Palyatif Bakım Hastalarına Bakım Verenlerin Spiritüel İyi Oluş ve Depresyon Düzeylerinin Bakım Yüklerine Etkisi

Amaç: Bu çalışmada palyatif bakım hastalarına bakım verenlerin spiritüel iyi oluş ve depresyon düzeylerinin bakım yüküne etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Manisa Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yatan hastaların bakım verenleridir (N=155). Araştırma örneklemi, Şubat-Haziran 2021 tarihlerinde araştırmaya dahil olma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan bakım verenleri (n=120) içermektedir. Araştırma verileri yüz yüze toplandı. Veri toplama aracı olarak “Hasta ve Bakım Veren Bilgi Formu”, “Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (GYA)”, “Spiritüel İyi Oluş Ölçeği (SİOÖ)”, “Beck Depresyon Envanteri (BDE)” ve “Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği (ZBYÖ)” kullanıldı. Verilerin analizi SPSS-25 paket programı ile yapıldı. Bulgular: Ölçeklerden elde edilen puanlara göre bakım verenlerin bakım yükünün orta düzeyde, spiritüel iyi oluşlarının çok yüksek düzeyde, depresyonlarının oldukça düşük düzeyde olduğu bulundu. Yapılan Stepwise çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; depresyon ve spiritüel iyi oluşun bakım yükünün %35,9’unu açıkladığı, depresyon puanının bir puan artması ile bakım yükü puanının 0,799 puan arttığı ve spiritüel iyi oluş puanının bir puan artması ile bakım yükü puanının 0,262 puan azaldığı görüldü. Sonuç: Palyatif bakım ünitelerinde bakım vericilerin bakım yüklerini ve depresyon düzeylerini azaltılmak için spiritüel iyi oluşlarını desteklemeye yönelik çalışmaların yapılması önerilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
16
22.08.2023 tarihinden bu yana
İndirme
3
22.08.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
17 Haziran 2024 15:32
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Palyatif Bakım Hastalarına Bakım Verenlerin Spiritüel İyi Oluş ve Depresyon Düzeylerinin Bakım Yüklerine Etkisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
AYŞE DURACAK
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
DİLEK ÖZMEN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmada palyatif bakım hastalarına bakım verenlerin spiritüel iyi oluş ve depresyon düzeylerinin bakım yüküne etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Manisa Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yatan hastaların bakım verenleridir (N=155). Araştırma örneklemi, Şubat-Haziran 2021 tarihlerinde araştırmaya dahil olma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan bakım verenleri (n=120) içermektedir. Araştırma verileri yüz yüze toplandı. Veri toplama aracı olarak “Hasta ve Bakım Veren Bilgi Formu”, “Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (GYA)”, “Spiritüel İyi Oluş Ölçeği (SİOÖ)”, “Beck Depresyon Envanteri (BDE)” ve “Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği (ZBYÖ)” kullanıldı. Verilerin analizi SPSS-25 paket programı ile yapıldı. Bulgular: Ölçeklerden elde edilen puanlara göre bakım verenlerin bakım yükünün orta düzeyde, spiritüel iyi oluşlarının çok yüksek düzeyde, depresyonlarının oldukça düşük düzeyde olduğu bulundu. Yapılan Stepwise çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; depresyon ve spiritüel iyi oluşun bakım yükünün %35,9’unu açıkladığı, depresyon puanının bir puan artması ile bakım yükü puanının 0,799 puan arttığı ve spiritüel iyi oluş puanının bir puan artması ile bakım yükü puanının 0,262 puan azaldığı görüldü. Sonuç: Palyatif bakım ünitelerinde bakım vericilerin bakım yüklerini ve depresyon düzeylerini azaltılmak için spiritüel iyi oluşlarını desteklemeye yönelik çalışmaların yapılması önerilir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-22
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-08-22
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Palyatif bakım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bakım veren
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Spiritüel iyi oluş
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bakım yükü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Depresyon
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Duracak, A. & Özmen, D. (2023). Palyatif Bakım Hastalarına Bakım Verenlerin Spiritüel İyi Oluş ve Depresyon Düzeylerinin Bakım Yüklerine Etkisi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 387-393 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/78150/1259574
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The Effect of Spiritual Well-Being and Depression Levels of Caregivers of Palliative Care Patients on Care Burden
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
378
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
393
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
8
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
2
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3605
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms