Av turizmi ve görsel medya : Yaban Tv’nin Türkiye’deki yerli turist avcıların tutumlarına yönelik etkileri

AraĢtırmanın temel amacı Yaban TV‟nin Türkiye‟deki yerli turist avcıların tutumlarına yönelik etkilerini incelemektir. Bunun yanında Yaban TV‟nin Türkiye avcılığında ve av turizmindeki etkilerini tespit etmektir. Türk av tarihine kısaca bakılmıĢ ve tarihi sürecin günümüze kadar geliĢine değinilmiĢtir. Türkiye‟de av turizminin baĢlamasıyla beraber geliĢtirilen kurallar, yönetmelikler ve düzenlemelerler incelenerek, Türkiye av turizminin güncel durumu değerlendirilmiĢtir. Bu süreçte Türkiye‟deki yerli ve yabancı turistlerin oranlarına bakılmıĢ, Türkiye av turizminin gelirleri, dünyadaki yeri ve seviyesi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Türkiye‟nin av turizmi kapsamındaki av hayvanları türleri, avlanma zamanları ve yıllık avına izin verilen limitleri, ulusal ve uluslararası ayrımı yapılarak kanatlı ve memeli av hayvanları, avlanma çeĢitleri incelenmiĢtir. Avcılığın geliĢim süreci, avcılık basamakları ele alınmıĢ, etik avcılık için sistemdeki değiĢiklerin neler olduğu irdelenmiĢtir. Avcılık için yeni bir terim olan „Avdaş’ literatüre kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır.
Türkiye av turizminin yazılı, iĢitsel ve görsel medyasının günümüze kadar hangi süreçlerden geçerek geldiği, bunlardan görsel medyanın (Yaban TV) Türkiye‟de av turizmine katılan yerli turist avcıların tutumlarına yönelik etkileri incelenmiĢ, olumlu ve olumsuz etkileri araĢtırılmıĢ, sonuçlar paylaĢılmıĢ ve öneriler getirilmiĢtir.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Av turizmi ve görsel medya : Yaban Tv’nin Türkiye’deki yerli turist avcıların tutumlarına yönelik etkileri
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Özer, Osman
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
ĠLHAN BÖLÜKOĞLU
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
AraĢtırmanın temel amacı Yaban TV‟nin Türkiye‟deki yerli turist avcıların tutumlarına yönelik etkilerini incelemektir. Bunun yanında Yaban TV‟nin Türkiye avcılığında ve av turizmindeki etkilerini tespit etmektir. Türk av tarihine kısaca bakılmıĢ ve tarihi sürecin günümüze kadar geliĢine değinilmiĢtir. Türkiye‟de av turizminin baĢlamasıyla beraber geliĢtirilen kurallar, yönetmelikler ve düzenlemelerler incelenerek, Türkiye av turizminin güncel durumu değerlendirilmiĢtir. Bu süreçte Türkiye‟deki yerli ve yabancı turistlerin oranlarına bakılmıĢ, Türkiye av turizminin gelirleri, dünyadaki yeri ve seviyesi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Türkiye‟nin av turizmi kapsamındaki av hayvanları türleri, avlanma zamanları ve yıllık avına izin verilen limitleri, ulusal ve uluslararası ayrımı yapılarak kanatlı ve memeli av hayvanları, avlanma çeĢitleri incelenmiĢtir. Avcılığın geliĢim süreci, avcılık basamakları ele alınmıĢ, etik avcılık için sistemdeki değiĢiklerin neler olduğu irdelenmiĢtir. Avcılık için yeni bir terim olan „Avdaş’ literatüre kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Türkiye av turizminin yazılı, iĢitsel ve görsel medyasının günümüze kadar hangi süreçlerden geçerek geldiği, bunlardan görsel medyanın (Yaban TV) Türkiye‟de av turizmine katılan yerli turist avcıların tutumlarına yönelik etkileri incelenmiĢ, olumlu ve olumsuz etkileri araĢtırılmıĢ, sonuçlar paylaĢılmıĢ ve öneriler getirilmiĢtir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2017-04-25T10:19:42Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-04-25
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2015
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Av turizmi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hunting tourism
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaban TV
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Turist Avcı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hunting tourist
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/610
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms