SA‘LEBÎ’NİN EL-KEŞF VE’L-BEYÂN TEFSİRİNDE KIRAATLERE YAKLAŞIMI

 • Eser Sahibi İHSAN SÜTŞURUP
 • Tez Danışmanı İSKENDER ŞAHİN
 • Tür Doktora Tezi
 • Yayın Tarihi 2022
 • Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/11469/3430
 • Konu Başlıkları Tefsir
  Kıraat
  Sa‘lebî

Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhim es-Sa‘lebî, hicrî IV. asrın sonu ile V. asrın başlarında yaşamış ve daha hayatta iken el-Keşf ve’l-beyân isimli eseri ile şöhret bulmuş bir müfessirdir. Özellikle kırâat-i aşere ile alakalı ilk eseri telif eden İbn Mihrân en-Nîsâbûrî’den ders almış olması, onun kıraat birikimine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Bu sebeple müstakil bir kıraat eseri olmamasına rağmen müellif, tefsirinde azımsanmayacak ölçüde kıraat ihtilaflarına yer vermiş, çoğu zaman naklettiği kıraatleri tahlil ederek detaylı yorumlarda bulunmuştur. Dolayısıyla bu çalışma el-Keşf ve’l-beyân’da Sa‘lebî’nin naklettiği kıraat ihtilaflarını, tefsir-kıraat ilişkisi bağlamında ele almayı hedeflemektedir. Tez giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde müfessirin hayatı ve ilmî yönü, hocaları, öğrencileri, eserleri, tefsiri ve tefsirinin kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde tefsire etki eden ve etmeyen kıraatler sistematik bir şekilde tasnif edilip, sarf ve nahiv ilişkisi bağlamında kıraat ihtilafı olan ayetlerden örnek verilmek suretiyle ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Sa‘lebî’nin kıraat tasavvuru, kıraatleri nakil yöntemi/işleyiş tarzı, kıraatleri desteklemek için kullandığı deliller ve yer verdiği bazı tecvid/kıraat ıstılahları başlıkları altında incelenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
57
07.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
07.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:18
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
SA‘LEBÎ’NİN EL-KEŞF VE’L-BEYÂN TEFSİRİNDE KIRAATLERE YAKLAŞIMI
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
İHSAN SÜTŞURUP
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
İSKENDER ŞAHİN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Doktora Tezi
Özet
(dc.description.abstract)
Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhim es-Sa‘lebî, hicrî IV. asrın sonu ile V. asrın başlarında yaşamış ve daha hayatta iken el-Keşf ve’l-beyân isimli eseri ile şöhret bulmuş bir müfessirdir. Özellikle kırâat-i aşere ile alakalı ilk eseri telif eden İbn Mihrân en-Nîsâbûrî’den ders almış olması, onun kıraat birikimine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Bu sebeple müstakil bir kıraat eseri olmamasına rağmen müellif, tefsirinde azımsanmayacak ölçüde kıraat ihtilaflarına yer vermiş, çoğu zaman naklettiği kıraatleri tahlil ederek detaylı yorumlarda bulunmuştur. Dolayısıyla bu çalışma el-Keşf ve’l-beyân’da Sa‘lebî’nin naklettiği kıraat ihtilaflarını, tefsir-kıraat ilişkisi bağlamında ele almayı hedeflemektedir. Tez giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde müfessirin hayatı ve ilmî yönü, hocaları, öğrencileri, eserleri, tefsiri ve tefsirinin kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde tefsire etki eden ve etmeyen kıraatler sistematik bir şekilde tasnif edilip, sarf ve nahiv ilişkisi bağlamında kıraat ihtilafı olan ayetlerden örnek verilmek suretiyle ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Sa‘lebî’nin kıraat tasavvuru, kıraatleri nakil yöntemi/işleyiş tarzı, kıraatleri desteklemek için kullandığı deliller ve yer verdiği bazı tecvid/kıraat ıstılahları başlıkları altında incelenmiştir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-03-07
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-03-07
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tefsir
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kıraat
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sa‘lebî
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3430
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms