HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta hmerve.baser@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası 186427
Atıf Dağılımları

İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞEREser, editörlüğünü Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ’ın yaptığı, alanında uzman olan dokuz yazarın tebliğ olarak sundukları yazılarının, akademik olarak düzenlenerek makale biçimine getirilmesiyle oluşmuştur. Kitaba, İslam dininin aşırılıktan uzak, orta yolu tavsiye eden “vasat ümmet” ve faydalı, adaletli olan “hayırlı ümmet” olduğu takdim edilerek başlanmaktadır. Bu amaçla özgür düşünmeyi ve akletmeyi esas alan, mezhep aşırılıklarını eleştiren, İslami ilimlerin pek çok sahasında eser vermiş olan Mâtürîdî’nin fikirleri ve ilim düşüncesi çeşitli yönleriy ...Daha fazlası Derleme2019İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi17 Görüntülenme

Kur’an Söylemi Örnekliğinde Bugünün Gerçekliğini Okuma: Duyarlı Görünerek Duyarsızlaşma

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞERZaman ilerledikçe sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik pek çok alanda değişim meydana gelmektedir. Zamanla bu değişime ayak uydurmaya ve alışmaya başlanır. Ancak alışkanlık kontrolsüz bir şekilde artarsa saplantıya, bağımlılığa dönüşebilir. Bu da kişinin alıştığının dışındakilere kayıtsız kalmasına sebep olur; onu uyuşturur, duyarsızlaştırır. Kur’an’ın inmeye başladığı zaman muhatabı olan toplum, alışkanlıklarına bağlı, değerlerini bu bağımlılıkla şekillendirmiş, çevresine karşı duyarlı görünen ancak farkındalık gücü zayıf bir toplumdur. Bu topl ...Daha fazlası Makale2022Turkish Studies-Comparative Religious StudiesTurkish Studies-Comparative Religious Studies39 Görüntülenme

C-H-L Kökü Bağlamında Üç Âyetin İncelenmesi: 6/En’am 54, 16/Nahl 119 ve 4/Nisâ 17

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞERNüzûl ortamından zaman ve zihinsel olarak uzaklaştığımız için Kur’an’ın ne dediğini anlamak zorlaşmıştır. Bulunduğumuz çağın zihin dünyası ve kelimeleriyle geçmişi okumaya çalışmak yanlış anlamalara sebebiyet verebilmektedir. Çünkü kavramlar farklı dönemlerde farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Dolayısıyla doğru anlamı yakalama yolunda kavram çalışmaları önem arz etmektedir. Bu çalışmada cehl kelimesi üzerinden “cehâletle günah işleyen” ifadesini barındıran üç ayete anlam verilmiştir. Kur’an öncesi şiirlerden, sözlüklerden çıkarılan sonuca gö ...Daha fazlası Makale2021Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi17 Görüntülenme

Adnan DEMİRCAN: Cahiliye Arapları

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞERKAYNAKÇA : Adnan DEMİRCAN Cahiliye Arapları Beyan Yayınları, İstanbul 2015, I. Baskı, 144 s.Makale2016İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi32 Görüntülenme

Muhammed Abduh Ve Klasik İslâm Modernizmindeki Yeri

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER İnsanların fikirlerinin oluşmasında yaşadığı dönemin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik durumunun ve kendi zihin dünyalarının büyük etkileri vardır. 19.yüzyılda, Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali gibi önemli tarihi olayların geride kaldığı Aydınlanma Çağı’nda yaşamış olan Muhammed Abduh’un döneminde Mısır’ın siyasi ve ekonomik durumu, akıl ve düşünme yetisinden uzaklaşmış, taklit zihniyetine takılı kalmış insanların davranışları ve bunun yarattığı geri kalmışlık hali, onun zihin ve fikir dünyasının oluşmasına önemli etkileri olmuştur. Buradan ...Daha fazlası Makale2018Muhafazakar Düşünce DergisiKadim Yayınları7 Görüntülenme

Kastamonulu Osmanlı Âlimi Ballıklızade Ahmed Mâhir Efendi (1860-1925) ve Tefsirciliği

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞERSon dönem Osmanlı âlimlerinden olan 1860/70 Kastamonu doğumlu Ahmed Mâhir Efendi “Ballıklızâde” lakabıyla tanınmaktadır. O, 19. yüzyılda, Batı’nın pek çok yönde ilerleme gösterdiği ve Osmanlı’nın ise yaptığı ıslahatların yanında toprak kaybetmeye başladığı Meşrutiyet döneminde yaşamıştır. Âlim Ahmed Hicâbî’den dersler almasının ardından kendisi de dersler vererek pek çok öğrenci yetiştirmiş, Dâru’l-Fünûn İlahiyât Fakültesi ve Medresetü’lVâizîn’de on üç yıl tefsir ve kelam dersleri okutmuştur. Bunun yanı sıra Yargıtay üyeliği, hâkimlik ve millet ...Daha fazlası Makale2022Dini Araştırmalar Dergisi / The Journal of Religious StudiesDini Araştırmalar Dergisi / The Journal of Religious Studies40 Görüntülenme

Kur’an’da Vurgulanan Konuların Tarihi Bağlam ile İlişkisi -Miladi 615 Yılı Örnekliğinde Bir İnceleme

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞERKur’an-ı Kerim geldiği zamandan günümüze kadar geçen on beş asır boyunca anlaşılmak istenmiştir. Hem inişinin tamamlanması 23 yıl sürmüş hem de inişinin üzerinden günümüze değin bu kadar uzun zaman geçmiştir. Bu sürecin gerek insan zihninde gerekse toplumların kendisinde yarattığı değişim Kur’an’ı anlamadaki yorum farklılıklarının artmasına neden olmuştur. Kur’an’ın ilk muhatapları -ayetlerin gelişine bizzat şahit oldukları için- onu daha iyi anlamaktaydılar. Bu sebeple yorum farklılıkların en az olduğu o zamana gitmek doğru anlama ulaşmak adın ...Daha fazlası Makale2022International Social Mentality and Researcher Thinkers JournalInternational Social Mentality and Researcher Thinkers Journal35 Görüntülenme

Tarih-Olay-Bağlam Bütünlüğünde C-H-L Kökünün Anlamsal Serüveni

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞERZamanın geçmesiyle kültür, yaşama biçimi, ilgiler, pek çok şey değişmekte, dönüşmektedir. Kelimeler de bu dinamik yapıdan etkilenmektedir. Söylediklerimizi iyi anlatmak ve söyleneni iyi anlamak için bu değişime kayıtsız kalamayız. Kur’an’ın da söylemi yazıya geçirilmiştir ve onu daha iyi anlamak için onun kelimelerini iyi bilmek gerekmektedir. “C-h-l” kökü üzerinden yapılan bu çalışmayla hem kelimenin dönüşümünü görmek hem de Kur’an nüzulünün dinamik yapısı içerisindeki değişimleri okumak amaçlanmıştır. Bu makalede öncelikle c-h-l kökünün sözlü ...Daha fazlası Makale2020Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları DergisiTürkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi44 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2019 - 2019
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ
2014 - 2020
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEFSİR (DR)
2014 - 2019
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2011 - 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEFSİR (YL) (TEZLİ)
2007 - 2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
18.04.2022 - 17.01.2023 İzmir’in Dini ve Sosyo-Kültürel Yapısını ve Bu Yapıdaki Değişimi Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında İzmir’de Çıkan Dergiler Üzerinden OkumakBAP
Süre : 2 yıl
19.09.2022 - -01-01-01- "Okumak, Okumaktan Fazlasıdır"SOSYAL SORUMLULUK
Kur’an’da Vurgulanan Konuların Tarihi Bağlam ile İlişkisi - Miladi 615 Yılı Örnekliğinde Bir İnceleme HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SIS, ESJI, ARI, ISI, DRJI, PIF, ASR) Özgün Makale
Kastamonulu Osmanlı Âlimi Ballıklızade Ahmed Mâhir Efendi (1860-1925) ve Tefsirciliği HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:DİNİ ARAŞTIRMALAR , 2022Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
Kur’an Söylemi Örnekliğinde Bugünün Gerçekliğini Okuma: Duyarlı Görünerek Duyarsızlaşma HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:Turkish Studies- Comparative Religious Studies , 2022Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
C-h-l Kökü Bağlamında Üç Ayetin İncelenmesi: 6/En’âm 54, 16/Nahl 119 ve 4/Nisâ 17 HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
TARİH-OLAY-BAĞLAM BÜTÜNLÜĞÜNDE C-H-L KÖKÜNÜN ANLAMSAL SERÜVENİ HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:Mîzânü’l Hak , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Kitap Kritiği
Bir Ömür Nasıl Yaşanır-Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Kitap Kritiği
Muhammed Abduh ve Klasik İslam Modernizmindeki Yeri HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCE , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kur’an’a Bakış HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Kitap Kritiği
Adnan Demircan, Cahiliye Arapları HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Kitap Kritiği
SANAL ÂLEMDE İNSANIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL YÖNÜNE KATKIDA KUR’AN’IN AHLAKİ İLKELERİNİN ROLÜ HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER (20.05.2021 -23.05.2021 ) , Yayın Yeri:İSLAM VE YORUM 5- DİJİTALLEŞME VE DİN , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
HASAN BASRİ ÇANTAY’IN MEÂLİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN YÖNELİMLERİ HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER (02.12.2022 ) , Yayın Yeri:GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BALIKESİR’İN KÜLTÜREL MİRASIUluslararası Tam metin bildiri
MEKKİ SURELERDE KUR AN İSİMLERİNİN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER (27.03.2015 -28.03.2015 ) , Yayın Yeri:Malatya’da BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu 2” , 2015Ulusal Tam metin bildiri
KUR ÂN I HAKÎM VE MEÂL İ KERÎM E YÖNELTİLEN BAZI ELEŞTİRİLER VE CEVAPLARI HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER (19.09.2014 -21.09.2014 ) , Yayın Yeri:Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Mekki Sureler Bağlamında Allah Sevgisinin Karakter Eğitimine Etkisi HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER (14.05.2015 -17.03.2015 ) , Yayın Yeri:Kütahya’da İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’ , 2015Ulusal Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms