CEM ÇIRAK
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK ANASANAT DALI/
Varyantlar
E-Posta cem.cirak@ikc.edu.tr
Website https://scholar.google.com/citations?user=s5qQ8zkAAAAJ&hl=tr
Durum
Ünvan Doç. Dr.
YÖK Araştırmacı Numarası 11581
Atıf Dağılımları

SÂDULLAH AĞA’NIN ZENCÎR BESTELERİNDE ÜSLÛP VE MAKÂMIN BİÇİME ETKİSİ

CEM ÇIRAKHayatı hakkında detaylı bilgiye sahip olamadığımız Sâdullah Ağa günümüze ulaşmayı başaran eserleriyle geleneksel Türk müziğinin önemli bestecileri arasında sayılmaktadır. Eserlerinin araştırma kapsamında verimli denklemler oluşturması ve hakkında yazılmış kısıtlı literatüre katkı yapılması gereği Sâdullah Ağa’nın eserleri incelenecek besteci olarak seçilmesinde belirleyici olmuştur. Makalede bestecinin Zencîr usûlünde ve beste türündeki eserleri biçim yönünden incelenmiştir. Eserlerin usûllerinin, ve güfte vezinlerinin araştırmada sabit tutulma ...Daha fazlası Makale2021Eurasian Journal of Music and DanceEge Üniversitesi4 Görüntülenme

Suzidil Makamındaki İki Ağır Semainin Karşılaştırmalı İncelenmesi

CEM ÇIRAKBestelenmiş bir müzik eserinin üslubuna dair araştırmalar her ne kadar soyut ve betimsel bir zemin üzerinde düşünülmeye yatkınsa da, bir bestenin biçim ve bileşenlerinin özgün nitelikleri üzerinden üsluba dair bilgiler üretmek mümkündür. Biçim, makam, usul ve vezin gibi gelenek içinde doğal bir seçilime tabi tutularak günümüze gelen sabit unsurlar, yorumlanabilir ve kısmen değiştirilebilir öz niteliklere sahiptir. Bestecilerin bu unsurlar üzerinde gösterdikleri üslup özellikleri kolayca fark edilebilir olsalar da, bunların bestecilerin kendi ür ...Daha fazlası Makale2023Social Sciences Research JournalDenta Florya ADSM Limited Company11 Görüntülenme

İSMÂİL DEDE EFENDİ EKOLÜNDE USTA-ÇIRAK (HOCA-ÖĞRENCİ) İLİŞKİLERİ

CEM ÇIRAKGeleneksel Türk müziğinin tarih boyunca karşılaştığımız önemli şahsiyetlerinden olan İsmâil Dede Efendi, kalıcı ve başarılı eserler üretmesine ve birçok önemli öğrenci yetiştirmesine bağlı olarak bir “zirve” kabul edilmiştir. Birçok araştırmacı ve musikişinasın klasik dönem olarak benimsediği sürecin son perdesinin Dellalzâde, Mutafzâde, Mehmet Bey ve Zekâî Dede gibi önde gelen isimleri İsmâil Dede’nin eğitiminden geçmiş bestecilerdir. Sanatçılığı kadar hocalık niteliği de yüksek bir besteci olan İsmâil Dede, yetiştirdiği öğrencileriyle birlikt ...Daha fazlası Makale2020Eurasian Journal of Music And DanceEge Üniversitesi2 Görüntülenme

Usul As a Musical Idea: The Case of The Usul Zencir

SERKAN ÇELİK CEM ÇIRAKEvaluating the fundamental components of traditional Turkish music, particularly the concepts of "usul" (rhythmic composition) and "makam" (musical mode), as well as their significance in the composition and performance of works, has been a focus not only in musical practice but also in academic music studies. Nevertheless, certain issues pertaining to the functional analysis of rhythms, especially the larger rhythmic cycles, such as what they inherently represent in musical reality, how they are utilized, comprehended, and what roles they play ...Daha fazlası Makale2024Social Sciences Research JournalDenta Florya ADSM Limited Company2 Görüntülenme

BESTECİLİKTE FANTAZMAGORYA: GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE BESTECİLİĞİN BAZI ZİHİNSEL VE TOPLUMSAL DİNAMİKLERİ

CEM ÇIRAKSinemanın icadından önce “büyülü fener” olarak adlandırılan optik bir makine aracılığıyla illüzyonlar üretilmesine imkân veren bir teknoloji geliştirilmişti. Zamanla bu teknolojinin sayesinde hayaletlerin, iskeletlerin, ölülerin… hareketli illüzyonlarının sergilendiği, fantazmagorya adıyla bilinen korku gösterileri Avrupa’da popülerlik kazandı. Bu gösterilerin yaygınlaşmasının ardından sosyoloji, felsefe, psikoloji, edebiyat ve müzik gibi birçok alanda fantazmagorya kavramı metaforlaşmış, zihinsel işleyiş mekanizmalarını, nesnelerin sosyal görü ...Daha fazlası Makale2021Eurasian Journal of Music and DanceEge Üniversitesi2 Görüntülenme

HÂŞİM BEY’İN ŞEHNÂZ İLÂHÎSİ VE UNUTULAN ŞEHNÂZ MEVLEVÎ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ

CEM ÇIRAKTürk müzik târihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hâşim Bey, Hamâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin meşk silsilesinin bir halkası olmasıyla, hocalığıyla, bestekârlığıyla, saray hizmetleriyle ve yazdığı mecmuayla meşhur olmuş bir sanatkârdır. Mevlevîlik ve Bektâşîlik yollarına müntesîb olduğunu bildiğimiz bestekârın müellifi olduğu mecmuaya dâhil ettiği edvârında aktardığı müzik ve insan vücudu hakkındaki ezoterik bilgiler de kendisinin tasavvuf zevk-i mânevîsine bağlı olduğu fikrini pekiştirmektedir. Buna rağmen bugün geleneksel TSM repertuvarı ...Daha fazlası Makale2019Eurasian Journal of Music And DanceEge Üniversitesi3 Görüntülenme

SESTEN NOTAYA: SÛZİNÂK İLÂHÎ, “AŞKIN İLE ÂŞIKLAR” ÖRNEĞİ

CEM ÇIRAKGeleneksel Türk müziğinde meşk sisteminin zayıflamasıyla, bu müzik kültürünün repertuvar, bestecilik, icrâcılık ve eğitimcilik gibi alanlarında bir takım boşluklar oluşmuştur. Bu durumda geleneksel repertuvarın korunması maksadıyla eserler notaya alınarak yazıya aktarılmıştır. Eserlerin unutulmaması amacına odaklanan söz konusu nota yazılarında müzikal detaylara ait bazı bilgilerin ihmâl edilmesi, meşk sonrası dönemin müzisyenlerinin bu bilgilerden ve bu bilgilerin pratiklerinden mahrum kalmasına sebebiyet vermiştir. Bu makalede, günümüze ulaşa ...Daha fazlası Makale2018Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı DergisiEge Üniversitesi3 Görüntülenme

Geleneksel Türk Müziği Usullerinde Denge

CEM ÇIRAKGeleneksel Türk müziğinde kullanılan usullere dair yapılan çalışmalar genellikle bu usullerin hangi bileşenlerden oluştuğuna dair önermeler ve darplarının/velvelelerin nasıl düzümlendiğine dair tespitler gibi bağlamlarda şekillendirilmiştir. Oysa özellikle büyük usullerin başlı başına bütünlük taşıyan müzikal fikirler oldukları göz önünde bulundurulursa bu müzikal fikirler üzerinde yapısal ve işlevsel araştırmalar sayesinde daha detaylı bilgiler mümkün hale gelecektir. Makamlara dair bazı nitelikleri açıklayabilmek adına oluşturulmuş niseb-i şe ...Daha fazlası Makale2024Social Sciences Research JournalDenta Florya ADSM Limited Company15 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2015 - 2020
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)
2011 - 2015
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ (YL) (TEZLİ)
2006 - 2011
EGE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
13.06.2020 - 15.05.2021 İslam Medeniyetinde Bilim ÖncüleriÖzel Kuruluşlar
Fon : 90000
SÂDULLAH AĞA'NIN ZENCÎR BESTELERİNDE ÜSLÛP VE MAKÂMIN BİÇİME ETKİSİ CEM ÇIRAK , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Music and Dance , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31722/ejmd.956675
BESTECİLİKTE FANTAZMAGORYA: GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE BESTECİLİĞİN BAZI ZİHİNSEL VE TOPLUMSAL DİNAMİKLERİ CEM ÇIRAK , Yayın Yeri:Eurasian journal of music and dance (Online) , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
İSMÂİL DEDE EFENDİ EKOLÜNDE USTA-ÇIRAK (HOCA-ÖĞRENCİ) İLİŞKİLERİ CEM ÇIRAK,SITKI BAHADIR TUTU , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Music and Dance , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
HÂŞİM BEY’İN ŞEHNÂZ İLÂHÎSİ VE UNUTULAN ŞEHNÂZ MEVLEVÎ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ CEM ÇIRAK , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Music and Dance , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
SESTEN NOTAYA: SÛZİNÂK İLÂHÎ, “AŞKIN İLE ÂŞIKLAR” ÖRNEĞİ CEM ÇIRAK , Yayın Yeri:EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ (EKOD) /Eurasian Journal of Music and Dance , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Suzidil Makamındaki İki Ağır Semainin Karşılaştırmalı İncelenmesi CEM ÇIRAK , Yayın Yeri:Social Sciences Research Journal , 2023Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Academic Resource Index, Scientific Inde...) Özgün Makale
A Study of Fret Positions of Tanbur Based on Automatic Estimates From Audio Recordings ALİ CENK GEDİK,BARIŞ BOZKURT,CEM ÇIRAK (26.10.2009 -29.10.2009 ) , Yayın Yeri:Proc. CIM09 (Conference on Interdisciplinary Musicology) , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms