NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta nuray.egelioglu.cetisli@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 47900
Atıf Dağılımları

Kadın Sağlığı Sorunları ve Bilimsel Araştırma Alanları

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİDünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların, pek çok toplumda doğumda beklenen yaşam süresi erkeklere kıyasla daha uzun olmasına rağmen, sağlıklı yaşam süreleri daha kısa, hastalık yaşama oranları daha yüksektir. Bu farklılığın en önemli nedeni, kadının doğurganlık özelliğidir. Kadın sağlığı alanındaki sorunları inceleyen ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştiren bilimsel araştırmalar, kadınların yaşamlarını ve sağlıklarını etkileyen çeşitli faktörlere ilişkin değişiklik yapmaya ve bu değişiklikleri gerçekleştirecek eylem ...Daha fazlası Makale2021İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi27 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi

GÜLŞEN IŞIK İLKNUR YEŞİLÇINAR SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN SİMGE EVRENOL ÖÇAL NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİKoronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) tüm popülasyonu etkilediği gibi gebeleri ve postpartum dönemde olan kadınları da etkilemektedir. COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele kapsamında birçok ulusal ve uluslararası birlik tarafından, gebeler ve postpartum dönemde olan kadınlar için, enfeksiyondan korunma, bulaşı önleme, enfekte bireylerin bakım hizmetlerinden faydalanması ve tedavi edilme standartlarını belirlemek amacıyla rehberler yayınlanmaktadır. COVID-19 pandemisi sırasında, bu güncel rehberlerden faydalanarak bakımı organize etmek ve COVID-19 enf ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi93 Görüntülenme

Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları = Intercultural Sensitivity of Nursing Students According to Their Empathy Level

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ GÜLŞEN IŞIK BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN ELİF ÜNSAL AVDAL EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖRENAmaç: Bu çalışmanın amacı; hemşire adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek; birinci ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencileri bu açıdan karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma; bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri ile tanımlayıcı ve karşılaştırılmalı olarak yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Temel Empati Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, araştır ...Daha fazlası Makale2016İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi146 Görüntülenme

Attitudes Toward Evidence-Based Nursing: The Situation of Pre- and Post-Graduation

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ YASEMİN TOKEM EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN GÜLŞEN IŞIK SEDA ÇETİN AVCIAmaç: Bu çalışmanın amacı kanıta dayalı hemşireliğe yönelik mezuniyet öncesinde ve sonrasında katılımcıların tutumlarını, etkileyen faktörleri belirlemek ve karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Çalışmanın birinci aşamasında veriler, dördüncü sınıfta öğrenim gören (n=171) öğrencilere Birey Tanıtım Formu ve Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşaması mezunlar (n=103) ile yürütülmüştür. İkinci aşamada veriler Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeğ ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi272 Görüntülenme

Annelerin Postpartum Hemoglobin Düzeyinin Doğum Sonu Yaşam Kalitesi, Yorgunluk ve Depresyon Üzerine Etkisi

NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİAmaç: Bu çalışmanın amacı, annelerin postpartum hemoglobin düzeyinin doğum sonu yaşam kalitesi, yorgunluk ve depresyon düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Mart 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne spontan vajinal doğum yapmak amacıyla başvuran ve örneklem kriterlerine uyan 141 gebe ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Birey Tanıtım Formu, Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Form-36, Yorgunluk İçin Görsel Benzerlik Skalası ve Edinburgh Postpartum Depresy ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi185 Görüntülenme

COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik

SİMGE EVRENOL ÖÇAL SEDA ÇETİN AVCI EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN İLKNUR YEŞİLÇINAR GÜLŞEN IŞIK NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİÜreme sağlığında önemli bir yere sahip olan infertilite ve yardımcı üreme teknikleri yeni koronavirüs pandemisinden etkilenebilecek bir alandır. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler yardımcı üreme tekniklerini de kapsamaktadır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bazı öneriler yayınlanmıştır. İnfertil hastalara yönelik bu öneriler tedavi programlarının ertelenmesini, COVID-19 semptomu gösteren hastaların yönetimini, doğurganlığın korunmasına yönelik girişimlerin düzenlenmesini, olası emosyonel etkinin az ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi124 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1970 - 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
1970 - 2007
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
1999 - 2004
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
25.01.2015 - 11.05.2017 Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyeterlilikleri ve DeneyimleriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 22073
06.01.2008 - 24.05.2009 Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Laboratuarını İyileştirme ProjesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 125000
20.01.2008 - 07.06.2009 Evli Adölesanlarda Planlı Eğitimin Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlar Üzerine EtkisiÖzel Kuruluşlar
Fon : 10000
The Effects of Preeclampsia on Breastfeeding Self-Efficacy and Postpartum Depression TUĞBA ÖZKARDEŞ,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Cyprus Journal of Medical Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/cjms.2021.2609
The Effect of Gestational Diabetes on Depression and Breastfeeding Self-Efficacy in Pregnancy and Postpartum Period GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Clinical and Experimental Health Sciences , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale
Recurrent pregnency loss: Depression, hopelessness, and martial adjustment DUYGU AKSOY,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Perspective in Psychiatric Care , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/ppc.12620
Effect of Birth Type on Parenting Behavior, Infant Perception and Maternal Attachment SEDA ÇETİN AVCI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Cukurova Medical Journal , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale
Annelerin postpartum hemoglobin düzeyinin doğum sonu yaşam kalitesi, yorgunluk ve depresyon üzerine etkisi AYCAN HACILAR,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
Attitudes Toward Evidence-Based Nursing: The Situation of Pre- and Post-Graduation NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK,SEDA ÇETİN AVCI , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
Postpartum depression and breastfeeding in overweight/obese and non-obese mothers feyza ertop,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
Paternal depresyon ve baba-bebek bağlanması arasındaki ilişki SABİHA IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Cukurova Medical Journal , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale
COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi GÜLŞEN IŞIK,İLKNUR YEŞİLÇINAR,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,SİMGE EVRENOL ÖÇAL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik SİMGE EVRENOL ÖÇAL,SEDA ÇETİN AVCI,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,İLKNUR YEŞİLÇINAR,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,MELİKE KAHVECİ,SABİHA IŞIK,AYCAN HACILAR , Yayın Yeri:JAREN , 2020Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/jaren.2020.37233
Primipar Annelerde Doğum Şekline Göre Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti ve Emzirme Davranışları. NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SABİHA IŞIK,MELİKE KAHVECİ,AYCAN HACILAR , Yayın Yeri:Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/HEAD.2020.68095
İlköğretim Öğrencilerinde Yaş ve Cinsiyete Göre Obezite ve İlişkili Özellikler Obezite ve İlişkili Faktörler MEDİNE YILMAZ,GAMZE KUNDAKÇI,FEYZA DERELİ,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:The Journal of Current Pediatrics , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, EBSCOhost) Özgün Makale
Sexual Function and Dyadic Adjustment in Infertile Women FERDA KABA,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.527975
Postpartum Comfort and Breastfeeding Behavior of Primipara Obese and Non-Obese Mothers NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,FEYZA ERTOP,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN , Yayın Yeri:Erciyes Medical Journal , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CINAHL, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14744/etd.2018.18162
Nursing students’ education stress and academic achievement: the impact of three different education methods NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SEZER ER GÜNERİ,HATİCE MERT,ELİF ÜNSAL AVDAL,YASEMİN TOKEM,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:Journal of Higher Education and Science , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5961/jhes.2019.327
İnfertil Çiftlerde Çift Uyumu ve Umutsuzluk NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,FERDA KABA , Yayın Yeri:ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.31067/0.2018.81
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Kariyer Planları SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,DİDEM ÜŞÜMEZ,BÜŞRA ŞENCANDAN,CEREN BEKTAŞ , Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17681/hsp.441835
Experiences Infant and Child Care of Mothers with Disabilities in Turkey: A Qualitative Study NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI , Yayın Yeri:African Journal of Reproductive Health , 2018Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29063/ajrh2018/v22i4.9
Maternal attachment and breastfeeding behaviors according to type of delivery in the immediate postpartum period NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLDEN ARKAN,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN , Yayın Yeri:Revista da Associação Médica Brasileira , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.64.02.164
Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri MEDİNE YILMAZ,Çisem Çetin,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ELİF ÜNSAL AVDAL,YASEMİN TOKEM , Yayın Yeri:Pamukkale Medical Journal , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31362/patd.451910
Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,Dilan Yılmaz,Aylin İlhan , Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17681/hsp.342513
Doğum Şekline Göre Annelerin Postpartum Ağrı, Yorgunluk Düzeyleri ve Emzirme Öz-Yeterlilikleri GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,Vesile Aycan BAŞKAYA , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
POSTPARTUM FİZİKSEL SEMPTOM ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI GÜLDEN ARKAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17367/JACSD.2017.2.2
Knowledge, Attitudes and Behaviors of Pregnant Women about Food Safety: A Cross Sectional Survey SEZER ER GÜNERİ,SELMA ŞEN,DUYGU GÜLEÇ ŞATIR,RUŞEN ÖZTÜRK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AHSEN ŞİRİN , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost, DOAJ , CINAHL,ProQuest) Özgün Makale
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersini Alan ve Almayan ÜniversiteÖğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK , Yayın Yeri:Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI, DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17672/fnhd.12049
The Breastfeeding in Adolescent Mothers GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Derleme Makale https://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.296329
Adölesan Doğumların Sonuçlarının Retrospektif İncelenmesi FATMA BAKILAN ABALI,AYNUR SARUHAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:Pamukkale Tıp Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5505/ptd.2017.92053
Paternal Depression Rates in Prenatal and Postpartum Periods and Affecting Factors EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SERKAN GÜÇLÜ,ESMA BURÇAK ZENGİN , Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2016.07.005
Cervical Cancer and Pap Smear Test Health Beliefs and Health Promoting Lifestyle of Women in Turkey NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK , Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CINAHL, DOAJ) Özgün Makale
Childbirth and postpartum period fear of pregnant women and the affecting factors NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ZÜBEYDE DENİZCİ ZİREK,BAKILAN ABALI FATMA , Yayın Yeri:Aquichan , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5294/aqui.2016.16.1.5
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ELİF ÜNSAL AVDAL , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakültesi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLDEN ARKAN,FERDA KABA,FEYZA ERTOP , Yayın Yeri:Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim ve Araştırma Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Birth preferences by nulliparous women and their partners in Turkey PINAR SERÇEKUŞ AK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,FADİME HATİCE İNCİ , Yayın Yeri:Sexual & Reproductive Healthcare , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2015.03.002
THE EFFECTS OF FLAX SEED ON MENOPAUSAL SYMPTOMS AND QUALITY OF LIFE NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AYNUR SARUHAN,BİJEN KIVÇAK , Yayın Yeri:Holistic Nursing Practice , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/HNP.0000000000000085
Patient safety culture of health professionals SÜMEYYE ARSLAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLCAN BAKAN,ERKAN SİBEL,BÜLENT GÖKÇE,CELAL ARTUNÇ,BİRGÜL ÖZPINAR,MURAT TÜRKÜN,CEM PEŞKERSOY , Yayın Yeri:Gaziantep Medical Journal , 2015Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5455/GMJ-30-170191
SUBMISSIVE BEHAVIOUR AND GENDER PERCEPTION OF STUDENTS NURSEN BOLSOY,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SELMA ŞEN,SEZER ER GÜNERİ,ÜMRAN SEVİL , Yayın Yeri:IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, PROQUEST, ATIF DİZİNİ) Özgün Makale
Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,PINAR SERÇEKUŞ AK,OĞUZ NEVİN , Yayın Yeri:Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Alan endeksleri (CINAHL) Özgün Makale
LITERATURE REVIEW ON SYSTEMATIC REVIEWS ABOUT ADOLESCENCE HEALTH IN LAST 10 YEARS HATİCE YILDIRIM SARI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ , Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHOST) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17367/JACSD.2014019293
THE TRADITIONAL PRACTICES APPLIED IN POTPARTUM PERIOD IN AGEAN AREA NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GONCA KARAYAĞIZ MUSLU,SELMA ŞEN,SEZER ER GÜNERİ,ZEHRA BAHİRE BOLIŞIK,AYNUR SARUHAN,MUSTAFA REMZİ GÜL,CEMİL SAĞLAM , Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17371/UHD.2014018935
Sağlık Profesyonellerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi SELMA ŞEN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,OYA KAVLAK,ÜMRAN SEVİL , Yayın Yeri:ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, EBSCO, ICAAP) Özgün Makale
Göçün Gebelikteki Depresyon Kaygı Düzeyi ve Sosyal Destekle İlişkisi SELMA ŞEN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AYNUR SARUHAN , Yayın Yeri:ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, EBSCO,) Özgün Makale
Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SÜMEYYE ARSLAN,GÜLCAN BAKAN , Yayın Yeri:Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (CINAHL) Özgün Makale
Gebelikte Rh Uyuşmazlıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AHSEN ŞİRİN , Yayın Yeri:Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale
Kemoterapi Alan Genital Organ ve Meme Kanserli Hastalarda Cinsiyete Göre Yaşam Kalitesi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,HÜLYA OKUMUŞ , Yayın Yeri:Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Diğer endeksler (CINAHL) Özgün Makale
Doğum Şeklinin Ebeveynlik Davranışı, Yenidoğanı Algılama ve Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi SEDA ÇETİN AVCI,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (03.10.2019 -06.10.2019 ) , Yayın Yeri:2.Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Preeklampsinin Emzirme Özyeterliliği ve Postpartum Depresyon Üzerine Etkisi TUĞBA ÖZKARDEŞ,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (03.10.2019 -06.10.2019 ) , Yayın Yeri:2.Uluslararası 3.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Gebelikte Tarama Testleri ve Güncel durumlar NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
İntörnlük: Hemşire ve Öğrenci Gözüyle ÇETİN ÇİSEM,MEDİNE YILMAZ,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ELİF ÜNSAL AVDAL,YASEMİN TOKEM (22.04.2015 -25.04.2015 ) , Yayın Yeri:14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri , 2015Ulusal Özet bildiri
Gestasyonel Diyabetin Gebelik ve Dogum Sonrasi Dönemde Depresyon ve Emzirme Öz-Yeterliligine Etkisi GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Otoimmün Hepatit ve Gebelik İntrahepatik Kolestazı Olan Gebede Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu AYCAN HACILAR,SABİHA IŞIK,MELİKE KAHVECİ,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kadınlarda İnfertilitenin Hayat Kalitesine Etkilerinin Araştırılması BÜŞRA BENGİ SÜNGER,HAYRUNNİSA YEŞİL SARSMAZ,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Sağlık Profesyonellerinin Gebelikte Şiddet Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi SELMA ŞEN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,OYA KAVLAK,ÜMRAN SEVİL (20.03.2008 -22.03.2008 ) , Yayın Yeri:I. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ , 2008Ulusal Özet bildiri
Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AHSEN ŞİRİN (02.11.2009 -04.11.2009 ) , Yayın Yeri:I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2009Ulusal Özet bildiri
Jinekolojik Onkoloji Hastalarının Palytaif Bakım İhtiyaçları ve Hemşirenin Sorumlulukları SELMA ŞEN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AYNUR SARUHAN (15.01.2009 -19.01.2009 ) , Yayın Yeri:9. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ , 2009Ulusal Özet bildiri
Adölesan Sağlığına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemelerin Gözden Geçirilmesi HATİCE YILDIRIM SARI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (28.11.2014 -29.11.2014 ) , Yayın Yeri:5.Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
Primipar Obez Annelerde Doğum Sonu Konfor ve Emzirme Davranışları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ERTOP FEYZA,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN (05.11.2015 -07.11.2015 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 2.Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ELİF ÜNSAL AVDAL,GÜLŞEN IŞIK,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,ESRA ARDAHAN AKGÜL,BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN (21.05.2015 -23.05.2015 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ PINAR SERÇEKUŞ AK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (22.04.2011 -25.04.2011 ) , Yayın Yeri:7. ULUSAL ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONGRESİ , 2011Ulusal Özet bildiri
Kadın ve Sigara Bağımlılığı MEHTAP KIZILKAYA,KERİME DERYA BEYDAĞ,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (13.10.2009 -16.10.2009 ) , Yayın Yeri:I.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KADIN KONGRESİ , 2009Uluslararası Özet bildiri
Patient Safety Culture of Health Professionals SÜMEYYE ARSLAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLCAN BAKAN (15.11.2011 -18.11.2011 ) , Yayın Yeri:15. INTERNATIONAL NURSING RESEARH CONFERENCE , 2011Uluslararası Özet bildiri
GEBELERİN GIDA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI SELMA ŞEN,SEZER ER GÜNERİ,DUYGU GÜLEÇ ŞATIR,RUŞEN ÖZTÜRK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AHSEN ŞİRİN (07.03.2013 -10.03.2013 ) , Yayın Yeri:11. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ , 2013Ulusal Özet bildiri
Use of Simulators and Skill Laboratories in Nursing Education NEVİN KUZU KURBAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,NAZİKE DURUK,SEBAHAT ALTUNDAĞ (15.11.2009 -17.11.2009 ) , Yayın Yeri:I. INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING EDUCATION, RESEARCH PRACTICE , 2009Uluslararası Özet bildiri
Quality Of Life Gender Differences For Genital Organ Cancer Patients NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,HÜLYA OKUMUŞ (30.04.2008 -04.05.2008 ) , Yayın Yeri:11. ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ , 2008Ulusal Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Yaşadıkları Stresin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi Üç Farklı Üniversite Üç Farklı Eğitim Yöntemi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SEZER ER GÜNERİ,HATİCE MERT,ELİF ÜNSAL AVDAL,YASEMİN TOKEM,HATİCE YILDIRIM SARI (10.09.2015 -12.09.2015 ) , Yayın Yeri:15.Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
Primer İnfertil Kadınlarda İnfertilitenin Cinsel Doyum ve Çift Uyumu Üzerine Etkisi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,PINAR SERÇEKUŞ AK,OĞUZ NEVİN (18.12.2014 -19.12.2014 ) , Yayın Yeri:1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
Doğum Şekline Göre Annelerin Postpartum Ağrı Yorgunluk Düzeyleri ve Emzirme Öz Yeterlilikleri GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,VESİLE AYCAN BAŞKAYA (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:1.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
İnfertil Çiftlerde Çift Uyumu ve Umutsuzluk NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,FERDA KABA (07.10.2016 -08.10.2016 ) , Yayın Yeri:1.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
Erken Postpartum Dönemde Doğum Şekline Göre Maternal Bağlanma ve Emzirme Davranışları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLDEN ARKAN,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN (04.05.2016 -06.05.2016 ) , Yayın Yeri:2. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
HEMŞİRELERİN BİREYSEL VE PROFESYONEL DEĞERLERİNDE KUŞAKLARARASI FARKLILIKLAR GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,DİLAN YILMAZ,AYLİN İLHAN (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Jinekolojik Onkolojide Spiritüel Bakım NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SELMA ŞEN,AYNUR SARUHAN (15.01.2009 -18.01.2009 ) , Yayın Yeri:9.ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ , 2009Ulusal Özet bildiri
DOĞUM SONU DÖNEMDE YENİDOĞAN VE LOHUSALIĞA İLİŞKİN GELENEKSEL UYGULAMALAR NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GONCA KARAYAĞIZ MUSLU,SELMA ŞEN,SEZER ER GÜNERİ,ZEHRA BAHİRE BOLIŞIK,AYNUR SARUHAN (15.09.2011 -17.09.2011 ) , Yayın Yeri:ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK VE EBELİK KONGRESİ , 2011Ulusal Özet bildiri
Öğrencilerin Boyun Eğici Davranış ve Toplumsal Cinsiyet Algısı BOLSOY NURSEN, EGELİOĞLU NURAY, ŞEN SELMA, ER SEZER, SEVİL ÜMRAN (03.06.2010 -05.06.2010 ) , Yayın Yeri:I. ULUSLARARASI KADIN VE SAĞLIK KONGRESİ , 2010Uluslararası Özet bildiri
Gebelikte Rh Uyuşmazlıkları NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AHSEN ŞİRİN (15.01.2009 -18.01.2009 ) , Yayın Yeri:9. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ , 2009Ulusal Özet bildiri
Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Kanıta Dayalı Uygulamalar SELMA ŞEN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AYNUR SARUHAN (02.11.2009 -04.11.2009 ) , Yayın Yeri:I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2009Ulusal Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Değişim Yapmak İstedikleri Konular EKER SİMGE NAZAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (01.05.2014 -03.05.2014 ) , Yayın Yeri:13. Ulusal Hemşire Öğrenci Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
Genital Hijyen Doğru Bilin mey enler KABA FERDA,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN (18.12.2014 -19.12.2014 ) , Yayın Yeri:1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
Fazla Kilolu, Obez ve Obez Olmayan Gebelerde Doğum Sonu Depresyon ve Emzirme Davranışları FEYZA ERTOP,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Menopozal Yıllarda Kadın Cinsel Yaşamı MEHTAP KIZILKAYA,KERİME DERYA BEYDAĞ,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (13.10.2009 -16.10.2009 ) , Yayın Yeri:I.Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi , 2009Uluslararası Özet bildiri
EVLİ ADÖLESANLARDA PLANLI EĞİTİMİN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU DAVRANIŞLARA ETKİSİ AHSEN ŞİRİN,OYA KAVLAK,SELMA ŞEN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,ÖZLEM DEMİREL BOZKURT,ZEYNEP DAŞIKAN (03.03.2011 -06.03.2011 ) , Yayın Yeri:10. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ , 2011Ulusal Özet bildiri
Jinekolojik Kanser Toplumsal Cinsiyet ve Yaşam Kalitesi NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,HÜLYA OKUMUŞ (30.04.2008 -04.05.2008 ) , Yayın Yeri:11. ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ , 2008Ulusal Özet bildiri
The Effect of Nursing Students of Satisfaction Status on Their Academic Achievement NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SÜMEYYE ARSLAN,GÜLCAN BAKAN (15.11.2011 -18.11.2011 ) , Yayın Yeri:15. INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONFERENCE , 2011Uluslararası Özet bildiri
Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlar Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Durum NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,YASEMİN TOKEM,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK (16.11.2016 -18.11.2016 ) , Yayın Yeri:IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi , 2016Ulusal Özet bildiri
Riskli Gebeliklerin Postpartum Dönemde Emzirme Üzerine Etkisi GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (01.12.2016 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Üriner İnkontinansı Olan İleri Yaş Kadınlarda Sosyal İzolasyon EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (21.03.2018 -22.03.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Göçün Gebelikteki Depresyon Kaygı Düzeyi ve Sosyal Destekle İlişkisi SELMA ŞEN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,AYNUR SARUHAN (02.11.2009 -04.11.2009 ) , Yayın Yeri:I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2009Ulusal Özet bildiri
Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması GÜLDEN ARKAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Öğrenci Hemşirelerin Doğuma İlişkin Deneyimleri SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (23.03.2018 -24.03.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kapak Hastalığı Olan Gebelerin Roy Adaptasyon Modeline Göre Uyumlarının İzlemi GÜLCAN BAKAN,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SÜMEYYE ARSLAN,NAZİKE DURUK (03.06.2010 -05.06.2010 ) , Yayın Yeri:I. ULUSLARARASI KADIN VE SAĞLIK KONGRESİ , 2010Uluslararası Özet bildiri
Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,GÜLŞEN IŞIK,ESRA ARDAHAN AKGÜL,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI,HATİCE YILDIRIM SARI (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Kariyer Planları SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,DİDEM ÜŞÜMEZ,BÜŞRA ŞENCANDAN,CEREN BEKTAŞ (19.09.2018 -21.09.2018 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Hemşirelerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi DERYA AKAY,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,MÜJGAN GÜLER,GONCA KARAYAĞIZ MUSLU,BURCU KASABALI,ZÜLBİYE ÜLDES,ZÜHAL BAHAR,FATMA ŞEYDA ÖZBIÇAKÇI (08.05.2003 -09.05.2003 ) , Yayın Yeri:II. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ , 2003Ulusal Özet bildiri
Gebelikte Gıda Güvenliği NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,SELMA ŞEN,AHSEN ŞİRİN (02.11.2009 -04.11.2009 ) , Yayın Yeri:I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2009Ulusal Özet bildiri
Geleneksel Olmayan Meslek Erkek Hemşirelik NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ,EKİN DİLA TOPALOĞLU ÖREN,ELİF ÜNSAL AVDAL,YASEMİN TOKEM (16.06.2014 -22.06.2014 ) , Yayın Yeri:I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası katılımlı) , 2014Ulusal Özet bildiri
Postpartum Dönemde Unutulan Bir Sorun: Yorgunluk SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (01.12.2017 -03.12.2017 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Yaşlı Bakımında Bakım Vericiler ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Etkisi SEDA ÇETİN AVCI,GÜLŞEN IŞIK,NURAY EGELİOĞLU CETİŞLİ (21.03.2018 -22.03.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms