Filtreler
Erişime Açık

Gelişmekte olan ülkelerde dış borçların ekonomik büyüme üzerine etkisi: Panel analizi

Gümüş, Tuğçe

ÖZETGelişmekte olan ülkelerin esas sorunlarından bir tanesini yetersiz sermaye ve iç tasarruf oranı oluşturmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için başvurulan kaynaklardan biri ise dış borçlardır. Alınan dış borçlar kullanım alanlarına göre ekonomik büyümeye katkı sağlarken verimsiz kullanımında ülkeyi daha borçlu bir hale getirmektedir. Küreselleşmenin de doğal sonuçlarından biri olarak günümüzde ülke içi olası krizlerin küresel kriz statüsüne gelme olasılığının artmış olması gelişmekte olan ülkelerin dış borç alma gereksinimini daha çok artırmaktadır. Yapılan çalışmada ...Daha fazlası

Erişime Açık

Genel olarak terör eylemlerinin turizm üzerine etkisi

Ordu, Ahmet

Turizm sektörü, hemen hemen her birey tarafından tercih edilen ve sosyal anlamda bireylere katkısı olan bir etkinliktir. Öyle ki turizm sektörü yalnızca bireylere katkısı olmayıp ülkelere de ekonomik anlamda katkılar yapabilmektedir. Bu sebeple ülkeler ve toplumlar açısından turizm sektörü önem verilmesi gereken ve dış faktörlerden etkilenmesi istenilmeyen bir konuma sahip olmaktadır. Turizmin önemi ve ülke-insanlara yaptığı katkı bakımından oldukça önemli etken olması; terör gibi farklı dış etkenlerin olumsuz etkilerinin önemini ortaya koymaktadır. Terörün turizme olan etkisi birçok ça ...Daha fazlası

Erişime Açık

Makine Öğrenmesi Uygulaması İle Türkiye’deki Yıllık Enflasyon Oranlarının İncelenmesi

Yunus Emre Burhan Büyükçapar

Türkiye, coğrafi konumu, nüfusu ve ekonomik potansiyeliyle önemli bir Orta Doğu ve Avrupa ülkesidir. Son yıllarda hızlı bir ekonomik büyüme ve gelişme süreci yaşamıştır. Ancak, ekonomik büyümenin yanında Türkiye'nin karşılaştığı önemli zorluklardan biri de enflasyondur. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir artışı ifade eder ve ekonomik istikrarı tehdit eden önemli bir faktördür. Türkiye'nin enflasyon sorunu, ekonomik politikaların merkezinde uzun yıllardır yer almıştır. Yüksek enflasyon oranları, fiyat istikrarını bozarak tüketici güvenini zedeler, yatırımları olumsuz etkil ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği

Yıldız, Semih

ÖZETTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son yıllarda döviz kurlarını istikrara kavuşturmak için rezervlerini satarak döviz piyasasına yoğun müdahalelerde bulunmaktadır. Yüksek dış borcun yanı sıra merkez bankasının azalan döviz rezervleri, Türkiye'de dış borcun sürdürülebilirliği konusunda hararetli bir tartışmanın ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Beş kısımdan oluşan bu tezin amacı, Türkiye'de dış borçların sürdürülebilirliğini incelemektir. Birinci bölümde, borç, dış borç ve dış borcun sınıflandırılması ile ilgili temel kavramsal çerçeveler sunulmuştur. Sonrasında ise sürdürülebilirlik kavram ...Daha fazlası

Erişime Açık

Manisa ili su ürünleri tüketim ve tercihleri üzerine bir araştırma

Remzi Çelik

ÖZET Çalışmada Manisa İli Merkez İlçesi’nde ikamet eden nüfusun su ürünleri tüketim miktarı ve tüketim tercihlerinin belirlenmesi ve gelir durumunun tüketim üzerindeki etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 57 mahalleden oluşan Manisa İli Merkez İlçesi’nde mahallelerin nüfus yoğunluğuna göre örneklem oranı hesaplanmış, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden basit rastlantısal örnekleme yöntemi ile 410 hane belirlenmiştir. 2014 yılı Haziran ve Ağustos aylarında belirlenen hanelerde örnekleme alınan bireylere doğrudan görüşme ile 29 soru içeren bir anket uygulanmıştır. Anket verileri frekans-y ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye'de havayolu ulaştırma sektöründe regülasyonların ekonomik analizi

Uruş, Ali Fuat

Özet:Sosyal devletin bir gereği olarak devletin düzenleme fonksiyonu bulunmaktadır. Bu görevin yerine getirilmesi için ise regülasyonlar kullanılmaktadır. Regülasyonlar, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere pek çok sektörde uygulama alanına sahiptir. İktisadın bir alt dalı olan Regülasyon Ekonomisi içerisinde, havayolu ulaştırma sektöründe regülasyon konusu yer almaktadır. Türkiye'de havayolu ulaştırma sektöründeki regülasyonların kapsamı, uygulaması, mevcut uygulamadaki avantajlı veya dezavantajlı yönleri bu çalışmada araştırılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle konuya geniş bir perspektif ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms