirliğini ve performansını araştırmaktadır. İlk olarak, literatür taraması yapılarak tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve makine öğrenmesi teknikleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme . . . sunulmuştur. Veri seti, Türkiye'deki tarım ürünleri üretici fiyat endeksine ilişkin yıllık verilerin toplanmasıyla oluşturulmuştur. Veri seti, gerekli ön işleme tekniklerini uygulamak için incelenmiş ve temizlenmiştir. Daha sonra, farklı makine öğrenmesi modelleri uygulanmış ve eğitim süreci gerçekleştirilmiştir. Doğrusal regresyon, karar ağaçları, destek vektör makineleri, yapay sinir ağları ve k-en yakın komşu gibi popüler makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. Modellerin performansı, doğruluk, hassasiyet, özgüllük ve F1 puanı gibi metrikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, makine öğrenmesi modellerinin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi tahmininde önemli bir başarı gösterdiğini göstermektedir. Özellikle yapay sinir ağları modeli, en yüksek tahmin doğruluğuna sahip olmuştur. Makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanılmasıyla, tarım sektöründeki fiyat dalgalanmalarını tahmin etmek ve tarımsal üretimin maliyetini analiz etmek için daha hassas ve etkili bir araç sunulmaktadır. Bu tez, Türkiye'deki tarım sektöründeki paydaşlar, politika yapıcılar ve araştırmacılar için değerli bir kaynak olacaktır. Makine öğrenmesi yöntemlerinin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi analizindeki potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlamakta ve gelecekteki çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır. Daha fazlası Daha az

Python Kullanarak Ön Değerlendirme Platformunda İşveren ve Aday Davranışlarının Veri Analiz

Eda Yıldız

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu proje, bir ön değerlendirme platformunda işveren ve aday davranışlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu analiz, adayların işverenlerle olan etkileşimlerini ve platformdaki performansını inceleyen kapsamlı bir veri analizi üzerine kuruludur. Proje, işverenlerin ve adayların davranışlarını anlama ve bu bilgiyi kullanarak aday başarısını tahmin etme potansiyelini araştırır. Bu analiz, işverenlerin katılımının ve adayların performansının nasıl optimize edilebileceğine dair anlayışlar sağlamayı amaçlar. Veriler, Mixpanel'dan ve veri tabanından toplanır ve Python programlama dili ve özellikle Pandas, NumPy ve Matplotlib gibi Python kü . . .tüphaneleri kullanılarak analiz edilir. Ayrıca, veri analizi sonuçları, makine öğrenimi tekniklerinin aday başarısını tahmin etmede nasıl kullanılabileceğine dair fikirler sağlar. Bu proje, işe alım sürecini daha etkili ve verimli hale getirmek için veri analizi ve makine öğrenimini nasıl kullanabileceğimizi anlama çabalarını ilerletmeyi hedefler Daha fazlası Daha az

Makine Öğrenme Teknikleri Kullanarak Psikolog Chatbot Uygulaması

Gizem Tuncer

Diğer | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bu projede, makine öğrenmesi tekniklerinden yararlanılarak genel bir psikolojik analiz yapan chatbot üzerine çalışılmıştır. Bu amaçla, chatbot, kullanıcılarla doğal dilde iletişim kurarak onların duygusal durumlarını ve sorunlarını analiz etmektedir. Burada kullanıcılara bir psikologdan destek alarak hazırlanan belli sorular sorulmaktadır. Ve alınan cevaplar daha öncesinde makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak eğitilen ve test edilen veriler ile oluşturulan model ile analiz edilerek kullanıcının cevabının olumlu veya olumsuz olduğu tespit edilmektedir. Ve bu sonuçlara dayanarak kullanıcı genel ruhsal durumu ile ilgili bir çıkarım . . . yapılmaktadır. Sonuç olarak, "Makine Öğrenmesi ile Psikolojik Chatbot Uygulaması" projesi, insanların psikolojik destek alabilmeleri için teknolojiyi kullanarak bir çözüm sunmayı hedefler. Makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılması, chatbot'un duygusal durumları analiz etmesini ve kullanıcılara uygun destek sunmasını sağlar. Bu proje, psikolojik sağlık hizmetlerine erişimi artırabilir ve kullanıcılara daha kolay ulaşılabilir bir destek sunabilir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms