Filtreler
Erişime Açık

İBN HİŞÂM’A GÖRE CÜMLE İ’RÂBI

Canan KAÇAR

Arapça dil çalışmaları İslamın ilk yıllarında başlayıp günümüze kadar uzanan oldukça köklü bir tarihe sahiptir. İlk zamanlarda Kur’ân-ı Kerim’i hatalardan korumak maksadıyla başlamıştır. Sonrasında İslamiyetin geniş bir coğrafyaya yayılmasıyla birlikte toplumsal ihtiyaçlar ve dili bozulmaktan koruma gibi sebepler bu alanda çalışma yapılmasının gerekliliği hakkında dilcileri güdülemiştir. İslam coğrafyasında önemli şehir merkezlerinden olan Basra, Kûfe, Bağdat, Endülüs ve Mısır’da dil okulları oluşmuştur. Kurulan ilim halkalarında dönemin tüm zorlu koşullarına rağmen çok sayıda âlim yetişmiş ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Arap Gramerinin Gelişim Sürecinde Mısır Dil Ekolü-II

HÜSEYİN ERSÖNMEZ

Arap nahviyle alakalı çalışmalar erken dönemlerden itibaren başlamıştır. Arapların diğer milletlerle irtibata geçmesi farklı milletlerden insanların İslâm’a girmesine vesile olmuştur. Bu durum ise Arap olmayan Müslümanların, Ku’rân dili olan Arapçayı öğrenmeye meyletmelerine zemin hazırlamıştır. Bu çalışmamızda Mısır’daki gramer faaliyetleri ve burada yetişen dilciler üzerinde durulmuştur. Mısır Dil Ekolü, Basra ve Kûfe ekolü gibi orijinal görüşler ortaya koyamamış, bu iki ekol arasından tercihlerde bulunmuş eklektik bir yapıya sahiptir. Mısır Dil Ekolü Gramer faaliyetlerinin öğretilme ...Daha fazlası

Erişime Açık

Arap Gramerinin Gelişim Sürecinde Mısır Dil Ekolü-I

HÜSEYİN ERSÖNMEZ

Arap nahviyle alakalı çalışmalar erken dönemlerden itibaren başlamıştır. Arapların diğer milletlerle irtibata geçmesi farklı milletlerden insanların İslâm’a girmesine vesile olmuştur. Bu durum ise Arap olmayan Müslümanların, Ku’rân dili olan Arapçayı öğrenmeye meyletmelerine zemin hazırlamıştır. Bu çalışmamızda Mısır’daki gramer faaliyetleri ve burada yetişen dilciler üzerinde durulmuştur. Mısır Dil Ekolü, Basra ve Kûfe ekolü gibi orijinal görüşler ortaya koyamamış, bu iki ekol arasından tercihlerde bulunmuş eklektik bir yapıya sahiptir. Mısır Dil Ekolü Gramer faaliyetlerinin öğretilme ...Daha fazlası

Erişime Açık

İbn Hâleveyh’in Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri

İzzet MARANGOZOĞLU

Bu makalede, hicrî dördüncü asırda Halep’te hüküm süren ve Arap edebiyatının hamileri olarak şöhret kazanan Hamdanîler (m. 890-1004) döneminde yaşamış önemli bir dil ve nahiv âlimi olan İbn Hâleveyh’in hayatı, ilmî kişiliği ve eserlerine yer verilmiştir. Bu bağlamda tarih ve tabakat kitapları başta olmak üzere kaynaklarda dağınık halde yer alan İbn Hâleveyh’in dil, nahiv ve Kur’ân ilimleri alanında telif ettiği yazma ve matbu altmışa yakın eseri bir araya getirilmiştir. İbn Hâleveyh’in ilmi ve fazileti yanında dil, nahiv ve kültürel birikimine işaret eden bu eserlerle ilgili kısa bilgiler veri ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ebû Hayyân El-Endelûsî'nin 'İrtişâfu'd-darab Min Lisâni'l Arab adlı eserinde nahiv ilmine ait görüşleri Ebû Hayyân Al-Andalusi's opinions on nahiv science in thework titled 'Irtishaf Ad-Darab min lisan Al-Arab'

Dursun, Hüseyin

ÖZETBu çalışmada önemli Arap dilcisi Ebu Hayyan el-Endelûsî'nin (ö. 745/1344) nahiv ilmine dair görüşleri İrtişafü'd-Darab Min Lisani'l Arab adlı eseri bağlamında ele alınmıştır. Ebu Hayyan sadece Arap diline değil, Türk diline dair katkılar sunan önemli bir âlimidir. Dile dair görüşlerini sunarken kendinden önceki dilcilerin söylediklerini olduğu gibi aktarmayıp gerektiğinde kendi görüşlerini ortaya koymaktan geri durmamıştır. Onun Arap dili sentaksı yani söz dizimine dair görüşleri özgündür. O, dilin sadece dilbilgisi kurallarına inhisar edilmeyeceğini ve dilin kullanımının da dikkate alınma ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms