İşgören bulma ve seçiminde cinsiyet ayrımcılığının etkisi : İzmir’deki A grubu seyahat acentalarına yönelik bir araştırma

Bu araştırma, turizm sektörünün yapı taşlarından bir tanesi olan seyahat acentalarının işgören bulma ve seçiminde, gerek işgörenlerin işe alınmasında gerekse işverenlerin işe alımlarında cinsiyetin etkisinin olup olmadığının algılanması amacıyla hazırlanmıştır. İşgören bulmada kullanılan yazılı, görsel ve internet kaynaklarındaki formlarda ve ilanlarda özellikle cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi vb. gibi demografik bilgilerle kısıtlanma yapılması, bu araştırmanın hazırlanmasında önemli bir etkiye sebep olmuştur. Araştırmanın evrenini, İzmir ilinde bulunan A grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. Tesadüfi örneklemle seçilen 204 seyahat acentası çalışanına ve 89 acenta işverenine aynı ifadelerin soru tarzları değiştirilerek yazılı ve online anketler uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik ve işletmeye ilişkin bilgiler, ikinci bölümde işgörenlerin iş başvurusu ve işe alımlarında etken faktörler, üçüncü bölümde işgörenin işe alım ve örgüt içi iş yaşamında karşılaşabilecekleri muhtemel 13 cinsiyet ayrımcılığı ifadesi yer almaktadır. Katılımcıların demografik ve işletmeye ilişkin bilgileri frekans ve yüzde dağılımları ile analiz edilmiştir. İşgörenlerin iş başvurusu ve işe alımlarında etkili olan faktörler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma dağılımları ile çözümlenmiştir. İşgörenin işe alınma süreci ve örgüt içi iş yaşam sürecinde dikkate alınan kriterler, demografik ve işletmeye ilişkin bilgilerle
v

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklemler için t-Testi, ikiden fazla grup için ise varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, yöneticiler için cinsiyet ayrımcılığının işgören seçim sürecinde dikkate alınan kriterleri içerisinde önemli olduğunu göstermese de, işgörenler işgören seçim sürecinde cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını belirtmektedir. Katılımcılar “acentacılık sektörünün kadınlara daha uygun olduğunu” fikrinde birleşmektedir. Bulgulara dayanarak, seyahat acentalarında işgören seçiminde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik ve ileride yapılabilecek bilimsel çalışmalara dair öneriler sunulmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
17
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İşgören bulma ve seçiminde cinsiyet ayrımcılığının etkisi : İzmir’deki A grubu seyahat acentalarına yönelik bir araştırma
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Çelik, Ahmet
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Volkan ALTINTAŞ
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma, turizm sektörünün yapı taşlarından bir tanesi olan seyahat acentalarının işgören bulma ve seçiminde, gerek işgörenlerin işe alınmasında gerekse işverenlerin işe alımlarında cinsiyetin etkisinin olup olmadığının algılanması amacıyla hazırlanmıştır. İşgören bulmada kullanılan yazılı, görsel ve internet kaynaklarındaki formlarda ve ilanlarda özellikle cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi vb. gibi demografik bilgilerle kısıtlanma yapılması, bu araştırmanın hazırlanmasında önemli bir etkiye sebep olmuştur. Araştırmanın evrenini, İzmir ilinde bulunan A grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. Tesadüfi örneklemle seçilen 204 seyahat acentası çalışanına ve 89 acenta işverenine aynı ifadelerin soru tarzları değiştirilerek yazılı ve online anketler uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik ve işletmeye ilişkin bilgiler, ikinci bölümde işgörenlerin iş başvurusu ve işe alımlarında etken faktörler, üçüncü bölümde işgörenin işe alım ve örgüt içi iş yaşamında karşılaşabilecekleri muhtemel 13 cinsiyet ayrımcılığı ifadesi yer almaktadır. Katılımcıların demografik ve işletmeye ilişkin bilgileri frekans ve yüzde dağılımları ile analiz edilmiştir. İşgörenlerin iş başvurusu ve işe alımlarında etkili olan faktörler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma dağılımları ile çözümlenmiştir. İşgörenin işe alınma süreci ve örgüt içi iş yaşam sürecinde dikkate alınan kriterler, demografik ve işletmeye ilişkin bilgilerle v anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklemler için t-Testi, ikiden fazla grup için ise varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, yöneticiler için cinsiyet ayrımcılığının işgören seçim sürecinde dikkate alınan kriterleri içerisinde önemli olduğunu göstermese de, işgörenler işgören seçim sürecinde cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını belirtmektedir. Katılımcılar “acentacılık sektörünün kadınlara daha uygun olduğunu” fikrinde birleşmektedir. Bulgulara dayanarak, seyahat acentalarında işgören seçiminde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik ve ileride yapılabilecek bilimsel çalışmalara dair öneriler sunulmuştur.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
25.04.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-04-25
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2015
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Cinsiyet ayrımcılığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gender discrimination
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İşgören seçimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Employee recruitment
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Seyahat acentaları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Travel agencies
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/616
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms