Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri /1 Yıllık Süreç

Amaç: Klinisyenler, değerlendirmelerinin bir parçası olarak yara kültürlerine giderek daha fazla güvenmekte ve uygun antibiyotik seçimini amaçlayarak gerek tedavi süresini gerekse maliyetleri düşürmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle bu çalışmada, hastanemizdeki yara kültürlerinden izole edilmiş mikroorganizmaların dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2020 yılı içerisinde hastanemiz kliniklerinde yatan ya da ayaktan tedavi gören hastalardan alınan yara kültürü örneklerinden izole edilen patojenler dâhil edildi. Gram boyama preparatlarının mikroskobik incelemesinde polimorf nüveli lökosit (PNL) ve epitel hücre sayıları kaydedildi. Bu sayılar baz alınarak Q skorları hesaplandı. Q skoru 1 ve üzerinde olan örnekler ileri değerlendirmeye alındı. Sürüntü örnekleri uygun besiyerinde çoğaltılarak VITEK otomatize sistemiyle tanımlandı. En yüksek izolasyon sayısı ile öne çıkan türler EUCAST kriterleri doğrultusunda duyarlı veya dirençli olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Toplam 156 yara yeri örneğinin 91’inde (%58,3) üreme tespit edildi. Bu patojenlerin %28,6’sı Gram-pozitif, %64,8’i Gram-negatif bakteriydi. En sık izole edilen bakteriler Pseudomonas aeruginosa (%26,3) ve Staphylococcus aureus (%18,6) olarak belirlendi. S. aureus izolatlarında en yüksek direnç penisilin (%88,2) antibiyotiğine ve siprofloksasin (%35,2) antibiyotiğine karşı gözlemlendi. Metisilin direnci ise sadece iki izolatta saptandı. P. aeruginosa açısından en yüksek derecede direnç kinolon gruplarına (%45,8 siprofloksasin ve %45,8 levofloksasin) ve piperasiline (%41,6) karşı tespit edildi. P. aeruginosa izolatlarının tamamı tobramisine duyarlıydı. Sonuç: Çalışmamızda, hastanemizde yara yeri enfeksiyonlarına en sık neden olan mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnç profilleri tespit edildi. Elde edilen verilerin uygun antibiyotik seçimi ile direnç oranlarının ve tedavi maliyetlerinin azalmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Erişime Açık
Görüntülenme
11
29.08.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
29.08.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
16 Haziran 2024 03:32
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri /1 Yıllık Süreç
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Yamaç TEKİNTAŞ
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Kerem YILMAZ
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Klinisyenler, değerlendirmelerinin bir parçası olarak yara kültürlerine giderek daha fazla güvenmekte ve uygun antibiyotik seçimini amaçlayarak gerek tedavi süresini gerekse maliyetleri düşürmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle bu çalışmada, hastanemizdeki yara kültürlerinden izole edilmiş mikroorganizmaların dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2020 yılı içerisinde hastanemiz kliniklerinde yatan ya da ayaktan tedavi gören hastalardan alınan yara kültürü örneklerinden izole edilen patojenler dâhil edildi. Gram boyama preparatlarının mikroskobik incelemesinde polimorf nüveli lökosit (PNL) ve epitel hücre sayıları kaydedildi. Bu sayılar baz alınarak Q skorları hesaplandı. Q skoru 1 ve üzerinde olan örnekler ileri değerlendirmeye alındı. Sürüntü örnekleri uygun besiyerinde çoğaltılarak VITEK otomatize sistemiyle tanımlandı. En yüksek izolasyon sayısı ile öne çıkan türler EUCAST kriterleri doğrultusunda duyarlı veya dirençli olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Toplam 156 yara yeri örneğinin 91’inde (%58,3) üreme tespit edildi. Bu patojenlerin %28,6’sı Gram-pozitif, %64,8’i Gram-negatif bakteriydi. En sık izole edilen bakteriler Pseudomonas aeruginosa (%26,3) ve Staphylococcus aureus (%18,6) olarak belirlendi. S. aureus izolatlarında en yüksek direnç penisilin (%88,2) antibiyotiğine ve siprofloksasin (%35,2) antibiyotiğine karşı gözlemlendi. Metisilin direnci ise sadece iki izolatta saptandı. P. aeruginosa açısından en yüksek derecede direnç kinolon gruplarına (%45,8 siprofloksasin ve %45,8 levofloksasin) ve piperasiline (%41,6) karşı tespit edildi. P. aeruginosa izolatlarının tamamı tobramisine duyarlıydı. Sonuç: Çalışmamızda, hastanemizde yara yeri enfeksiyonlarına en sık neden olan mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnç profilleri tespit edildi. Elde edilen verilerin uygun antibiyotik seçimi ile direnç oranlarının ve tedavi maliyetlerinin azalmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-29
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-08-29
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Antibiyotik duyarlılığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yara kültürü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yara yeri enfeksiyonu
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Yılmaz, K. & Tekintaş, Y. (2023). Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri /1 Yıllık Süreç . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 131-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/75682/1079144
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Microorganisms Which Isolated From Wound Cultures and Their Antimicrobial Susceptibilities/A Year Period
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
131
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
135
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
8
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3666
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms