COVID-19 Sırasında Yaşanan Travma ile Başa Çıkabilme Algısı ve İlişkili Bazı Değişkenler

 • Tür Makale
 • Yayın Tarihi 2023
 • Yayıncı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Dergi Adı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1, ( 8 ), pp.87 - 94
 • Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/11469/3654
 • Konu Başlıkları Travma
  COVID-19
  Korku
  Anksiyete

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 sırasında yaşanan travma ile başa çıkabilme algısı ve ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesiydi. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir araştırmaydı. Veriler, Google Formlarda oluşturulan bir anket aracılığıyla Aralık 2020-Mart 2021 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evreni sosyal medya aracılığı ile ulaşılabilmesi mümkün olan 18 yaş ve üstü tüm bireyler şeklinde tanımlandı. Çalışmaya toplamda 986 kişi dahil edildi. Çalışmada COVID-19 Korkusu Ölçeği, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği, Travma ile Başa Çıkabilme Algısı Ölçeği (TBÇA) ve sosyo-demografik bir bilgi formu kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 programında tek yönlü varyans analizi, post-hoc testleri, bağımsız örneklem t-testi ve korelasyonlar kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (%72,8) kadındı ve %85,1’i 18-27 yıl yaş aralığındaydı. Katılımcıların TBÇA toplam puan ortalamaları 88,06±24,42 olarak bulundu. Erkeklerin (92,5±26,81), kadınlara (86,4±23,28) göre TBÇA toplam puan ortalamaları anlamlı biçimde yüksek bulundu (p=0,006). COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puanları ile TBÇA toplam puan arasında anlamlı, düşük ve negatif yönde bir ilişki belirlendi (sırasıyla, p<0,001, r: -0,156; p<0,001, r: -0,113). Sonuç: Katılımcıların TBÇA toplam ve alt boyut puanları düşük bulundu. Cinsiyet, algılanan sağlık durumu, COVID-19 korkusu ve koronavirüs anksiyetesi travma ile başa çıkabilme algısı ile ilişkili değişkenlerdir.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
29.08.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
29.08.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
05 Haziran 2024 12:55
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
COVID-19 Sırasında Yaşanan Travma ile Başa Çıkabilme Algısı ve İlişkili Bazı Değişkenler
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Salih DOĞRU
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Aysun GÜZEL
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 sırasında yaşanan travma ile başa çıkabilme algısı ve ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesiydi. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir araştırmaydı. Veriler, Google Formlarda oluşturulan bir anket aracılığıyla Aralık 2020-Mart 2021 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evreni sosyal medya aracılığı ile ulaşılabilmesi mümkün olan 18 yaş ve üstü tüm bireyler şeklinde tanımlandı. Çalışmaya toplamda 986 kişi dahil edildi. Çalışmada COVID-19 Korkusu Ölçeği, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği, Travma ile Başa Çıkabilme Algısı Ölçeği (TBÇA) ve sosyo-demografik bir bilgi formu kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 programında tek yönlü varyans analizi, post-hoc testleri, bağımsız örneklem t-testi ve korelasyonlar kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (%72,8) kadındı ve %85,1’i 18-27 yıl yaş aralığındaydı. Katılımcıların TBÇA toplam puan ortalamaları 88,06±24,42 olarak bulundu. Erkeklerin (92,5±26,81), kadınlara (86,4±23,28) göre TBÇA toplam puan ortalamaları anlamlı biçimde yüksek bulundu (p=0,006). COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puanları ile TBÇA toplam puan arasında anlamlı, düşük ve negatif yönde bir ilişki belirlendi (sırasıyla, p<0,001, r: -0,156; p<0,001, r: -0,113). Sonuç: Katılımcıların TBÇA toplam ve alt boyut puanları düşük bulundu. Cinsiyet, algılanan sağlık durumu, COVID-19 korkusu ve koronavirüs anksiyetesi travma ile başa çıkabilme algısı ile ilişkili değişkenlerdir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-29
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-08-29
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Travma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
COVID-19
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Korku
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anksiyete
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Doğru, S. & Güzel, A. (2023). COVID-19 Sırasında Yaşanan Travma ile Başa Çıkabilme Algısı ve İlişkili Bazı Değişkenler . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 87-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/75682/1035881
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The Perceived Ability to Cope with the Trauma of the COVID-19 Pandemic and Some Associated Variables
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
87
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
94
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
8
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
1
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3654
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms