GÜLŞEN IŞIK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta gulsen.isik@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÖK Araştırmacı Numarası 224065
Atıf Dağılımları

Hemşirelik ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları ve Stresleri

GÜLŞEN IŞIKAmaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik ve iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının ve streslerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte analitik bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini İzmir ilindeki bir üniversitenin hemşirelik ve iletişim fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Tabakalı örnekleme ve tesadüfi örnekleme yöntemleri kullanılarak toplam 195 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Veri toplamada, Birey Tanıtım Formu, Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutum Ölçeği (TCRTÖ), Kadın T ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi36 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi

GÜLŞEN IŞIK İLKNUR YEŞİLÇINAR SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN SİMGE EVRENOL ÖÇAL NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİKoronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) tüm popülasyonu etkilediği gibi gebeleri ve postpartum dönemde olan kadınları da etkilemektedir. COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele kapsamında birçok ulusal ve uluslararası birlik tarafından, gebeler ve postpartum dönemde olan kadınlar için, enfeksiyondan korunma, bulaşı önleme, enfekte bireylerin bakım hizmetlerinden faydalanması ve tedavi edilme standartlarını belirlemek amacıyla rehberler yayınlanmaktadır. COVID-19 pandemisi sırasında, bu güncel rehberlerden faydalanarak bakımı organize etmek ve COVID-19 enf ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi93 Görüntülenme

Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları = Intercultural Sensitivity of Nursing Students According to Their Empathy Level

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ GÜLŞEN IŞIK BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN ELİF ÜNSAL AVDAL EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖRENAmaç: Bu çalışmanın amacı; hemşire adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek; birinci ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencileri bu açıdan karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma; bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri ile tanımlayıcı ve karşılaştırılmalı olarak yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Temel Empati Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, araştır ...Daha fazlası Makale2016İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi146 Görüntülenme

Attitudes Toward Evidence-Based Nursing: The Situation of Pre- and Post-Graduation

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ YASEMİN TOKEM EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN GÜLŞEN IŞIK SEDA ÇETİN AVCIAmaç: Bu çalışmanın amacı kanıta dayalı hemşireliğe yönelik mezuniyet öncesinde ve sonrasında katılımcıların tutumlarını, etkileyen faktörleri belirlemek ve karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Çalışmanın birinci aşamasında veriler, dördüncü sınıfta öğrenim gören (n=171) öğrencilere Birey Tanıtım Formu ve Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşaması mezunlar (n=103) ile yürütülmüştür. İkinci aşamada veriler Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeğ ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi272 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik

SİMGE EVRENOL ÖÇAL SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN İLKNUR YEŞİLÇINAR GÜLŞEN IŞIK NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİÜreme sağlığında önemli bir yere sahip olan infertilite ve yardımcı üreme teknikleri yeni koronavirüs pandemisinden etkilenebilecek bir alandır. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler yardımcı üreme tekniklerini de kapsamaktadır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bazı öneriler yayınlanmıştır. İnfertil hastalara yönelik bu öneriler tedavi programlarının ertelenmesini, COVID-19 semptomu gösteren hastaların yönetimini, doğurganlığın korunmasına yönelik girişimlerin düzenlenmesini, olası emosyonel etkinin az ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi124 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2017 - 1970
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
2014 - 2017
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)
2007 - 2012
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
24.12.2021 - 06.11.2022 Covid-19 Pandemisinin Doğurganlık Çağındaki Kadınların Gebelik Niyetine EtkisiTÜBİTAK PROJESİ
25.01.2015 - 11.05.2017 Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyetelilikleri ve DeneyimleriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 22073
25.01.2015 - 11.05.2017 Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyeterlilikleri ve DeneyimleriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 22073
The Effect of Gestational Diabetes on Depression and Breastfeeding Self-Efficacy in Pregnancy and Postpartum Period GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Clinical and Experimental Health Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33808/clinexphealthsci.770882
Hemşirelik ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları ve Stresleri ÖZLEM DEMİREL BOZKURT,GÜLŞEN IŞIK,SEMRA GÜN , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Attitudes toward evidence-based nursing: The situation of pre- and post-graduation NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK,SEDA ÇETİN AVCI , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi GÜLŞEN IŞIK,İLKNUR YEŞİLÇINAR,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,SİMGE EVRENOL ÖÇAL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik SİMGE EVRENOL ÖÇAL,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Kariyer Planları SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,DİDEM ÜŞÜMEZ,BÜŞRA ŞENCANDAN,CEREN BEKTAŞ , Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17681/hsp.441835
Experiences Infant and Child Care of Mothers with Disabilities in Turkey: A Qualitative Study NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:African Journal of Reproductive Health , 2018Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29063/ajrh2018/v22i4.9
Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,Dilan Yılmaz,Aylin İlhan , Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17681/hsp.342513
Doğum Şekline Göre Annelerin Postpartum Ağrı, Yorgunluk Düzeyleri ve Emzirme Öz-Yeterlilikleri GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,Vesile Aycan BAŞKAYA , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The Breastfeeding in Adolescent Mothers GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, T...) Derleme Makale
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersini Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK , Yayın Yeri:Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ELİF ÜNSAL AVDAL , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Cervical Cancer and Pap Smear Test Health Beliefs and HealthPromoting Lifestyle of Women in Turkey NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2016Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Anne Bebek Bağlanmasına Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar GÜLŞEN IŞIK,ŞENAY ÜNSAL ATAN (18.10.2018 -21.10.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Covid-19 Pandemic and Mental Health: Literature Review SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (15.01.2021 -16.01.2021 ) , Yayın Yeri:COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi , 2021Ulusal Tam metin bildiri
Gestasyonel Diyabetin Gebelik ve Dogum Sonrasi Dönemde Depresyon ve Emzirme Öz-Yeterliligine Etkisi GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ELİF ÜNSAL AVDAL,GÜLŞEN IŞIK,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN (21.05.2015 -23.05.2015 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015Uluslararası Özet bildiri
Riskli Gebeliklerin Postpartum Dönemde Emzirme Üzerine Etkisi GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohussalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Premenstrual Bozukluklarda Kanıta Dayalı Uygulamalar GÜLŞEN IŞIK,ŞENAY ÜNSAL ATAN (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,DİLAN YILMAZ,AYLİN İLHAN (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Üriner İnkontinansı Olan İleri Yaş Kadınlarda Sosyal İzolasyon EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (21.03.2018 -22.03.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Doğum Şekline Göre Annelerin Postpartum Ağrı Yorgunluk Düzeyleri ve Emzirme Öz Yeterlilikleri GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,Aycan Başkaya (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:Uluslarası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Postpartum Dönemde Unutulan Bir Sorun: Yorgunluk SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Öğrenci Hemşirelerin Doğuma İlişkin Deneyimleri SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Serviks Kanseri Önleme ve Erken Tanı Davranışının Transteoretik Modele Göre İncelenmesi GÜLŞEN IŞIK,GÜL ERTEM (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Kariyer Planları SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,DİDEM ÜŞÜMEZ,BÜŞRA ŞENCANDAN,CEREN BEKTAŞ (19.09.2018 -21.09.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlar : Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Durum NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK (16.11.2016 -18.11.2016 ) , Yayın Yeri:IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Yaşlı Bakımında Bakım Vericiler ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Etkisi SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (21.03.2018 -22.03.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms