Sağlık çalışanlarında Covid-19 kaygısının işten ayrılma niyetine etkisi The effect of Covid-19 anxiety on intention to leave work in healthcare professionals

ÖZETDünya, küresel olarak Covid-19 pandemisinin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine odaklanmışken psikolojik çıktıları göz ardı edilemeyecek kadar büyük olmaya başlamıştır. Özellikle sağlık çalışanlarının pandeminin neden olduğu fiziksel zorlayıcılarının yanında çok çeşitli stresörlerle de başa çıkma çabaları bir noktada başarısızlığa neden olabilecektir. Bu çalışma, Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanlarında neden olduğu kaygı seviyesinin ölçülerek işten ayrılma niyeti oluşturmasına etki edip etmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Antalya ilindeki iki özel hastane ve bir devlet hastanesindeki 320 sağlık çalışanı dâhil edilmiştir. Sosyo-demografik form, Covid-19 Kaygısı Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği'ni içeren anket formu yüz yüze uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programında frekans, güvenirlik, faktör ve çoklu regresyon analizleriyle test edilmiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarının Covid-19 kaygı düzeyi

cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olup olmama durumu, kurum türü, meslekteki çalışma süresi ve gelir düzeyine göre farklılaştığı, işten ayrılma niyetinin ise en güçlü yordayıcısının psiko-somatik ve ekonomik kaygı faktörleri olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar teori ve uygulama bağlamında tartışılmıştır. Pandemi koşullarına hazırlık olması açısından ihtiyacı yansıtmak ve çözüm önermek için ülke çapında büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle sağlık çalışanlarının kaygı düzeyleri kayıt altına alınarak işten ayrılma niyetinde olanlar ve kararsız olanlar tersine çevrilip acil halk sağlığı durumlarında sağlık işgücündeki olası istikrarsızlığın önüne geçilebileceği düşünülmektedir.ABSTRACTWhile the world has focused on the effects of the Covid-19 pandemic on physical health globally, the psychological outcomes have become too great to ignore. In particular, the efforts of healthcare professionals to cope with a wide variety of stressors as well as the physical strains caused by the pandemic may fail at some point. This study was carried out to determine whether the level of anxiety caused by the Covid-19 pandemic in healthcare workers affects the intention to leave work by measuring it. 320 healthcare workers in two private hospitals and one public hospital in Antalya were included in the study. The questionnaire form including the socio-demographic form, the Covid-19 Anxiety Scale and the Intention to Leave Scale was applied face-to-face. The obtained data were tested with frequency, reliability, factor and multiple regression analyzes in SPSS 22.0 program. Covid-19 anxiety level of health workers in the study

It was determined that it differed according to gender, marital status, having children or not, type of institution, working time in the profession and income level, and psycho-somatic and economic anxiety factors were the strongest predictors of turnover intention. The results are discussed in the context of theory and practice. Large-scale studies are needed across the country to reflect the need and propose solutions in terms of being prepared for pandemic conditions. Thus, it is thought that by recording the anxiety levels of health workers, those who intend to quit and those who are undecided can be reversed and possible instability in the health workforce in emergency public health situations can be prevented.

Erişime Açık
Görüntülenme
17
24.10.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
24.10.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Haziran 2024 12:23
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sağlık çalışanlarında Covid-19 kaygısının işten ayrılma niyetine etkisi The effect of Covid-19 anxiety on intention to leave work in healthcare professionals
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Sari, Meral
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Elif Türkan Arslan
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Açıklama
(dc.description)
xv, 146 sayfa
Açıklama
(dc.description)
29 cm. 1 CD
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZETDünya, küresel olarak Covid-19 pandemisinin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine odaklanmışken psikolojik çıktıları göz ardı edilemeyecek kadar büyük olmaya başlamıştır. Özellikle sağlık çalışanlarının pandeminin neden olduğu fiziksel zorlayıcılarının yanında çok çeşitli stresörlerle de başa çıkma çabaları bir noktada başarısızlığa neden olabilecektir. Bu çalışma, Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanlarında neden olduğu kaygı seviyesinin ölçülerek işten ayrılma niyeti oluşturmasına etki edip etmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Antalya ilindeki iki özel hastane ve bir devlet hastanesindeki 320 sağlık çalışanı dâhil edilmiştir. Sosyo-demografik form, Covid-19 Kaygısı Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği'ni içeren anket formu yüz yüze uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programında frekans, güvenirlik, faktör ve çoklu regresyon analizleriyle test edilmiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarının Covid-19 kaygı düzeyi
Özet
(dc.description.abstract)
cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olup olmama durumu, kurum türü, meslekteki çalışma süresi ve gelir düzeyine göre farklılaştığı, işten ayrılma niyetinin ise en güçlü yordayıcısının psiko-somatik ve ekonomik kaygı faktörleri olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar teori ve uygulama bağlamında tartışılmıştır. Pandemi koşullarına hazırlık olması açısından ihtiyacı yansıtmak ve çözüm önermek için ülke çapında büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle sağlık çalışanlarının kaygı düzeyleri kayıt altına alınarak işten ayrılma niyetinde olanlar ve kararsız olanlar tersine çevrilip acil halk sağlığı durumlarında sağlık işgücündeki olası istikrarsızlığın önüne geçilebileceği düşünülmektedir.ABSTRACTWhile the world has focused on the effects of the Covid-19 pandemic on physical health globally, the psychological outcomes have become too great to ignore. In particular, the efforts of healthcare professionals to cope with a wide variety of stressors as well as the physical strains caused by the pandemic may fail at some point. This study was carried out to determine whether the level of anxiety caused by the Covid-19 pandemic in healthcare workers affects the intention to leave work by measuring it. 320 healthcare workers in two private hospitals and one public hospital in Antalya were included in the study. The questionnaire form including the socio-demographic form, the Covid-19 Anxiety Scale and the Intention to Leave Scale was applied face-to-face. The obtained data were tested with frequency, reliability, factor and multiple regression analyzes in SPSS 22.0 program. Covid-19 anxiety level of health workers in the study
Özet
(dc.description.abstract)
It was determined that it differed according to gender, marital status, having children or not, type of institution, working time in the profession and income level, and psycho-somatic and economic anxiety factors were the strongest predictors of turnover intention. The results are discussed in the context of theory and practice. Large-scale studies are needed across the country to reflect the need and propose solutions in terms of being prepared for pandemic conditions. Thus, it is thought that by recording the anxiety levels of health workers, those who intend to quit and those who are undecided can be reversed and possible instability in the health workforce in emergency public health situations can be prevented.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
03.11.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-11-03
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
COVID-19 Salgını, 2020-
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık çalışanları
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2985
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms