ARPASEKİ KÖYÜ MONOGRAFİSİ

Monografiler bir eser, yer, yazar veya tarihi bir olayla ilgili özel bir konunun tüm yönleriyle incelenmesidir. Bir köy, belde, ilçe gibi yerleşim yerleriyle ilgili monografiler kültürel değerlerin günlük yaşamdaki izlerin, uygulanan pratiklerin değiştiğini gösteren önemli çalışmalardır. Arpaseki köyü üzerine yapılan bu monografi çalışmasında da kaybolmaya yüz tutan halk kültürünün geçmişle mukayese edilerek kayıt altına alınıp kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin gelecek kuşaklara aktarılması ve halk bilimi çalışmalarına bir katkı sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Arpaseki köyünün çalışmaya konu edilmesinin en temel sebebi köyün Alevi inancını benimsemiş bir Çepni köyü olması ve halk bilimi literatüründe gerek bu köy üzerine gerekse Kınık ilçe sınırları içerisinde bulunan diğer Çepni köyleri üzerine hiçbir çalışmaya rastlanmamış olmasıdır. Arpaseki köyünün Batı Anadolu‟da bulunan en büyük Çepni köylerinden biri oluşu, aynı zamanda Balıkesir, Manisa gibi farklı yerlerden göç eden aileler tarafından yakın sayılabilecek bir tarihte kurulmuş olması, bu köyün Batı Anadolu Çepni kültürünü en iyi yansıtan köylerden biri olmasını sağlamıştır. 24 Oğuz boyundan biri ve Alevi inancını benimsemiş olan Çepni boyu, tarihte yaşanmış bazı siyasi-sosyal olaylar sebebiyle kapalı bir toplum olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Çepni boyuna mensup ve Batı Anadolu bölgesinin en büyük Çepni köylerinden birisi olması, araştırma sahasının önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırma çalışmasının giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde araştırma sahasıyla ilgili genel tanıtıcı bilgiler verilmiş, üçüncü bölümünde ise Batı Anadolu Çepnilerinin tarihi, bölgeye gelişleri ve inançlarıyla ilgili hem yazılı hem de sözlü kaynaklardan bilgi aktarılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünden itibaren hayatın geçiş dönemlerinden başlanarak sırasıyla halk iv inanışları, halk hekimliği, halk veterinerliği, halk hukuku, halk meteorolojisi ve halk mutfağı başlıkları altında yörenin halk bilimi ürünleri geçmişle mukayese edilerek aktarılmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde köyün hem sosyal hem de kültürel anlamda geçmişten günümüze değişimleri temel alınarak bir değerlendirme ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise çalışmanın hazırlanmasında kaynak olan kişilerin listesi ve araştırma sahasıyla ilgili bazı fotoğraflara yer verilmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
131
06.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
06.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:18
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
ARPASEKİ KÖYÜ MONOGRAFİSİ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
İSMAİL AKKANAT
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
MEHMET ERSAL
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Monografiler bir eser, yer, yazar veya tarihi bir olayla ilgili özel bir konunun tüm yönleriyle incelenmesidir. Bir köy, belde, ilçe gibi yerleşim yerleriyle ilgili monografiler kültürel değerlerin günlük yaşamdaki izlerin, uygulanan pratiklerin değiştiğini gösteren önemli çalışmalardır. Arpaseki köyü üzerine yapılan bu monografi çalışmasında da kaybolmaya yüz tutan halk kültürünün geçmişle mukayese edilerek kayıt altına alınıp kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin gelecek kuşaklara aktarılması ve halk bilimi çalışmalarına bir katkı sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Arpaseki köyünün çalışmaya konu edilmesinin en temel sebebi köyün Alevi inancını benimsemiş bir Çepni köyü olması ve halk bilimi literatüründe gerek bu köy üzerine gerekse Kınık ilçe sınırları içerisinde bulunan diğer Çepni köyleri üzerine hiçbir çalışmaya rastlanmamış olmasıdır. Arpaseki köyünün Batı Anadolu‟da bulunan en büyük Çepni köylerinden biri oluşu, aynı zamanda Balıkesir, Manisa gibi farklı yerlerden göç eden aileler tarafından yakın sayılabilecek bir tarihte kurulmuş olması, bu köyün Batı Anadolu Çepni kültürünü en iyi yansıtan köylerden biri olmasını sağlamıştır. 24 Oğuz boyundan biri ve Alevi inancını benimsemiş olan Çepni boyu, tarihte yaşanmış bazı siyasi-sosyal olaylar sebebiyle kapalı bir toplum olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Çepni boyuna mensup ve Batı Anadolu bölgesinin en büyük Çepni köylerinden birisi olması, araştırma sahasının önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırma çalışmasının giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde araştırma sahasıyla ilgili genel tanıtıcı bilgiler verilmiş, üçüncü bölümünde ise Batı Anadolu Çepnilerinin tarihi, bölgeye gelişleri ve inançlarıyla ilgili hem yazılı hem de sözlü kaynaklardan bilgi aktarılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünden itibaren hayatın geçiş dönemlerinden başlanarak sırasıyla halk iv inanışları, halk hekimliği, halk veterinerliği, halk hukuku, halk meteorolojisi ve halk mutfağı başlıkları altında yörenin halk bilimi ürünleri geçmişle mukayese edilerek aktarılmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde köyün hem sosyal hem de kültürel anlamda geçmişten günümüze değişimleri temel alınarak bir değerlendirme ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise çalışmanın hazırlanmasında kaynak olan kişilerin listesi ve araştırma sahasıyla ilgili bazı fotoğraflara yer verilmiştir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-03-06
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-03-06
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Halk Bilimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Arpaseki
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Monografi
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3424
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms