KİTABU’L-MÜSÂYERE ÇERÇEVESİNDE İBN-İ HÜMÂM’IN İTİKADİ VE SİYASİ GÖRÜŞLERİ

Tezimizde IX/XV asırda Mısır’da yaşamış olan Kemâleddîn İbnü’l-Hümâm’ın itikadî ve siyasî görüşlerini Kitabu’l-Müsâyere adlı eseri çerçevesinde ele almaya çalıştık. O dönemde Mısır, Memlükler yönetimi altındadır. İçerde ve dışarda siyasî gerginlikler yaşanmaktadır. Doğuda Moğol, batıda Haçlı seferleri sonucu birçok alim güvenli bir bölge olarak gördükleri Mısır’a gelip yerleşmişlerdir. Bu da ilim ve kültürün oldukça canlı olmasına yol açmıştır. İbnü’l-Hümâm böyle bir ortamda doğmuş, büyümüş ve ilmi faaliyetler içerisinde bulunmuştur. İbnü’l-Hümâm, daha çok fakih olarak ve Hanefi mezhebi açısından önemli olan el-Hidâye üzerine yazmış olduğu Fethu’l-kadir isimli eseriyle ilim dünyasında tanınmıştır. O, fakih olmasının yanında aynı zamanda bir mütekellimdir. Tezimizde inceleyeceğimiz el-Müsâyere, Gazzâlî ‘nin kelam alanında ele aldığı “er-Risâletü’l-kudsiyye” üzerine çeşitli ilavelerde bulunularak yazılmış olan şerh türünden bir eserdir. İbnü’l-Hümâm’ın eserde kelam konularına yaklaşımı onun bu alana hâkimiyetini göstermektedir. O, İslam inanç esaslarını akli ve nakli delillerle ispat yoluna gitmiş, okuyucuyu fazla detaya boğmadan gerekli bilgileri vererek, konuları müteahhirun dönemi kelam sistemine uygun bir şekilde kaleme almıştır. İbnü’l-Hümâm Mâtürîdî-Hanefi geleneğe bağlı olsa da itikadî ve siyasî açıdan farklı görüşler ileri sürebilmiştir. el-Müsâyere, Gazzali’nin eserine şerh olduğundan dolayı İbnü’l-Hümâm, zaman zaman ona itirazlarda bulunmuş veya ondan farklı düşüncelerini ortaya koymaya çalışmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
14
02.03.2023 tarihinden bu yana
İndirme
2
02.03.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:18
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
KİTABU’L-MÜSÂYERE ÇERÇEVESİNDE İBN-İ HÜMÂM’IN İTİKADİ VE SİYASİ GÖRÜŞLERİ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
MUHAMMET TÜTÜNCÜ
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
MUHAMMET RAŞİT BATUR
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Tezimizde IX/XV asırda Mısır’da yaşamış olan Kemâleddîn İbnü’l-Hümâm’ın itikadî ve siyasî görüşlerini Kitabu’l-Müsâyere adlı eseri çerçevesinde ele almaya çalıştık. O dönemde Mısır, Memlükler yönetimi altındadır. İçerde ve dışarda siyasî gerginlikler yaşanmaktadır. Doğuda Moğol, batıda Haçlı seferleri sonucu birçok alim güvenli bir bölge olarak gördükleri Mısır’a gelip yerleşmişlerdir. Bu da ilim ve kültürün oldukça canlı olmasına yol açmıştır. İbnü’l-Hümâm böyle bir ortamda doğmuş, büyümüş ve ilmi faaliyetler içerisinde bulunmuştur. İbnü’l-Hümâm, daha çok fakih olarak ve Hanefi mezhebi açısından önemli olan el-Hidâye üzerine yazmış olduğu Fethu’l-kadir isimli eseriyle ilim dünyasında tanınmıştır. O, fakih olmasının yanında aynı zamanda bir mütekellimdir. Tezimizde inceleyeceğimiz el-Müsâyere, Gazzâlî ‘nin kelam alanında ele aldığı “er-Risâletü’l-kudsiyye” üzerine çeşitli ilavelerde bulunularak yazılmış olan şerh türünden bir eserdir. İbnü’l-Hümâm’ın eserde kelam konularına yaklaşımı onun bu alana hâkimiyetini göstermektedir. O, İslam inanç esaslarını akli ve nakli delillerle ispat yoluna gitmiş, okuyucuyu fazla detaya boğmadan gerekli bilgileri vererek, konuları müteahhirun dönemi kelam sistemine uygun bir şekilde kaleme almıştır. İbnü’l-Hümâm Mâtürîdî-Hanefi geleneğe bağlı olsa da itikadî ve siyasî açıdan farklı görüşler ileri sürebilmiştir. el-Müsâyere, Gazzali’nin eserine şerh olduğundan dolayı İbnü’l-Hümâm, zaman zaman ona itirazlarda bulunmuş veya ondan farklı düşüncelerini ortaya koymaya çalışmıştır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-03-02
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-03-02
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
el-Müsâyere
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İbnü’l-Hümâm
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kelam
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3399
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms