Afet Hemşireliği Alanında Son 10 Yılda Yapılan Araştırmalar: Bibliyometrik Bir Analiz

Amaç: Afet, etkilenen topluluğun yerel imkânlarla aşabileceğinin ötesinde müdahale gerektiren herhangi bir olaydır. Bu çalışma, afet hemşireliği alanında son on yılda yapılan çalışmaların eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla bir bibliyometrik analiz çalışması olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada afet hemşireliği alanında son on yılda (2013-2023) yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmış, toplam 617 makale incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde, Web of Science veri tabanından yararlanılmıştır. Web of Science veri tabanında “disaster”, “disaster nursing”, “disaster management” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Verilerin analizinde VOSviewer programı kullanılmış, yıllara göre yayın sayıları, dergilere göre dağılımı, en fazla atıf alan çalışmalar, en fazla yayın yapan ülkeler, en sık kullanılan anahtar kelimeler, ortak yazarlık boyutu incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada, Web of Science veri tabanında hemşirelik alanında afet konusunda en fazla doküman sayısının 2021 yılına ait olduğu ve alanda en çok yayının Elsevier’da yapıldığı görülmüştür. En üretken yazarın Jamie Ranse ve en çok atıf alan yazarın ise Leodoro Labrague olduğu belirlenmiştir. İlgili konuda en çok Sichuan Üniversitesi’nde çalışma yapılmış, ancak en çok yayın Amerika’da basılmıştır. Türkiye yayın sayısı olarak ilk on ülke arasında yedinci sırada yer almaktadır. Ortak kelime analizinde, COVID-19, afet hazırlığı, acil hazırlık, pandemi, hemşirelik eğitimi, akıl sağlığı, dayanıklılık, simülasyon kelimelerinin sık tekrar edildiği belirlenmiştir. Afet hemşireliği konusu en çok Public Health Nursing dergisinde basılmışken, en çok atıf Journal of Nursing Management dergisindeki yayınlara yapılmıştır. Sonuç: Sonuç olarak son on yılda afet hemşireliğine ilginin giderek arttığı belirlenmiştir. Özellikle COVID-19 pandemisinin literatürdeki etkisi dikkat çekicidir. Yapılan çalışmada afet hemşireliğine ilişkin bibliyometrik analizin araştırmacılara geniş bir çerçeve çizdiği ve alandaki eğilimleri belirleyeceği düşünülmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
22
28.08.2023 tarihinden bu yana
İndirme
4
28.08.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:19
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Afet Hemşireliği Alanında Son 10 Yılda Yapılan Araştırmalar: Bibliyometrik Bir Analiz
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Yurdagül ERDEM
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Kamile KIRCA
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Sevinç POLAT
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Afet, etkilenen topluluğun yerel imkânlarla aşabileceğinin ötesinde müdahale gerektiren herhangi bir olaydır. Bu çalışma, afet hemşireliği alanında son on yılda yapılan çalışmaların eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla bir bibliyometrik analiz çalışması olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada afet hemşireliği alanında son on yılda (2013-2023) yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmış, toplam 617 makale incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde, Web of Science veri tabanından yararlanılmıştır. Web of Science veri tabanında “disaster”, “disaster nursing”, “disaster management” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Verilerin analizinde VOSviewer programı kullanılmış, yıllara göre yayın sayıları, dergilere göre dağılımı, en fazla atıf alan çalışmalar, en fazla yayın yapan ülkeler, en sık kullanılan anahtar kelimeler, ortak yazarlık boyutu incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada, Web of Science veri tabanında hemşirelik alanında afet konusunda en fazla doküman sayısının 2021 yılına ait olduğu ve alanda en çok yayının Elsevier’da yapıldığı görülmüştür. En üretken yazarın Jamie Ranse ve en çok atıf alan yazarın ise Leodoro Labrague olduğu belirlenmiştir. İlgili konuda en çok Sichuan Üniversitesi’nde çalışma yapılmış, ancak en çok yayın Amerika’da basılmıştır. Türkiye yayın sayısı olarak ilk on ülke arasında yedinci sırada yer almaktadır. Ortak kelime analizinde, COVID-19, afet hazırlığı, acil hazırlık, pandemi, hemşirelik eğitimi, akıl sağlığı, dayanıklılık, simülasyon kelimelerinin sık tekrar edildiği belirlenmiştir. Afet hemşireliği konusu en çok Public Health Nursing dergisinde basılmışken, en çok atıf Journal of Nursing Management dergisindeki yayınlara yapılmıştır. Sonuç: Sonuç olarak son on yılda afet hemşireliğine ilginin giderek arttığı belirlenmiştir. Özellikle COVID-19 pandemisinin literatürdeki etkisi dikkat çekicidir. Yapılan çalışmada afet hemşireliğine ilişkin bibliyometrik analizin araştırmacılara geniş bir çerçeve çizdiği ve alandaki eğilimleri belirleyeceği düşünülmektedir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-28
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-08-28
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Afet hemşireliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bibliyometrik Analiz
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Afet yönetimi
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Erdem, Y. , Kırca, K. & Polat, S. (2023). Afet Hemşireliği Alanında Son 10 Yılda Yapılan Araştırmalar: Bibliyometrik Bir Analiz . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 477-487 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/78150/1262768
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Researches in Disaster Nursing in the Last 10 Years: A Bibliometric Analysis
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
477
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
487
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
2
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
8
Haklar
(dc.rights)
Open Access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3644
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms