Liderlik stillerinin çalışan hemşirelerin motivasyonuna etkisi : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi uygulaması

ÖZETBu araştırmanın amacı

yönetici hemşirelerin liderlik stillerinin çalışan hemşirelerinmotivasyonuna etkisini incelemektir.Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yetişkinbirimlerinde aktif çalışan 301 hemşire oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan ve hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ile çalışma durumlarına ait toplam sekiz sorudan oluşan ‘’Tanıtıcı Bilgiler Formu’’, 30 sorudan oluşan üç boyutlu ‘’Liderlik Tarzı Ölçeği’’ (Cronbach Alfa: 0.89) ve 29 sorudan oluşan iki boyutlu ‘’İş Motivasyonu Ölçeği’’ (Cronbach Alfa: 0.85) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlardan

frekans, yüzde, minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Normal dağılım Kolmogorov Smirnov Testi ile incelenmiş olup verilerin normal dağılmadığı anlaşılmıştır. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin, ikili grup karşılaştırmasında Mann Whitney U-Testi ve ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H Testi sonrası anlamlı farklılık bulunduğundafarklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır.ABSTRACTThe purpose of this research: The aim of this study is to intestigate the effect ofleadership styles of exercutive nurces on motivation of working nurces.The sample of the study consists of 301 nurses working in Ege University MedicalFaculty Hospital. As instruments, “Introductory Information Form” consisting of eight items, “Leadership Behavior Scale” (Cronbach Alfa: 0.89) consisting of 30 items and “Job Motivation Scale” (Cronbach Alfa: 0.85) consisting of 29 items were used. SPSS program 20 was used to analyze the data. Descriptive statistical methods such as frequency, percent, arithmetic mean and standart deviation were used in analysing the data. The normality of distribution of the data was checked by Kolmogorov-Smirnov test and the data did not show normal distribution. In the abnormal distributed groups, both Kruskal Wallis and Mann Whitney-U tests were employed.

Erişime Açık
Görüntülenme
32
24.10.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
24.10.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:16
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Liderlik stillerinin çalışan hemşirelerin motivasyonuna etkisi : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi uygulaması
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Ardil, Umut
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Levent Bekir Kıdak
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Açıklama
(dc.description)
x, 112 sayfa
Açıklama
(dc.description)
tablo : 29 cm. 1 CD
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZETBu araştırmanın amacı
Özet
(dc.description.abstract)
yönetici hemşirelerin liderlik stillerinin çalışan hemşirelerinmotivasyonuna etkisini incelemektir.Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yetişkinbirimlerinde aktif çalışan 301 hemşire oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan ve hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ile çalışma durumlarına ait toplam sekiz sorudan oluşan ‘’Tanıtıcı Bilgiler Formu’’, 30 sorudan oluşan üç boyutlu ‘’Liderlik Tarzı Ölçeği’’ (Cronbach Alfa: 0.89) ve 29 sorudan oluşan iki boyutlu ‘’İş Motivasyonu Ölçeği’’ (Cronbach Alfa: 0.85) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlardan
Özet
(dc.description.abstract)
frekans, yüzde, minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Normal dağılım Kolmogorov Smirnov Testi ile incelenmiş olup verilerin normal dağılmadığı anlaşılmıştır. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin, ikili grup karşılaştırmasında Mann Whitney U-Testi ve ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H Testi sonrası anlamlı farklılık bulunduğundafarklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır.ABSTRACTThe purpose of this research: The aim of this study is to intestigate the effect ofleadership styles of exercutive nurces on motivation of working nurces.The sample of the study consists of 301 nurses working in Ege University MedicalFaculty Hospital. As instruments, “Introductory Information Form” consisting of eight items, “Leadership Behavior Scale” (Cronbach Alfa: 0.89) consisting of 30 items and “Job Motivation Scale” (Cronbach Alfa: 0.85) consisting of 29 items were used. SPSS program 20 was used to analyze the data. Descriptive statistical methods such as frequency, percent, arithmetic mean and standart deviation were used in analysing the data. The normality of distribution of the data was checked by Kolmogorov-Smirnov test and the data did not show normal distribution. In the abnormal distributed groups, both Kruskal Wallis and Mann Whitney-U tests were employed.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.11.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-11-04
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Bilimler - Yönetim
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık Yönetimi - Hastaneler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Liderlik - Motivasyon
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/3082
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms