Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Yeme Davranışları, Obezite ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı adölesanlarda internet bağımlılığının belirlenmesi, internet bağımlığının yeme davranışları, obezite ve uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 12-18 yaş arasında 476 adölesan katılmıştır. Katılımcılara Google Forms aracılığı ile oluşturulan anket uygulanmıştır. Ebeveynlerden adölesanların sosyodemografik bilgileri, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu öğrenilmiştir. Adölesanların obezite durumlarını belirlemek için yaşa ve cinsiyete göre BKİ z skor değerleri hesaplanmıştır. Adölesanlara Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (YİBTKF), üç faktörlü yeme anketi (TFEQ-R21) ve Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) uygulanmıştır. YİBT skorları tertillere ayrılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan adölesanların yaş ortalaması 15,7±1,33’tür. Bireylerin %38,9’unun günlük cep telefonu/bilgisayar/tabletten internet kullanım süresinin dört saatten fazla olduğu belirlenmiştir. Kızların YİBT, kontrolsüz ve duygusal yeme, bilişsel kısıtlama ve toplam PUKİ puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). YİBT puanına göre 2. ve 3. tertilde bulunan bireylerin 1. tertildeki bireylere göre kontrolsüz yeme, duygusal yeme ve uyku kalitesi puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenirken (p<0,05), YİBT puanı ile BKİ z skor arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç: İnternet bağımlılığı adölesanlarda uyku kalitesini ve yeme davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Bireylerin uyku kalitesi ve yeme davranışlarındaki değişimler uzun vadede beslenme durumunda bozulmalara sebep olabilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
30
22.08.2023 tarihinden bu yana
İndirme
3
22.08.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:19
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Yeme Davranışları, Obezite ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
NİLGÜN SEREMET KÜRKLÜ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
CANER ZYILDIRIM
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
MERVE ŞEYDA KARAÇİL ERMUMCU
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
GÜLEN SUNA
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
HÜLYA KAMARLI ALTUN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı adölesanlarda internet bağımlılığının belirlenmesi, internet bağımlığının yeme davranışları, obezite ve uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 12-18 yaş arasında 476 adölesan katılmıştır. Katılımcılara Google Forms aracılığı ile oluşturulan anket uygulanmıştır. Ebeveynlerden adölesanların sosyodemografik bilgileri, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu öğrenilmiştir. Adölesanların obezite durumlarını belirlemek için yaşa ve cinsiyete göre BKİ z skor değerleri hesaplanmıştır. Adölesanlara Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (YİBTKF), üç faktörlü yeme anketi (TFEQ-R21) ve Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) uygulanmıştır. YİBT skorları tertillere ayrılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan adölesanların yaş ortalaması 15,7±1,33’tür. Bireylerin %38,9’unun günlük cep telefonu/bilgisayar/tabletten internet kullanım süresinin dört saatten fazla olduğu belirlenmiştir. Kızların YİBT, kontrolsüz ve duygusal yeme, bilişsel kısıtlama ve toplam PUKİ puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). YİBT puanına göre 2. ve 3. tertilde bulunan bireylerin 1. tertildeki bireylere göre kontrolsüz yeme, duygusal yeme ve uyku kalitesi puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenirken (p<0,05), YİBT puanı ile BKİ z skor arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç: İnternet bağımlılığı adölesanlarda uyku kalitesini ve yeme davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Bireylerin uyku kalitesi ve yeme davranışlarındaki değişimler uzun vadede beslenme durumunda bozulmalara sebep olabilir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-22
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-08-22
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Adölesan
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnternet bağımlılığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Uyku kalitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yeme davranışı
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Seremet Kürklü, N. , Özyıldırım, C. , Karaçil Ermumcu, M. Ş. , Suna, G. & Kamarlı Altun, H. (2023). Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Yeme Davranışları, Obezite ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 243-249 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/78150/1142510
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
243
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
249
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
8
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
2
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3609
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms