Kur’an Söylemi Örnekliğinde Bugünün Gerçekliğini Okuma: Duyarlı Görünerek Duyarsızlaşma

Zaman ilerledikçe sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik pek çok alanda değişim meydana gelmektedir. Zamanla bu değişime ayak uydurmaya ve alışmaya başlanır. Ancak alışkanlık kontrolsüz bir şekilde artarsa saplantıya, bağımlılığa dönüşebilir. Bu da kişinin alıştığının dışındakilere kayıtsız kalmasına sebep olur; onu uyuşturur, duyarsızlaştırır. Kur’an’ın inmeye başladığı zaman muhatabı olan toplum, alışkanlıklarına bağlı, değerlerini bu bağımlılıkla şekillendirmiş, çevresine karşı duyarlı görünen ancak farkındalık gücü zayıf bir toplumdur. Bu toplumun alışkanlıklarının sebep olduğu keyfiyet ya da sahip oldukları kültürel kodlar, cömertliğin gösterişe; kardeşliğin, haksız da olsa onu her koşulda koruma demek olan asabiyete; iyiliğin, çıkarlar doğrultusunda yapılan bir eyleme dönüşmesine neden olmuştur. Bu durumda anlamlı gibi görünen bir davranış, çıkarlara alet edilen haksız, keyfi bir eyleme dönüşebilmektedir. Bu da kişileri duyarlı davrandıklarını iddia etseler de aslında bazı hususlarda duyarsızlaştırabilmektedir. Günümüzde doğum günü, bebek partileri gibi özel günler, çok beğeni alıp konuşulsun diye, israf ve tüketim çılgınlığına alet olmuştur. Dolayısıyla “iyi bir ânı başkasıyla paylaşma” durumu, kişilerin popülerliğini artırma eylemine dönüşmüştür. Yine “ihtiyacı olan biri için bir şey yapmak”, “takdir, alkış, çıkar beklendiği için bir şey yapmak” halini almıştır. Öte yandan sadece sanal dünya aracılığı ile bir yardım organizasyonunun parçası olmak çevreye karşı farkındalığı azaltırken; “herkes yapıyor” düşüncesiyle haksız/ emeksiz kazanç içeren eylemler de yaygınlaşmaya başlamıştır. Nüzul döneminin Arap toplumunda genelde örfi ve toplumsal durumlar, günümüzde ise teknoloji ve buna bağlı gelişen sosyal medya dili duyarsızlaşmaya sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı hızla değişen, insanların birbirine yabancılaştığı ve bencilleştiği dünyada insanların birbirlerine duydukları ihtiyaçta asıl önemli olanın sözde duyarlılık değil eylemde duyarlılık olduğunun vurgulanmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış, betimsel analizler ile duyarsızlık içeren davranışlar incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre insanlık tarihinde değerde bozulma; temelde para, makam ve soy olmak üzere üç hususta ortaya çıkmıştır. Kur’an vahyi, nüzul dönemi toplumunda değerlerin iyi eyleme dönüşmediği ve insanların makam, mal, asabiyet duygusuyla diğer insanlara karşı duyarsızlaştığı noktada indirilmeye başlamıştır. Onun toplumu ıslah noktasındaki tutumu “mal ve makam hırsı, yalan, kibir, laf taşıma” gibi davranışları reddetme; “cömertlik, iyilik, israf, kardeşlik” gibi davranışları dönüştürme ya da inşa etme şeklinde bir değişim çağrısıdır. Bunu yaparken yardıma, sabra, yumuşaklığa davet eden yapıcı bir üslup kullanmıştır. Günümüzde -özellikle sanal alemin neden olduğu- sözde duyarlılık, Kur’an’ın eylem vurgusu dikkate alınarak terk edilmelidir. Bugün Kur’an’ın yaptığı gibi ahlaki yönden duyarlılık içeren davranışlar hatırlanmalı, yeniden gün yüzüne çıkarılmalı ve eyleme geçilmelidir.

When the Qur'an began to be revealed, the society depends on its habits and has shaped its values with this dependence. It is a society that seems sensitive to its environment but has a weakawareness. For example, values such as generosity, honor, brotherhood and helping are among their
prominent features. However, the arbitrariness of their habits or their own cultural codes cause these values
to be perceived differently, such as "showing off generosity, protecting your brother under all circumstances,
even if it is unfair". A behavior that seems meaningful can actually turn into an unjust and arbitrary action.
This can make them insensitive in some respects, even if they claim to be sensitive. We see that the discourse
of the Qur'an has a quality that rejects or transforms/constructs the concepts used by the Arabs. The aim of
this study is to reveal what the Qur'an rejects and how it transforms and organizes which concepts. Conscious
or unconscious depersonalization, which is similarly experienced today, was compared with the data
obtained. Some behaviors can cause the loss or deterioration of values. It makes it difficult to notice the
negative consequences of these changing behaviors of the age. Because the definition of value becomes alien
to the language of the current process and gets used to the situation. With this study, an awareness has been
tried to be created by establishing a relationship between the past and the present, based on the discourse of
the Qur'an.
As time progresses, changes occur in many areas such as social, cultural, economic and political. As
time passes, one adapts to change and gets used to the process. Therefore, this adaptation process is
meaningful and necessary in the first moments. However, if the habit increases uncontrollably, it turns into
an obsession, an addiction. This causes the person to be indifferent to those outside of what he is used to;
numbs it, desensitizes it. On the other hand, human is an entity that lives with other people and even other
living things, is a part of society and needs others. The process of living in harmony with the cultural values
of these beings in a society is expressed by social integration. As long as people continue to harmonize with
each other, this integration will continue to exist. Otherwise, it will create loneliness and selfishness, and
reduce sensitivity to the environment. Here, as in previous societies, there will always be interaction and
change in people and society, even if their actions are different today. Although the tools are different, there
are similarities in the attitudes of the Arabs and today's people. After interpreting values with their own social
norms, Arabs showed an arbitrary sensitivity. Today's people, technology, social media, etc. they think that
cooperation is a part of a nature activity by making “a like, a sharing” without taking action through
structures. Another aim of the study is to emphasize that the most important thing in people's need for each
other in a rapidly changing, alienating and selfish world is not so-called sensitivity, but sensitivity in action.
This emphasis was made on the example of the discourse of the Qur'an, as it brought radical changes with it
when it came, creating great impact and change. Studies dealing with the relationship of religion with nature
or environmental consciousness with religion, and the responsibility of people to nature have been studied on
the example of the Qur'an and hadiths. Researching the effect of religion on being sensitive to the
environment is one of the studies that show parallelism with this issue. However, this study on the quality of
the Qur'an's discourse in creating a sensitive character by reconsidering the values differs from the others
with this feature.
In the study, the document review method, one of the qualitative research methods, was used.
Afterwards, descriptive analysis was made and methods, contents, topics discussed were evaluated and
prominent problems were discussed. For this purpose, it has been tried to reveal how change, habituation and
social roles lead people to depersonalization, although primarily sensitive action is taken. People begin to get
used to change and what it brings and shape their values accordingly. If the habitual situation makes people
addicted to certain actions or begins to numb them, then insensitivity towards society will begin. Then, the
values of the Arab society, from which the Qur'an came, were discussed through the Qur'anic discourse on
these values. While doing this, first, the characteristics of some values in the Arab society are explained.
Later, the discourse of the Qur'an against them was examined in the example of the verses that were revealed
in the Meccan period. The Qur'an has come with a call to fix the bad and to protect the values that have
begun to deteriorate. Because it is the beginning of this change, the Mecca period was chosen to examine. A
comparison was made by presenting the behavioral equivalents of these discussed issues today.
Changing time, culture and tools both in the time when the Qur'an came and in today's society have
changed the perception of values. Deterioration in value; basically, there were three issues: money, rank and
lineage. More customary and social situations in Arabs, and today's technology and the new language created
by the developing social media have caused this. The Qur'an intervened at the point where value did not turn
into good action and people became insensitive to other people with the feeling of rank, property and
nervousness. The Qur'an's attitude is to reject behaviors such as "greed for wealth and position, lying,
arrogance, and speaking out"; It is a call for change in the way of transforming or constructing behaviors
such as “generosity, kindness, waste, arrogance”. While doing this, the Qur’an used a constructive style thatinvites help, patience and gentleness. Today, the so-called sensitivity, especially caused by the virtual world,
should be abandoned by considering the Qur'an's emphasis on action. As the Qur'an does today, morally
sensitive behaviors should be brought to light again, remembered and action should be taken.
Keywords: Tafsir, Qur'anic discourse, value, sensitivity, awareness, change

Erişime Açık
Görüntülenme
40
17.01.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
17.01.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:17
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kur’an Söylemi Örnekliğinde Bugünün Gerçekliğini Okuma: Duyarlı Görünerek Duyarsızlaşma
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayıncı
(dc.publisher)
Turkish Studies-Comparative Religious Studies
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Zaman ilerledikçe sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik pek çok alanda değişim meydana gelmektedir. Zamanla bu değişime ayak uydurmaya ve alışmaya başlanır. Ancak alışkanlık kontrolsüz bir şekilde artarsa saplantıya, bağımlılığa dönüşebilir. Bu da kişinin alıştığının dışındakilere kayıtsız kalmasına sebep olur; onu uyuşturur, duyarsızlaştırır. Kur’an’ın inmeye başladığı zaman muhatabı olan toplum, alışkanlıklarına bağlı, değerlerini bu bağımlılıkla şekillendirmiş, çevresine karşı duyarlı görünen ancak farkındalık gücü zayıf bir toplumdur. Bu toplumun alışkanlıklarının sebep olduğu keyfiyet ya da sahip oldukları kültürel kodlar, cömertliğin gösterişe; kardeşliğin, haksız da olsa onu her koşulda koruma demek olan asabiyete; iyiliğin, çıkarlar doğrultusunda yapılan bir eyleme dönüşmesine neden olmuştur. Bu durumda anlamlı gibi görünen bir davranış, çıkarlara alet edilen haksız, keyfi bir eyleme dönüşebilmektedir. Bu da kişileri duyarlı davrandıklarını iddia etseler de aslında bazı hususlarda duyarsızlaştırabilmektedir. Günümüzde doğum günü, bebek partileri gibi özel günler, çok beğeni alıp konuşulsun diye, israf ve tüketim çılgınlığına alet olmuştur. Dolayısıyla “iyi bir ânı başkasıyla paylaşma” durumu, kişilerin popülerliğini artırma eylemine dönüşmüştür. Yine “ihtiyacı olan biri için bir şey yapmak”, “takdir, alkış, çıkar beklendiği için bir şey yapmak” halini almıştır. Öte yandan sadece sanal dünya aracılığı ile bir yardım organizasyonunun parçası olmak çevreye karşı farkındalığı azaltırken; “herkes yapıyor” düşüncesiyle haksız/ emeksiz kazanç içeren eylemler de yaygınlaşmaya başlamıştır. Nüzul döneminin Arap toplumunda genelde örfi ve toplumsal durumlar, günümüzde ise teknoloji ve buna bağlı gelişen sosyal medya dili duyarsızlaşmaya sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı hızla değişen, insanların birbirine yabancılaştığı ve bencilleştiği dünyada insanların birbirlerine duydukları ihtiyaçta asıl önemli olanın sözde duyarlılık değil eylemde duyarlılık olduğunun vurgulanmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış, betimsel analizler ile duyarsızlık içeren davranışlar incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre insanlık tarihinde değerde bozulma; temelde para, makam ve soy olmak üzere üç hususta ortaya çıkmıştır. Kur’an vahyi, nüzul dönemi toplumunda değerlerin iyi eyleme dönüşmediği ve insanların makam, mal, asabiyet duygusuyla diğer insanlara karşı duyarsızlaştığı noktada indirilmeye başlamıştır. Onun toplumu ıslah noktasındaki tutumu “mal ve makam hırsı, yalan, kibir, laf taşıma” gibi davranışları reddetme; “cömertlik, iyilik, israf, kardeşlik” gibi davranışları dönüştürme ya da inşa etme şeklinde bir değişim çağrısıdır. Bunu yaparken yardıma, sabra, yumuşaklığa davet eden yapıcı bir üslup kullanmıştır. Günümüzde -özellikle sanal alemin neden olduğu- sözde duyarlılık, Kur’an’ın eylem vurgusu dikkate alınarak terk edilmelidir. Bugün Kur’an’ın yaptığı gibi ahlaki yönden duyarlılık içeren davranışlar hatırlanmalı, yeniden gün yüzüne çıkarılmalı ve eyleme geçilmelidir.
Özet
(dc.description.abstract)
When the Qur'an began to be revealed, the society depends on its habits and has shaped its values with this dependence. It is a society that seems sensitive to its environment but has a weakawareness. For example, values such as generosity, honor, brotherhood and helping are among their prominent features. However, the arbitrariness of their habits or their own cultural codes cause these values to be perceived differently, such as "showing off generosity, protecting your brother under all circumstances, even if it is unfair". A behavior that seems meaningful can actually turn into an unjust and arbitrary action. This can make them insensitive in some respects, even if they claim to be sensitive. We see that the discourse of the Qur'an has a quality that rejects or transforms/constructs the concepts used by the Arabs. The aim of this study is to reveal what the Qur'an rejects and how it transforms and organizes which concepts. Conscious or unconscious depersonalization, which is similarly experienced today, was compared with the data obtained. Some behaviors can cause the loss or deterioration of values. It makes it difficult to notice the negative consequences of these changing behaviors of the age. Because the definition of value becomes alien to the language of the current process and gets used to the situation. With this study, an awareness has been tried to be created by establishing a relationship between the past and the present, based on the discourse of the Qur'an. As time progresses, changes occur in many areas such as social, cultural, economic and political. As time passes, one adapts to change and gets used to the process. Therefore, this adaptation process is meaningful and necessary in the first moments. However, if the habit increases uncontrollably, it turns into an obsession, an addiction. This causes the person to be indifferent to those outside of what he is used to; numbs it, desensitizes it. On the other hand, human is an entity that lives with other people and even other living things, is a part of society and needs others. The process of living in harmony with the cultural values of these beings in a society is expressed by social integration. As long as people continue to harmonize with each other, this integration will continue to exist. Otherwise, it will create loneliness and selfishness, and reduce sensitivity to the environment. Here, as in previous societies, there will always be interaction and change in people and society, even if their actions are different today. Although the tools are different, there are similarities in the attitudes of the Arabs and today's people. After interpreting values with their own social norms, Arabs showed an arbitrary sensitivity. Today's people, technology, social media, etc. they think that cooperation is a part of a nature activity by making “a like, a sharing” without taking action through structures. Another aim of the study is to emphasize that the most important thing in people's need for each other in a rapidly changing, alienating and selfish world is not so-called sensitivity, but sensitivity in action. This emphasis was made on the example of the discourse of the Qur'an, as it brought radical changes with it when it came, creating great impact and change. Studies dealing with the relationship of religion with nature or environmental consciousness with religion, and the responsibility of people to nature have been studied on the example of the Qur'an and hadiths. Researching the effect of religion on being sensitive to the environment is one of the studies that show parallelism with this issue. However, this study on the quality of the Qur'an's discourse in creating a sensitive character by reconsidering the values differs from the others with this feature. In the study, the document review method, one of the qualitative research methods, was used. Afterwards, descriptive analysis was made and methods, contents, topics discussed were evaluated and prominent problems were discussed. For this purpose, it has been tried to reveal how change, habituation and social roles lead people to depersonalization, although primarily sensitive action is taken. People begin to get used to change and what it brings and shape their values accordingly. If the habitual situation makes people addicted to certain actions or begins to numb them, then insensitivity towards society will begin. Then, the values of the Arab society, from which the Qur'an came, were discussed through the Qur'anic discourse on these values. While doing this, first, the characteristics of some values in the Arab society are explained. Later, the discourse of the Qur'an against them was examined in the example of the verses that were revealed in the Meccan period. The Qur'an has come with a call to fix the bad and to protect the values that have begun to deteriorate. Because it is the beginning of this change, the Mecca period was chosen to examine. A comparison was made by presenting the behavioral equivalents of these discussed issues today. Changing time, culture and tools both in the time when the Qur'an came and in today's society have changed the perception of values. Deterioration in value; basically, there were three issues: money, rank and lineage. More customary and social situations in Arabs, and today's technology and the new language created by the developing social media have caused this. The Qur'an intervened at the point where value did not turn into good action and people became insensitive to other people with the feeling of rank, property and nervousness. The Qur'an's attitude is to reject behaviors such as "greed for wealth and position, lying, arrogance, and speaking out"; It is a call for change in the way of transforming or constructing behaviors such as “generosity, kindness, waste, arrogance”. While doing this, the Qur’an used a constructive style thatinvites help, patience and gentleness. Today, the so-called sensitivity, especially caused by the virtual world, should be abandoned by considering the Qur'an's emphasis on action. As the Qur'an does today, morally sensitive behaviors should be brought to light again, remembered and action should be taken. Keywords: Tafsir, Qur'anic discourse, value, sensitivity, awareness, change
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-01-17
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-01-17
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tefsir
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kur'an Söylemi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Değer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Duyarlılık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Farkındalık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Değişim
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Çalışkan Başer, H. M. (2022). Kur’an söylemi örnekliğinde bugünün gerçekliğini okuma: Duyarlı görünerek duyarsızlaşma. Turkish Studies - Religion, 17(4), 343-358. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.64077
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Reading Today's Reality with the Example of Qur'anic Discourse: Depersonalization by Appearing Sensitive
ISSN
(dc.identifier.issn)
2667-5544
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
343
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
358
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
Turkish Studies-Comparative Religious Studies
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
4
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
17
DOI Numarası
(dc.identifier.doi)
64077
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3258
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms