EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta ekindila.top@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ÖĞRETİM ÜYESİ
YÖK Araştırmacı Numarası 101102
Atıf Dağılımları

Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine ve Bakıma Erişimi ile İlgili Yaşadıkları Sorunlar

EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN FEYZA DERELİ HATİCE YILDIRIM SARIÖzet Toplumdaki bireylerin zamanında, yeterli ve eşit olarak sağlık hizmeti alabilmesi, eşitlik ve erişilebilirlik açısından en önemli göstergelerden biridir. Ancak sağlık hizmeti ve bakıma erişimde bazı bireyler ve gruplar çeşitli boyutlarda engellerle karşı karşıya kalabilmektedir. Tüm dünyada engelli bireyler bu durumdan en fazla etkilenen grupların başında gelmektedir. Engellilik, bireyleri her yaş grubunda, tüm kültürlerde ve sadece fiziksel olarak değil duygusal, ruhsal ve sosyal açıdan da etkileyen önemli bir süreçtir. Engelli bireyler ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi113 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi

GÜLŞEN IŞIK İLKNUR YEŞİLÇINAR SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN SİMGE EVRENOL ÖÇAL NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİKoronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) tüm popülasyonu etkilediği gibi gebeleri ve postpartum dönemde olan kadınları da etkilemektedir. COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele kapsamında birçok ulusal ve uluslararası birlik tarafından, gebeler ve postpartum dönemde olan kadınlar için, enfeksiyondan korunma, bulaşı önleme, enfekte bireylerin bakım hizmetlerinden faydalanması ve tedavi edilme standartlarını belirlemek amacıyla rehberler yayınlanmaktadır. COVID-19 pandemisi sırasında, bu güncel rehberlerden faydalanarak bakımı organize etmek ve COVID-19 enf ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi93 Görüntülenme

Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Emzirme Tutumları ve Etkileyen Faktörler

EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖRENAmaç: Bu çalışmanın amacı doğum sonrası dönemdeki kadınların emzirmeye ilişkin tutumlarını incelemek ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma analitik ve kesitsel olarak İzmir’de bir üniversite hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini doğum sonu dönemde olan 218 gönüllü kadın oluşturmuştur. Araştırma verileri; “Birey Tanıtım Formu” ve “Emzirme Tutumu Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. İstatistiksel analizde; sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, standart sap ...Daha fazlası Makale2023İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi21 Görüntülenme

Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları = Intercultural Sensitivity of Nursing Students According to Their Empathy Level

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ GÜLŞEN IŞIK BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN ELİF ÜNSAL AVDAL EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖRENAmaç: Bu çalışmanın amacı; hemşire adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek; birinci ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencileri bu açıdan karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma; bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri ile tanımlayıcı ve karşılaştırılmalı olarak yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Temel Empati Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, araştır ...Daha fazlası Makale2016İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi146 Görüntülenme

Attitudes Toward Evidence-Based Nursing: The Situation of Pre- and Post-Graduation

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ YASEMİN TOKEM EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN GÜLŞEN IŞIK SEDA ÇETİN AVCIAmaç: Bu çalışmanın amacı kanıta dayalı hemşireliğe yönelik mezuniyet öncesinde ve sonrasında katılımcıların tutumlarını, etkileyen faktörleri belirlemek ve karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Çalışmanın birinci aşamasında veriler, dördüncü sınıfta öğrenim gören (n=171) öğrencilere Birey Tanıtım Formu ve Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşaması mezunlar (n=103) ile yürütülmüştür. İkinci aşamada veriler Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeğ ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi272 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik

SİMGE EVRENOL ÖÇAL SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN İLKNUR YEŞİLÇINAR GÜLŞEN IŞIK NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİÜreme sağlığında önemli bir yere sahip olan infertilite ve yardımcı üreme teknikleri yeni koronavirüs pandemisinden etkilenebilecek bir alandır. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler yardımcı üreme tekniklerini de kapsamaktadır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bazı öneriler yayınlanmıştır. İnfertil hastalara yönelik bu öneriler tedavi programlarının ertelenmesini, COVID-19 semptomu gösteren hastaların yönetimini, doğurganlığın korunmasına yönelik girişimlerin düzenlenmesini, olası emosyonel etkinin az ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi124 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2014 - 2018
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
2009 - 2012
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
2007 - 2009
EGE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2005 - 2007
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
25.01.2015 - 11.05.2017 Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyeterlilikleri ve DeneyimleriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 22073
Fiziksel Engelli Anneler Arasında Emzirmeyi Destekleyen ve Bariyer Oluşturan Faktörler EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM , Yayın Yeri:Toplum ve Sosyal Hizmet , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.33417/tsh.955925
Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlar: Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Durum NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK,SEDA ÇETİN AVCI , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik SİMGE EVRENOL ÖÇAL,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi GÜLŞEN IŞIK,İLKNUR YEŞİLÇINAR,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,SİMGE EVRENOL ÖÇAL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ROAD) Derleme Makale
Postpartum Comfort and Breastfeeding Behavior of Primipara Obese and Non-Obese Mothers NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,FEYZA ERTOP,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN , Yayın Yeri:Erciyes Medical Journal , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CINAHL, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14744/etd.2018.18162
İnfertil Çiftlerde Çift Uyumu ve Umutsuzluk NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,FERDA KABA , Yayın Yeri:ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.31067/0.2018.81
Experiences Infant and Child Care of Mothers with Disabilities in Turkey: A Qualitative Study NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:African Journal of Reproductive Health , 2018Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29063/ajrh2018/v22i4.9
Maternal attachment and breastfeeding behaviors according to type of delivery in the immediate postpartum period NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLDEN ARKAN,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN , Yayın Yeri:Revista da Associação Médica Brasileira , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.64.02.164
Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersini Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK , Yayın Yeri:Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Effectiveness of structured education in reduction of postpartum depression scores A quasi experimental study EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ZEKİYE KARAÇAM , Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.12.009
Paternal Depression Rates in Prenatal and Postpartum Periods and Affecting Factors EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SERKAN GÜÇLÜ,ESMA BURÇAK ZENGİN , Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2016.07.005
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ELİF ÜNSAL AVDAL , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Gülden Arkan,Ferda Kaba,Feyza Ertop , Yayın Yeri:Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/HEAD.2016.101
Cervical Cancer and Pap Smear Test Health Beliefs and HealthPromotingLifestyle of Women in Turkey NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2016Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Aşırı Aktif Mesane Sendromu ve Hemşirelik EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN (29.04.2016 -29.04.2016 ) , Yayın Yeri:I.Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu , 2016Ulusal Tam metin bildiri
İklim Değişikliği ve Engelli Olmak EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN (28.11.2022 ) , Yayın Yeri:II.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİUluslararası Tam metin bildiri
Gebelikte Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi ve Bakımı ÖZNUR YAŞAR,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN (29.09.2022 ) , Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOGUM SONU BAKIM KONGRESİUluslararası Tam metin bildiri
Primipar Obez Annelerde Doğum Sonu Konfor ve Emzirme Davranışları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,Feyza ERTOP,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Mesut Tandoğan (06.11.2015 -07.11.2015 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi , 2015Uluslararası Özet bildiri
İleri Yaş Dönemindeki Kadınlarda Cinselliğe İlişkin Problemler EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM (21.03.2018 -22.03.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Effects of Cultural Values on Infertility in Turkey EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Sayime YİĞİTOĞLU,OYA KAVLAK (15.08.2016 -17.08.2016 ) , Yayın Yeri:6th World Nursing and Healthcare Conference , 2016Uluslararası Özet bildiri
Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Options of Nursing Students and Clinical Nurses About Nursing Education And Trainers EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Feriştah Sarı,GÜL ERTEM (12.10.2017 -13.10.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of Black Sea Nursing Education , 2017Uluslararası Özet bildiri
Gebelikte Görülen Depresif Semptomların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Cinsellik ve Cinsel Sağlık ile İlgili Son On yılda Yapılan Çalışmaların Sistematik Olarak İncelenmesi EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM (22.03.2017 -23.03.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
THE ANALYSIS OF SELF CARE ABILITY OF THE WOMEN HAVING HYSTERECTOMY IN TURKEY ACCORDING TO SELF CARE MODEL OF OREM EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ŞENAY ÜNSAL ATAN,ÜMRAN SEVİL (15.08.2016 -17.08.2016 ) , Yayın Yeri:6th World Nursing and Healthcare Conference , 2016Uluslararası Özet bildiri
DETERMINATION OF CULTURAL APPROACH ON WOMEN AT POSTPARTUM PERİOD TO CHOOSE THE METHOD OF FAMİLY PLANNİNG IN TURKEY ÖZNUR YAŞAR,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,NİLÜFER TOK YANIK,OYA KAVLAK (15.08.2016 -17.08.2016 ) , Yayın Yeri:6th World Nursing and Healthcare Conference , 2016Uluslararası Özet bildiri
Üriner İnkontinansı Olan İleri Yaş Kadınlarda Sosyal İzolasyon EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (21.03.2018 -22.03.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
2012-2017 YILLARI ARASINDA HEMŞİRELERİN İLETİŞİM VE İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Feriştah Sarı,Gökhan Turhan,Burcu Güneş (04.05.2017 -06.05.2017 ) , Yayın Yeri:I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
GEBELİK DÖNEMİNE İLİŞKİN GELENEKSEL UYGULAMALAR İLE İLGİLİ YAPILANÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohussalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelerin İletişim Becerileri ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Feriştah Sarı,Gökhan Turhan,Burcu Güneş (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Changes In Nursing Education In Future EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM (12.10.2017 -13.10.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of Black Sea Nursing Education , 2017Uluslararası Özet bildiri
Innovation In Nursing Education Çağla Verici,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM (13.04.2017 -15.04.2017 ) , Yayın Yeri:ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
BREASTFEEDING ATTITUDES OF WOMEN IN POSTPARTUM PERIOD AND FACTORS WHICH EFFECT THE BREASTFEEDING ATTITUDE IN TURKEY EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ŞENAY ÜNSAL ATAN,OYA KAVLAK (15.08.2016 -17.08.2016 ) , Yayın Yeri:6th World Nursing and Healthcare Conference , 2016Uluslararası Özet bildiri
İNFERTİL ÇİFTLERDE ÇİFT UYUMU VE UMUTSUZLUK NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Ferda Kaba (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Doğum Sonu Dönemde Türkiye deki Lohusaların Albasmasını Önlemeye Yönelik Geleneksel Yöntemler EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (03.06.2013 -05.06.2013 ) , Yayın Yeri:II.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2013Ulusal Poster
Çocuk Gelinler Olmasın EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (27.02.2014 -01.03.2014 ) , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri , 2014Ulusal Poster
Bebeğin Göbek Bakımına Yönelik Uygulanan Geleneksel Yöntemlerin Yapılan Araştırmalar Doğrultusunda İncelenmesi EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (03.06.2013 -05.06.2013 ) , Yayın Yeri:II.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2013Ulusal Poster
Emziren Lohusaların Sütlerini Arttırmaya Yönelik Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin İncelenmesi EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (20.06.2013 -22.06.2013 ) , Yayın Yeri:I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi , 2013Ulusal Poster
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ELİF ÜNSAL AVDAL,GÜLŞEN IŞIK,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN (21.05.2015 -23.05.2015 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015Uluslararası Poster
Kadınlarda Görülen Üriner İnkontinansın Cinsel Fonksiyonlara Etkisi EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ŞENAY ÜNSAL ATAN,OYA KAVLAK (29.05.2015 -31.05.2015 ) , Yayın Yeri:5.Ege Ürojinekoloji Workshop , 2015Ulusal Poster
Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerine Yönelik Tercihlerinin Kültürel Yaklaşımla İncelenmesi Bir Pilot Çalışma EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ÖZNUR YAŞAR,NİLÜFER TOK YANIK,OYA KAVLAK (21.05.2015 -23.05.2015 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015Uluslararası Poster
Yapılan Araştırmalar Doğrultusunda Yenidoğan Bebeklerin Tuzlanmasının Nedenleri EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (20.06.2013 -22.06.2013 ) , Yayın Yeri:I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi , 2013Ulusal Poster
Üriner İnkontinans Konservatif Tedavi Uygulamalarında Yenilikler EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (13.03.2015 -14.03.2015 ) , Yayın Yeri:Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu , 2015Ulusal Poster
Geleneksel Olmayan Meslek Erkek Hemşirelik EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (18.06.2014 -21.06.2014 ) , Yayın Yeri:I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi , 2014Ulusal Poster
Stres Üriner İnkontinans ve Mesane Prolapsusu Olgu Sunumu EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜL ERTEM (29.05.2015 -31.05.2015 ) , Yayın Yeri:5.Ege Ürojinekoloji Workshop , 2015Ulusal Poster
Kültürel Değerlerin İnfertilite Üzerine Etkileri Bir Pilot Çalışma EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,Sayime YİĞİTOĞLU,OYA KAVLAK (21.05.2015 -23.05.2015 ) , Yayın Yeri:III.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015Uluslararası Poster
Doğum Sonrası Dönemdeki Kadınlarda Depresyon Belirti Düzeyinin Azaltılmasında Yapılandırılmış Eğitimin Etkinliği EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (20.06.2013 -22.06.2013 ) , Yayın Yeri:I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi , 2013Ulusal Poster
Genital Hijyen Doğru Bilin mey enler EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,OYA KAVLAK (18.12.2014 -19.12.2014 ) , Yayın Yeri:I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2014Ulusal Poster
Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlar Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tutum NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK (16.11.2016 -18.11.2016 ) , Yayın Yeri:Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi , 2016Ulusal Sözlü Bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms