RAZAN AYKAÇ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ/TEMEL SANAT EĞİTİMİ ANASANAT DALI/
Varyantlar
E-Posta razan.aykac@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası 198166
Atıf Dağılımları

Suriye Halep, Hama ve Rakka Müzelerindeki Türk-İslam Dönemine Ait Eserlerden Örnekler

RAZAN AYKAÇSuriye, dünya tarihi açısından sanatın ve mimarinin en güzel eserlerine sahiptir. İlk Çağ’dan itibaren Palmyra, Afemia, Halep, Şam, Hama, Hums, Bosra, Lazkiye ve Tartus çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli yerleşim yerleridir. Bölgede yapılan kazı ve araştırmalarda çıkan buluntular başta olmak üzere pek çok tarihî eser Şam, Halep, Hama ve Rakka müzelerinde sergilenmektedir. Halep müzesinde başta mihrap olmak üzere diğer eserler ile Hama’daki minber ve Rakka Ulu Cami alçı süslemeleri Selçuklular, Zengiler, Eyyûbîler ve Memlükler döne ...Daha fazlası Makale2022Art-Sanatİstanbul Üniversitesi Yayınevi19 Görüntülenme

Konya-Karatay Müzesindeki Anadolu Selçuklu Dönemi Seramik Kandiller

RAZAN AYKAÇİNSANLARIN yaşamını kolaylaştıran en önemli adımların başında ateşi keşfetmesi gelmektedir. Ateşin yaydığı sıcaklığın ve ışık verme özelliğinin anlaşılmasıyla yapay aydınlatma elemanları arasında yer alan kandillerin üretimi başlamıştır. Kandiller aydınlatmanın yanısıra, tarih boyunca tapınaklara adak, mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılmış ve törenlerde önemli bir obje olarak kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in Nur Sûresi 35. ayetindeki “Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba ...Daha fazlası Kitap2017Palet Yayınları47 Görüntülenme

Suriye Şam Milli Müzesindeki Türk İslam dönemine ait eserlerden örnekler

RAZAN AYKAÇŞam Ulusal Müze, Suriye'deki en eski kültürel miras kurumudur. Müzede; Mari, Ebla, Ugarit gibi önemli arkeolojik alanlardan çıkarılan buluntular, çivi yazılı tabletler, Dura-Europos Sinagogu, Roma Dönemi mozaikleri, Palmyra’dan getirilen eserler, tekstiller, Kasr-el Hayır-el Garbi freskleri, seramik, cam, maden, ahşap, taş, yazma eserler ile XVIII. yüzyıla ait geleneksel Şam evi örneği, Suriye - Arap dünyası ve diğer ülkelerden sanatçıların çağdaş eserleri yer almaktadır. Müzenin bahçesinde taş eserler sergilenmektedir. Bunlar antik dönemden Os ...Daha fazlası Makale2021Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim DergisiCengiz ALYILMAZ34 Görüntülenme

Doğanhisar Kültür Envanteri

RAZAN AYKAÇKaynakça var.Kitap Bölümü2022Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları37 Görüntülenme

Yeni Araştırmalar Bağlamında Diyarbakır Kalesi

RAZAN AYKAÇDiyarbakır farklı din, kültür ve devletlerin hâkimiyeti altında kalmış ve tarihin her döneminde medeniyetlerin ilgi alanı olmaya devam etmiştir. Hıristiyanlık ve İslam bu şehirde hüküm süren iki önemli dindir. Romalılar, Partlar, Sasaniler ve Bizans İslam öncesi dönemin bölgeye hâkim olan devletleri olarak öne çıkmaktadır. Diyarbakır’da İslam fethi Hz. Ömer devrinde gerçekleşir. Hulefâ-i Râşidîn döneminden sonra yönetimi Emeviler devralmış bu dönemde Diyarbakır onların hâkimiyeti altında kalmıştır. Abbasiler dönemi Diyarbakır’da kitabelerine en ...Daha fazlası Makale2019Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiSelçuk Üniversitesi 26 Görüntülenme

Türkiye Müzelerindeki İslami Dönem Seramik Kandiller

RAZAN AYKAÇTürkiye müzelerinde bulunan İslami dönem seramik kandillerine yönelik bilimsel çalışmamız uzun soluklu bir uğraşın ürünüdür. Türkiye’nin farklı illerindeki pek çok müzede yaptığımız araştırmalar sonucunda 40 müzeden 300 adet kandil kataloğa alınmıştır. İslami dönem kandillerin tipolojisi tarafımızdan oluşturulmuş ve tipolojik isimlendirilmesi de yine tarafımızdan yapılmıştır. Bu kapsamda kandililer 3 Tip olarak belirlenmiş ve bunların alt guruplarını da kapsayan 28 farklı form tespit edilmiştir. İçinde bulunduğumuz aydınlanma çağında, yaptığımı ...Daha fazlası Kitap2022Ege Yayınları65 Görüntülenme

Silifke Kalesinin Kazılar Sonucu Ortaya Çıkan Yerleşim Dokusu

RAZAN AYKAÇKitabımızda ele aldığımız Silifke Kalesi oldukça stratejik bir konuma sahip olup Kale-Kent özelliği taşımaktadır. 2011-2017 yıllarında yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılan Silifke Kalesi hazırladığımız bu çalışmamızla bilim dünyasına ve gelecek kuşaklara tanıtılacaktır. Ayrıca devam etmekte olan kazı ve restorasyon çalışmamızın tamamlanmasıyla Anadolu’da benzerine henüz rastlanmayan bu ender yapı, Osmanlı Kale Kent’i, ziyarete açılarak turizme kazandırılacaktır. Bu kıymetli eserin vücut bulmasında kıymetli katkılarından dolayı Silifke Kalesi ...Daha fazlası Kitap2022Ege Yayınları12 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2015 - 2018
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ (DR)
2014 - 2015
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK VE İSLAM SANATLARI TARİHİ (YL) (TEZLİ)
2002 - 2006
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEMEL SANAT EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEMEL SANAT EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
01.06.2022 - 28.09.2022 Şanlıurfa İli ve İlçeleri Türk-İslam Dönemi Yüzey AraştırmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
08.07.2021 - 29.10.2021 Şanlıurfa İli ve İlçeleri Türk - İslam Dönemi Yüzey Araştırması 2021Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
28.06.2021 - 18.10.2021 Ortağaçağdan Günümüze Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey Araştırması 2021Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
02.07.2018 - 02.11.2018 Silifke Kalesi 2018 Yılı Kazı ÇalışmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Fon : 450000
08.08.2016 - 23.12.2016 Silifke Kalesi 2016 Yılı Kazı ÇalışmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
29.06.2015 - 25.09.2015 Silifke Kalesi 2015 Yılı Kazı ÇalışmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
30.06.2014 - 30.09.2014 Silifke Kalesi 2014 Yılı Kazı ÇalışmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
03.01.2021 - 30.12.2021 Silifke Kalesi 2021 Yılı Kazı ÇalışmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
15.05.2020 - 31.12.2020 Silifke Kalesi 2020 Yılı Kazı ÇalışmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Fon : 650000
01.04.2019 - 31.12.2019 Silifke Kalesi 2019 Yılı Kazı ÇalışmalarıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
21.08.2017 - 19.11.2017 Silifke Kalesi 2017 Yılı Kazı ÇalışmasıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Suriye Halep, Hama ve Rakka Müzelerindeki Türk-İslam Dönemine Ait Eserlerden Örnekler RAZAN AYKAÇ , Yayın Yeri:Art Sanat , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Access to Mideast and Islamic Resources ...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/artsanat.2022.17.891689
Kırgızistan Burana’daki (Balasagun) Kültür Varlıklarının Durumu RAZAN AYKAÇ , Yayın Yeri:Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESJI, EBSCO, ROAD, İnternational Scienti...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.30692/sisad.1073168
Siverek Mezar Taşları RAZAN AYKAÇ,ERDAL ELMAS , Yayın Yeri:Journal of Strategic and Social Research , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (International Scientific Indexing, EBSCO...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.30692/sisad.1003120
Suriye Şam Milli Müzesindeki Türk İslam Dönemine Ait Eserlerden Örnekler RAZAN AYKAÇ , Yayın Yeri:Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, ASOS Index, Index Copernicu...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7884/teke.5292
Kilikya Bölgesindeki Kaleler İçerisinde Silifke Akkale (Ak Liman)’nin Yeri ve Önemi RAZAN AYKAÇ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi , 2021Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT / DERGİPARK/ MLA / ...) Özgün Makale
Kilikya Bölgesinin İkiz Kalesi: “Sinap” RAZAN AYKAÇ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri T...) Özgün Makale
Yeni Araştırmalar Bağlamında Diyarbakır Kalesi ALİ BORAN,RAZAN AYKAÇ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri T...) Özgün Makale
Ilgın Belekler Mahallesi (Köyü ) Camisi RAZAN AYKAÇ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Dergipark, MLA, İSAM, ACARİNDEX, ARASTIR...) Özgün Makale
Ortaçağdan Günümüze Konya İli ve Güneybatı İlçeleri 2017 Yüzey Araştırması ALİ BORAN,MEHMET MUTLU,RAZAN AYKAÇ,HASAN YAŞAR (07.05.2018 -11.05.2018 ) , Yayın Yeri:36.Araştırma Sonuçları Toplantısı , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığındaki Bir Grup Mezar Taşı RAZAN AYKAÇ (19.10.2018 -21.10.2018 ) , Yayın Yeri:1.Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Selçuklu Başkenti Konyada Dini Mimari ALİ BORAN,RAZAN AYKAÇ,ŞENGÜL BAYAR (07.11.2014 -09.11.2014 ) , Yayın Yeri:İslâm ve Sanat Tartışmalı İlmî Toplantı , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Ortaçağdan Günümüze Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey Araştırması 2014 Yılı Çalışmaları RAZAN AYKAÇ,ALİ BORAN,TOLGA BOZKURT,HASAN YAŞAR,ŞENGÜL BAYAR (11.05.2015 -15.05.2015 ) , Yayın Yeri:33. Araştırma Sonuçları Toplantısı , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Mersin-Silifke Kalesi Kazısı 2015 Yılı Kazı Çalışmaları ALİ BORAN,HALİL SÖZLÜ,YALÇIN KARACA,MEHMET MUTLU,RAZAN AYKAÇ,İSHAK KOZAK (23.05.2016 -27.05.2016 ) , Yayın Yeri:38.Kazı Sonuçları Toplantısı , 2016Ulusal Tam metin bildiri
Silifke Kalesi 2018 Yılı Kazı Çalışmaları ALİ BORAN,RAZAN AYKAÇ,HALİL SÖZLÜ (17.06.2019 -21.06.2019 ) , Yayın Yeri:41. Kazı Sonuçları Toplantısı , 2019Ulusal Tam metin bildiri
Konya Aziziye Camisi Onarım Çalışmaları RAZAN AYKAÇ,ALİ BORAN (15.05.2014 ) , Yayın Yeri:VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat EtkinlikleriUluslararası Tam metin bildiri
Mersin Silifke Kalesi Kazısı 2014 Yılı Kazı Çalışması ALİ BORAN,YALÇIN KARACA,MEHMET MUTLU,ZEKAİ ERDAL,HALİL SÖZLÜ,RAZAN AYKAÇ (11.05.2015 -15.05.2015 ) , Yayın Yeri:37.Kazı Sonuçları Toplantısı , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Silifke Kalesi 2016-2017 Yılı Kazı Çalışmaları ALİ BORAN,HALİL SÖZLÜ,RAZAN AYKAÇ (25.10.2017 -27.10.2017 ) , Yayın Yeri:Akdeniz Sanat Dergisi 21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Kuşadası (Öküz Mehmet Paşa) Kalesi ve Kale Camisi RAZAN AYKAÇ,ALİ BORAN (01.11.2019 -03.11.2019 ) , Yayın Yeri:Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu , 2019Ulusal Tam metin bildiri
Silifke Kalesi 2017 Yılı Kazı Çalışmaları ALİ BORAN,HALİL SÖZLÜ,RAZAN AYKAÇ (07.05.2018 -11.05.2018 ) , Yayın Yeri:40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Orta Asya Türk Sanatı Araştırmaları Bağlamında Berlin Staatliche Museen/ Dahlem’deki Freskler RAZAN AYKAÇ (02.01.2015 -05.12.2015 ) , Yayın Yeri:2.Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Mersin-Silifke Kalesi Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları ALİ BORAN,HALİL SÖZLÜ,RAZAN AYKAÇ (22.05.2017 -26.05.2017 ) , Yayın Yeri:39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , 2017Ulusal Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms