Yöneticilerde ahlak ve sosyal etkileşimin eylem koordinasyonuna etkisi: İzmir ilinde bir araştırma

ÖZETYöneticilerde ahlak dışı davranışlara yönelimin nedenleri bir çok araştırmada ele alınmıştır. Ancak ahlak ve sosyal etkileşime bağlı eylem koordinasyonu boyutunun

bireysel, sosyal, psikolojik, psiko-sosyolojik, bilişsel, davranışsal, toplumsal, evrensel, siyasi, politik, ekonomik, felsefi, dini ve yönetsel etkileri boyutuyla ele alınmadığı görülmüştür. Yönetim ve organizasyon alanında ahlak ve sosyal etkileşim kavramlarının eyleme transferinde taksonomi boyutunda da önemi görülebilecektir. Ayrıca ampirik çalışma ile elde edilmiş veriler analiz edilmiş, bulgular, yorum ve önerileri ile konu başlığı etkilerin, tez kapsamında daha önce ele alınmamış olması da dikkate alındığında, literatüre kazandırılmasının yönetsel alanda psikoloji, sosyal psikoloji, kitle psikolojisi ve dolayısıyla işletme yönetimine psiko-sosyal davranışsal ve felsefi boyutlarıyla katkılarının önem taşıyacağı düşünülmektedir. Yöneticilerde ahlak ve sosyal etkileşimin eylem koordinasyonu modellemesinde

etkisini tespit etmek temel amaçlanımdır. Buna bağlı olarak yöneticilerde ahlak ve sosyal etkileşime bağlı eylem koordinasyonu: biyolojik anlamda yapısal ve kuramsal aktarıma dönüştürmek, aynı zamanda işlevsel ve rasyonel normatif temellendirmeleri, toplumsal bütünleştiricilik gücü, yetki standartları, güç kullanımı, katılımcı bakış açısı aktarımının, tekniğe ve pratiğe yansıyan temel, işlevsel ve bireysel yönetici yeteneklerinden kaynaklı eylem koordinasyonu sorunsalının da yönetici psikopatolojisi paradigmasında tespit edilmesi alt amaçları oluşturmuştur.ABSTRACTReasons of tendency towards unethical behaviours for directors have been dealed in many researches. But it is observed that the dimension of action coordination related to moral and social interaction has not been dealed with the dimension of individual, social, psychologic, psycho sociological, cognitive, behavioral, social, universal, political, ecomomical, philosiphical, religious and executive effects. In the area of management and organization, importance of transfer of moral and social interaction concepts into action will be able to seen on taxonomy dimension. Besides, data gained by empirical study is analysed, findings considering the titled effects not being dealed before within the thesis, its contributions are thought to have importance with the dimensions of psychology, social psychology, mass psychology and accordingly psycho social behavioral and philosophical dimensions in administrative domain. To determine the effect of ethical and social interaction for directors on action coordination is the main aim. Correspondingly, action coordination related to morals and social intraction for directors, converting into structural and hypothesis transfer biologically, also functional and rational normative justification, power of social reintegrativity, authority standards, use of force, determining the action coordination problematical based on basic, functional and individual directors' talents in director's psychopathology paradigm has formed the subgoals.

Erişime Açık
Görüntülenme
74
24.10.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
24.10.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:13
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Yöneticilerde ahlak ve sosyal etkileşimin eylem koordinasyonuna etkisi: İzmir ilinde bir araştırma
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Doğanay, Meral
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Nezih Metin Özmutaf
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Doktora Tezi
Açıklama
(dc.description)
xv, 467 sayfa
Açıklama
(dc.description)
29 cm. 1 CD
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZETYöneticilerde ahlak dışı davranışlara yönelimin nedenleri bir çok araştırmada ele alınmıştır. Ancak ahlak ve sosyal etkileşime bağlı eylem koordinasyonu boyutunun
Özet
(dc.description.abstract)
bireysel, sosyal, psikolojik, psiko-sosyolojik, bilişsel, davranışsal, toplumsal, evrensel, siyasi, politik, ekonomik, felsefi, dini ve yönetsel etkileri boyutuyla ele alınmadığı görülmüştür. Yönetim ve organizasyon alanında ahlak ve sosyal etkileşim kavramlarının eyleme transferinde taksonomi boyutunda da önemi görülebilecektir. Ayrıca ampirik çalışma ile elde edilmiş veriler analiz edilmiş, bulgular, yorum ve önerileri ile konu başlığı etkilerin, tez kapsamında daha önce ele alınmamış olması da dikkate alındığında, literatüre kazandırılmasının yönetsel alanda psikoloji, sosyal psikoloji, kitle psikolojisi ve dolayısıyla işletme yönetimine psiko-sosyal davranışsal ve felsefi boyutlarıyla katkılarının önem taşıyacağı düşünülmektedir. Yöneticilerde ahlak ve sosyal etkileşimin eylem koordinasyonu modellemesinde
Özet
(dc.description.abstract)
etkisini tespit etmek temel amaçlanımdır. Buna bağlı olarak yöneticilerde ahlak ve sosyal etkileşime bağlı eylem koordinasyonu: biyolojik anlamda yapısal ve kuramsal aktarıma dönüştürmek, aynı zamanda işlevsel ve rasyonel normatif temellendirmeleri, toplumsal bütünleştiricilik gücü, yetki standartları, güç kullanımı, katılımcı bakış açısı aktarımının, tekniğe ve pratiğe yansıyan temel, işlevsel ve bireysel yönetici yeteneklerinden kaynaklı eylem koordinasyonu sorunsalının da yönetici psikopatolojisi paradigmasında tespit edilmesi alt amaçları oluşturmuştur.ABSTRACTReasons of tendency towards unethical behaviours for directors have been dealed in many researches. But it is observed that the dimension of action coordination related to moral and social interaction has not been dealed with the dimension of individual, social, psychologic, psycho sociological, cognitive, behavioral, social, universal, political, ecomomical, philosiphical, religious and executive effects. In the area of management and organization, importance of transfer of moral and social interaction concepts into action will be able to seen on taxonomy dimension. Besides, data gained by empirical study is analysed, findings considering the titled effects not being dealed before within the thesis, its contributions are thought to have importance with the dimensions of psychology, social psychology, mass psychology and accordingly psycho social behavioral and philosophical dimensions in administrative domain. To determine the effect of ethical and social interaction for directors on action coordination is the main aim. Correspondingly, action coordination related to morals and social intraction for directors, converting into structural and hypothesis transfer biologically, also functional and rational normative justification, power of social reintegrativity, authority standards, use of force, determining the action coordination problematical based on basic, functional and individual directors' talents in director's psychopathology paradigm has formed the subgoals.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
25.10.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-10-25
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş ahlakı.Business ethics.Liderlik - Ahlaki ve etik yönleri.Leadership - Moral and ethical aspects.İş dünyasında başarı - Ahlaki ve etik yönler.Success in business - Moral and ethical aspects.
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Business ethics
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Liderlik - Ahlaki ve etik yönleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Leadership - Moral and ethical aspects
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş dünyasında başarı - Ahlaki ve etik yönler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Success in business - Moral and ethical aspects
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2228
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms