Kurumsallaşma düzeyi ile Muhasebe Bilgi Sistemi'nin etkin kullanımı kapsamında İzmir ilinde bir araştırma A research in Izmir within the level of institutionalization and the effective use of Accounting Information System

  • Eser Sahibi Adıgüzel, Erman
  • Tez Danışmanı Rozi Mizrahi
  • Tür Yüksek Lisans
  • Yayın Tarihi 2022
  • Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/11469/2986
  • Konu Başlıkları Muhasebe
    İşletme

ÖZETKurumsallaşma ve muhasebe bilgi sistemleri, günümüz modern iş dünyasında, olmazsa olmaz iki unsur olarak yerlerini almıştır. Küreselleşme ile beraber ortak bir pazar haline gelen dünyada değişime ayak uydurabilmek, sürdürülebilirliği yakalamak ve yüksek bir rekabet gücü elde edebilmek için kurumsallaşmanın önemi büyüktür. Aynı sebeplerden geleneksel muhasebe yöntemlerinin, işletme ihtiyaçlarını karşılayamadığının görülmesiyle muhasebe bilgi sistemleri önem kazanmıştır. Özellikle büyük ölçekli işletmelerin kurumsallaşması ve muhasebe bilgi sistemlerinden faydalanıyor olması, sürdürülebilirlikleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı kurumsallaşma düzeyi ile muhasebe bilgi sistemleri arasındaki ilişkiyi irdelemek ve işletmelerin kurumsallaşma düzeylerinin muhasebe bilgi sistemlerinin etkinliğini ne derece etkilediğini araştırmaktır. Tez çalışma üç bölümden oluşmakta olup

birinci bölümde kurumsallaşma ve kurumsallaşma düzeyi , ikinci bölümünde muhasebe bilgi sistemleri ve üçüncü bölümde ise bu iki unsur arasındaki ilişki ve kurumsallaşma düzeyinin muhasebe bilgi sistemi üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma, İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerin yönetici, muhasebe, insan kaynakları ve satın alma departmanı çalışanlarından oluşan 225 kişi üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anket üç bölüm ve toplamda 32 adet önermeden oluşmaktadır. Birinci bölüm 5 adet demografik özellik, ikinci bölüm 19 adet kurumsallaşma düzeyi ve üçüncü bölüm 8 adet muhasebe bilgi isteminin etkinliği ile ilgili önermeden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizleri, standart sapma, ortalama, saçılım diyagramı, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucu işletmelerin kurumsallaşma düzeyleri ile muhasebe bilgi sistemlerinin etkinliği arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve doğrusal bir ilişkinin olduğu

kurumsallaşma düzeyi arttıkça muhasebe bilgi sistemlerinin etkin kullanımının da arttığı görülmüştür. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizleri, standart sapma, ortalama, saçılım diyagramı, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucu işletmelerin kurumsallaşma düzeyleri ile muhasebe bilgi sistemlerinin etkinliği arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve doğrusal bir ilişkinin olduğu

kurumsallaşma düzeyi arttıkça muhasebe bilgi sistemlerinin etkin kullanımının da arttığı görülmüştür.ABSTRACTInstitutionalization and accounting information systems have taken their place as two indispensable elements in today's modern business world. In a world that has become a common market with globalization, institutionalization is of great importance in order to keep up with the change, to achieve sustainability and to achieve a high competitive power. Accounting information systems gained importance as it was seen that traditional accounting methods could not meet business needs for the same reasons. Especially the institutionalization of large-scale enterprises and their use of accounting information systems are of critical importance in terms of their sustainability and competitive advantage. The aim of this study is to examine the relationship between the level of institutionalization and accounting information systems and to investigate how the institutionalization level of enterprises affects the effectiveness of accounting information systems. The study consists of three parts

In the first part, institutionalization, in the second part accounting information systems and in the third part, the relationship between these two elements and the effect of the level of institutionalization on the accounting information system were tried to be explained. The research was conducted with the survey method on 225 people consisting of managers, accounting, human resources and purchasing department employees of businesses operating in Izmir. The survey used in the research consists of three parts and a total of 32 questions. The first part consists of 5 demographic characteristics, the second part consists of 19 institutionalization levels, and the third part consists of 8 questions about the effectiveness accounting information systems. Descriptive statistics, reliability analysis, standard deviation, mean, scatter diagram, factor analysis, correlation analysis and regression analysis were used in the analysis of the research data. As a result of the research, it has been seen that there is a moderate, positive and correct relationship between the institutionalization levels of the enterprises and the efficiency of the accounting information systems, and the effective use of accounting information systems increases as the level of institutionalization increases.

Erişime Açık
Görüntülenme
20
24.10.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
24.10.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
16 Haziran 2024 03:08
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kurumsallaşma düzeyi ile Muhasebe Bilgi Sistemi'nin etkin kullanımı kapsamında İzmir ilinde bir araştırma A research in Izmir within the level of institutionalization and the effective use of Accounting Information System
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Adıgüzel, Erman
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Rozi Mizrahi
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Açıklama
(dc.description)
x, 121 sayfa
Açıklama
(dc.description)
29 cm. 1 CD
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZETKurumsallaşma ve muhasebe bilgi sistemleri, günümüz modern iş dünyasında, olmazsa olmaz iki unsur olarak yerlerini almıştır. Küreselleşme ile beraber ortak bir pazar haline gelen dünyada değişime ayak uydurabilmek, sürdürülebilirliği yakalamak ve yüksek bir rekabet gücü elde edebilmek için kurumsallaşmanın önemi büyüktür. Aynı sebeplerden geleneksel muhasebe yöntemlerinin, işletme ihtiyaçlarını karşılayamadığının görülmesiyle muhasebe bilgi sistemleri önem kazanmıştır. Özellikle büyük ölçekli işletmelerin kurumsallaşması ve muhasebe bilgi sistemlerinden faydalanıyor olması, sürdürülebilirlikleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı kurumsallaşma düzeyi ile muhasebe bilgi sistemleri arasındaki ilişkiyi irdelemek ve işletmelerin kurumsallaşma düzeylerinin muhasebe bilgi sistemlerinin etkinliğini ne derece etkilediğini araştırmaktır. Tez çalışma üç bölümden oluşmakta olup
Özet
(dc.description.abstract)
birinci bölümde kurumsallaşma ve kurumsallaşma düzeyi , ikinci bölümünde muhasebe bilgi sistemleri ve üçüncü bölümde ise bu iki unsur arasındaki ilişki ve kurumsallaşma düzeyinin muhasebe bilgi sistemi üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma, İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerin yönetici, muhasebe, insan kaynakları ve satın alma departmanı çalışanlarından oluşan 225 kişi üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anket üç bölüm ve toplamda 32 adet önermeden oluşmaktadır. Birinci bölüm 5 adet demografik özellik, ikinci bölüm 19 adet kurumsallaşma düzeyi ve üçüncü bölüm 8 adet muhasebe bilgi isteminin etkinliği ile ilgili önermeden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizleri, standart sapma, ortalama, saçılım diyagramı, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucu işletmelerin kurumsallaşma düzeyleri ile muhasebe bilgi sistemlerinin etkinliği arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve doğrusal bir ilişkinin olduğu
Özet
(dc.description.abstract)
kurumsallaşma düzeyi arttıkça muhasebe bilgi sistemlerinin etkin kullanımının da arttığı görülmüştür. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizleri, standart sapma, ortalama, saçılım diyagramı, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucu işletmelerin kurumsallaşma düzeyleri ile muhasebe bilgi sistemlerinin etkinliği arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve doğrusal bir ilişkinin olduğu
Özet
(dc.description.abstract)
kurumsallaşma düzeyi arttıkça muhasebe bilgi sistemlerinin etkin kullanımının da arttığı görülmüştür.ABSTRACTInstitutionalization and accounting information systems have taken their place as two indispensable elements in today's modern business world. In a world that has become a common market with globalization, institutionalization is of great importance in order to keep up with the change, to achieve sustainability and to achieve a high competitive power. Accounting information systems gained importance as it was seen that traditional accounting methods could not meet business needs for the same reasons. Especially the institutionalization of large-scale enterprises and their use of accounting information systems are of critical importance in terms of their sustainability and competitive advantage. The aim of this study is to examine the relationship between the level of institutionalization and accounting information systems and to investigate how the institutionalization level of enterprises affects the effectiveness of accounting information systems. The study consists of three parts
Özet
(dc.description.abstract)
In the first part, institutionalization, in the second part accounting information systems and in the third part, the relationship between these two elements and the effect of the level of institutionalization on the accounting information system were tried to be explained. The research was conducted with the survey method on 225 people consisting of managers, accounting, human resources and purchasing department employees of businesses operating in Izmir. The survey used in the research consists of three parts and a total of 32 questions. The first part consists of 5 demographic characteristics, the second part consists of 19 institutionalization levels, and the third part consists of 8 questions about the effectiveness accounting information systems. Descriptive statistics, reliability analysis, standard deviation, mean, scatter diagram, factor analysis, correlation analysis and regression analysis were used in the analysis of the research data. As a result of the research, it has been seen that there is a moderate, positive and correct relationship between the institutionalization levels of the enterprises and the efficiency of the accounting information systems, and the effective use of accounting information systems increases as the level of institutionalization increases.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
03.11.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-11-03
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Muhasebe
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İşletme
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2986
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms