Filtreler
Erişime Açık

Afet Realitesi Kapsamında İletişim Faktörü

Coğrafyası ve insan kitlesiyle doğal afetler konusuna yabancı olmayan Türkiye, deprem felaketiyle karşılaştığında kurumlar arası işbirliği ile disiplinler arası bir yaklaşım ortaya koymuştur. İnsanın zaruri ihtiyacı iletişim de realite kapsamında kendisini hissettirmiştir. Önceden öngörülememesi ile diğer afetlerden kısmen ayrılan deprem, iletişim unsurları ve araçlarını bir müddet geçersiz bırakabilmektedir. Bunların da ötesinde afete dair hazırlanan haber, makale, belgesel, film, söyleşi, açık oturum, yorum ve benzer medya ürünleri araştırma konusunun hem toplumsal hafızasını güncellemekte, ...Daha fazlası

Erişime Açık

AİLE OLGUSU BAĞLAMINDA TOLGA KARAÇELİK SİNEMASI

Mehmet Yiğit ÇEKİLMEZ

Aile, ilk toplulukların ortaya çıkmasıyla birlikte varlık kazanan, önemini hiç yitirmeyen ve günümüzde dahi toplumların istikrarının ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynayan kurumların başında gelmektedir. Aile, ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte birçok sanat dalı tarafından ele alınan bir olgu olmuştur. Bunun nedeni ise ailenin toplumu oluşturan ve toplumsal yapıyı en iyi şekilde yansıtan temel bir birim olma özelliğinden ileri gelmektedir. Sanatçılar, kendi iç dünyalarını yansıtacak şekilde bireysel sanat eserleri ortaya koymalarının yanı sıra, içinde bulundukları toplumun ...Daha fazlası

Erişime Açık

ONLINE İÇERİK SAĞLAYICILARININ TÜRKİYE’DE HİZMET VERMEYE BAŞLAMASININ YERLİ YAPIMLARIN GÖRSEL EFEKT KULLANIMINA ETKİSİ

AHMET AKGÜL

Fotoğraf makinesinin icadı ile görsel alanda ilk çalışmalar başlamıştır. Bu ilk çalışmalarla birlikte, görsel alandaki çalışmalar hız kazanmış, görsel araçlar ve teknikler sürekli gelişmiştir. Bu ilerleyiş ve gelişmelerin temel sebebi ise insanların sürekli daha yaratıcı ve daha güzel çalışmaları ortaya koyma isteği olarak görülmektedir. Özellikle sinemanın ortaya çıkmasından sonra insanlar, çeşitli teknikler üreterek sinemanın sürekli olarak ilerlemesini ve gelişmesini sağlamışlardır. Bunların en önemlilerinden birisi de çekilen ham görüntülerin arka arkaya koyularak anlam yaratacak bir görün ...Daha fazlası

Erişime Açık

Aamir Khan filmlerinde dini öğeler

Dural, Murat

Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde hem eğlendirici hem de öğretici bir araç haline gelen sinema, ortaya çıktığı andan itibaren sürekli dinî konular ve öğeler ile yakından ilgilenmiştir. Bollywood Sineması da Hindistan’ın pek çok dini bünyesinde barındırması ve Hint kültürünü oluşturan mitolojik unsurların günlük hayatta etkili olması sonucu dinî öğelere geniş yer ayırmıştır. Bollywood denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Aamir Khan’ın filmlerinde hem Hindistan’ı hem de tüm dünyayı ilgilendiren pek çok konuya değinildiği görülmektedir. Daha açık ifadeyle Khan’ın, bir arada yaşama kül ...Daha fazlası

Erişime Açık

SİNEMADA ANLATI YAPISI VE MİTOLOJİK ÖĞELER: GUILLERMO DEL TORO SİNEMASI ÖRNEĞİ

HİLAL YURTSEVER

Mitoloji ilk uygarlıklardan itibaren varlığını sürdüren en eski disiplin olarak hala toplumların bilinçdışına etki etmektedir. Mitler ait oldukları toplumların yaşamsal düzenini ve temelinde dünya görüşlerini yansıtabilir. Bu yaratılan sözlü kültür ürünü mitler; din, ideoloji, gelenekler ve sanat ile iç içe bir yapıdadır. Sinema da içinde üretildiği toplumdan izler taşıyabilmektedir. Film türlerinden fantastik tür ile kendine sağlam bir yer edinmesiyle mitolojik hikayeler bu filmlere hem ilham olabilir hem de mitleri yeniden üretilmesi kaynak olabilmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada da hikay ...Daha fazlası

Erişime Açık

SİNEMADA ANLATI VE ANLATIYA DAHİL OLMA

İSMAİL EROL

Anlatılar, insanlığın ilk yıllarından beri var olmuş ve insanların bağlantı kurması, kültürlerin aktarılması, deneyim ve fikir paylaşımı gibi birçok farklı şekilde etkili olmuştur. Gelişen teknolojiyle birlikte anlatılar kendilerine yeni anlatım araçları bulmuş ve günümüze kadar popülerliğini koruyarak devam edegelmiştir. Sinema anlatısının da görece çok daha yeni bir anlatım aracı olmasına rağmen sahip olduğu çeşitli ögelerin yardımıyla çok kısa bir süre içerisinde popüler bir anlatı aracı haline geldiği söylenebilir. Bu tez kapsamında önce anlatılar ele alınmış ardından sinema anlatısı ve si ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms