Pandemi sürecinde tele çalışmaya ilişkin tutum ve iş yaşam dengesi üzerine bir araştırma A research on attitudes to tele work and work life balance during the pandemic process

ÖZETAraştırmanın temel amacı, pandemi sürecinde tele çalışma modeline geçen çalışanların, tele çalışmaya ilişkin tutumları ile iş yaşam dengeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, gelecekte gelişen iletişim teknolojilerinin de etkisiyle daha da yaygınlaşacağı öngörülen tele çalışma modeline yönelik çalışanların mevcut tutumunu, bu tutum ile iş yaşam dengeleri arasındaki ilişkiyi ve bu tutumların demografik faktörlere göre değişip değişmediğini ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu çerçevede, araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu, demografik sorular ile tele çalışmaya ilişkin tutum ölçeği(Lim ve Teo, 2000) ve iş- yaşam dengesi ölçeği (Fisher vd. 2009)'nden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemede kartopu yönteminden yararlanılmıştır. 382 kişiden oluşan örneklem, akademisyen, öğretmen ve tele çalışma modelini deneyimleyen kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, katılımcıların büyük çoğunluğu tele çalışmaya ilişkin ortalamanın üzerinde olumlu tutum sergilemektedir. Çalışmaya katılan katılımcıların iş yaşam dengeleri de ortalamanın üzerinde iyi bir düzeyde bulgulanmıştır. Tele çalışmaya ilişkin tutumla iş yaşam dengesi ve iş yaşam dengesi alt faktörleri olan işin yaşama olumsuz etkisi ve yaşamın işe olumsuz etkisi faktörleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Tele çalışmaya karşı tutum ve iş yaşam dengesini sağlayabilme konusunda yaş, eğitim durumu, deneyim süresi ve çalışılan kurum açısından farklılıklar mevcuttur. Tele çalışmaya ilişkin tutum ile iş yaşam dengesi arasında düşük düzeyde korelasyon mevcuttur. Ayrıca iş yaşam dengesinin, tele çalışmaya ilişkin tutumu pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.ABSTRACTThe main purpose of the research is to reveal the relationship between the attitudes of the employees who switched to the teleworking model during the pandemic process and their work-life balances. The research is important in terms of revealing the current attitudes of employees towards the teleworking model, which is expected to become more widespread with the effect of developing communication technologies, the relationship between this attitude and work-life balance, and whether these attitudes change according to demographic factors. Questionnaire was used as a data collection tool in the research. In this framework, the survey form prepared for the research consists of demographic questions and attitude scale towards teleworking (Lim & Teo, 2000) and work-life balance scale (Fisher et al. 2009). Snowball method was used to determine the sample of the study. The sample of 382 people consists of academicians, teachers and public and private sector employees who have experienced the teleworking model. According to the findings obtained as a result of the analyzes, the majority of the participants have a positive attitude towards teleworking above the average. The work-life balance of the participants participating in the study was also found to be at a good level above the average. Significant relationships were found between the attitude towards teleworking and the work-life balance and work-life balance sub-factors, the negative impact of work on life and the negative impact of life on work. There are differences in terms of age, education level, duration of experience and the institution where they work in terms of attitude towards teleworking and providing work-life balance. There is a low level of correlation between the attitude towards teleworking and work-life balance. In addition, it has been determined that work-life balance has a positive effect on the attitude towards teleworking.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
24.10.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
24.10.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:16
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Pandemi sürecinde tele çalışmaya ilişkin tutum ve iş yaşam dengesi üzerine bir araştırma A research on attitudes to tele work and work life balance during the pandemic process
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Akcebe, Furkan
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Zehra Nuray Nişancı
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Açıklama
(dc.description)
ix, 122 sayfa
Açıklama
(dc.description)
29 cm. 1 CD
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZETAraştırmanın temel amacı, pandemi sürecinde tele çalışma modeline geçen çalışanların, tele çalışmaya ilişkin tutumları ile iş yaşam dengeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, gelecekte gelişen iletişim teknolojilerinin de etkisiyle daha da yaygınlaşacağı öngörülen tele çalışma modeline yönelik çalışanların mevcut tutumunu, bu tutum ile iş yaşam dengeleri arasındaki ilişkiyi ve bu tutumların demografik faktörlere göre değişip değişmediğini ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu çerçevede, araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu, demografik sorular ile tele çalışmaya ilişkin tutum ölçeği(Lim ve Teo, 2000) ve iş- yaşam dengesi ölçeği (Fisher vd. 2009)'nden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemede kartopu yönteminden yararlanılmıştır. 382 kişiden oluşan örneklem, akademisyen, öğretmen ve tele çalışma modelini deneyimleyen kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, katılımcıların büyük çoğunluğu tele çalışmaya ilişkin ortalamanın üzerinde olumlu tutum sergilemektedir. Çalışmaya katılan katılımcıların iş yaşam dengeleri de ortalamanın üzerinde iyi bir düzeyde bulgulanmıştır. Tele çalışmaya ilişkin tutumla iş yaşam dengesi ve iş yaşam dengesi alt faktörleri olan işin yaşama olumsuz etkisi ve yaşamın işe olumsuz etkisi faktörleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Tele çalışmaya karşı tutum ve iş yaşam dengesini sağlayabilme konusunda yaş, eğitim durumu, deneyim süresi ve çalışılan kurum açısından farklılıklar mevcuttur. Tele çalışmaya ilişkin tutum ile iş yaşam dengesi arasında düşük düzeyde korelasyon mevcuttur. Ayrıca iş yaşam dengesinin, tele çalışmaya ilişkin tutumu pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.ABSTRACTThe main purpose of the research is to reveal the relationship between the attitudes of the employees who switched to the teleworking model during the pandemic process and their work-life balances. The research is important in terms of revealing the current attitudes of employees towards the teleworking model, which is expected to become more widespread with the effect of developing communication technologies, the relationship between this attitude and work-life balance, and whether these attitudes change according to demographic factors. Questionnaire was used as a data collection tool in the research. In this framework, the survey form prepared for the research consists of demographic questions and attitude scale towards teleworking (Lim & Teo, 2000) and work-life balance scale (Fisher et al. 2009). Snowball method was used to determine the sample of the study. The sample of 382 people consists of academicians, teachers and public and private sector employees who have experienced the teleworking model. According to the findings obtained as a result of the analyzes, the majority of the participants have a positive attitude towards teleworking above the average. The work-life balance of the participants participating in the study was also found to be at a good level above the average. Significant relationships were found between the attitude towards teleworking and the work-life balance and work-life balance sub-factors, the negative impact of work on life and the negative impact of life on work. There are differences in terms of age, education level, duration of experience and the institution where they work in terms of attitude towards teleworking and providing work-life balance. There is a low level of correlation between the attitude towards teleworking and work-life balance. In addition, it has been determined that work-life balance has a positive effect on the attitude towards teleworking.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
03.11.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-11-03
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
COVID-19 Pandemic, 2020- - Economic aspects
Konu Başlıkları
(dc.subject)
COVID-19 Salgını, 2020- - Ekonomik yönleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Uzaktan çalışma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Telecommuting
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2982
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms