MÂLİKÎ HUKUKÇU İBN FERHÛN’DA SİYÂSET-İ ŞER’İYYE NAZARİYESİ

Bu tez, 14. yüzyılda yaşamış Mâlikî hukukçu İbn Ferhûn’un siyâset-i şer’iyye nazariyesi hakkındaki konumunu tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tespit yapılırken tezimize esas teşkil eden Tebsıratü’l-hükkâm fî usûli’l-akzıye ve menâhici’l-ahkâm adlı eser üzerinde örneklem metodu kullanılarak müellifin siyâset-i şer’iyye kavramını nasıl ele alıp değerlendirdiği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda müellifin başlık düzenine bağlı kalınmış, müellifin iktibas yaptığı kaynakların ulaşılabilir olanlarına gidilerek müellifin değerlendirmelerindeki özgünlüğünün boyutu tespite çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma bir giriş ile üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, İbn Ferhûn dönemi siyasî ve sosyal yapı ile müellifin hayatı ve eserleri; ikinci bölüm, siyâset-i şer’iyyenin kavramsal çerçevesi içerisinde siyâset-i şer’iyyenin meşrûiyyeti, dayanakları, tezahürleri ve siyâset-i şer’iyye ekseninde oluşan kurumsal yapılar; üçüncü bölüm ise İbn Ferhûn’da siyâset-i şer’iyye nazariyesi başlığı altında siyasetin konumu, siyasetle hüküm yetkisi ve taraflar ile örnek hükümler bağlamında siyâset-i şer’iyye şeklindeki başlıklarından oluşmaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
31
03.01.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
03.01.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:17
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
MÂLİKÎ HUKUKÇU İBN FERHÛN’DA SİYÂSET-İ ŞER’İYYE NAZARİYESİ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
HASAN RAMİ KARA
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
SAFFET KÖSE
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Doktora Tezi
Özet
(dc.description.abstract)
Bu tez, 14. yüzyılda yaşamış Mâlikî hukukçu İbn Ferhûn’un siyâset-i şer’iyye nazariyesi hakkındaki konumunu tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tespit yapılırken tezimize esas teşkil eden Tebsıratü’l-hükkâm fî usûli’l-akzıye ve menâhici’l-ahkâm adlı eser üzerinde örneklem metodu kullanılarak müellifin siyâset-i şer’iyye kavramını nasıl ele alıp değerlendirdiği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda müellifin başlık düzenine bağlı kalınmış, müellifin iktibas yaptığı kaynakların ulaşılabilir olanlarına gidilerek müellifin değerlendirmelerindeki özgünlüğünün boyutu tespite çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma bir giriş ile üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, İbn Ferhûn dönemi siyasî ve sosyal yapı ile müellifin hayatı ve eserleri; ikinci bölüm, siyâset-i şer’iyyenin kavramsal çerçevesi içerisinde siyâset-i şer’iyyenin meşrûiyyeti, dayanakları, tezahürleri ve siyâset-i şer’iyye ekseninde oluşan kurumsal yapılar; üçüncü bölüm ise İbn Ferhûn’da siyâset-i şer’iyye nazariyesi başlığı altında siyasetin konumu, siyasetle hüküm yetkisi ve taraflar ile örnek hükümler bağlamında siyâset-i şer’iyye şeklindeki başlıklarından oluşmaktadır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-01-03
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-01-03
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sedd-i zerâi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İbn Ferhûn
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nazariye, Siyâset-i şer’iyye
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İstislâh, Tebsıratü’l-hükkâm
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tazir
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Suç
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ceza
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3239
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms