The Effects of Functional Hip Calibration Movements on the Kinematic Data of Gait Analysis in Children with Cerebral Palsy

Objective: Although there are studies investigating the effects of functional hip calibration movements on the hip joint centre in gait analysis, the clinical reflections of these calibration movements have not been examined. The aim of the present study is to examine the effects of hip joint centres obtained with three different functional calibration movements (Flexion/ Extension-Abduction/Adduction-Circumduction (FAC), Modified Star Motion (Mstar) and Contra Lateral Side Modified Star Motion (CsMstar)) on kinematic outcomes. Material and Method: Twenty-three participants with cerebral palsy (10 female, 13 male, mean age: 15.57 ±7.55 years) were included in the study. The hip joint centre was determined by using the functional method in gait analysis by performing three different calibration movements. Kinematic data of the lower extremities were obtained via three-dimensional gait analysis. The effects of functional hip joint centres on kinematic results were evaluated by using the Gait Profile Score (GPS) and peak kinematic values. In addition, the root mean square difference (RMS) and the mean difference of the kinematic waveforms were investigated. Results: GPS value, obtained with FAC calibration movement, was statistically different from Mstar and CsMstar (p<0.001). The difference between the mean GPS values is 0.34o between FAC and Mstar, and 0.29o between the FAC and CsMstar. The difference in peak kinematic values between FAC and Mstar was found to be highest in the sagittal plane (1.95o) in the knee joint, and between the FAC and CsMstar in the sagittal plane of the hip joint (1.87o). The RMS differences of the kinematic waveform of the hip and knee joint were found below 3o. Conclusion: Hip joint centres obtained by using three different calibration movements in gait analysis did not alter the kinematic parameters clinically. One of the three movements can be used to determine the functional hip joint centre for gait analysis of children with cerebral palsy.

Amaç: Fonksiyonel kalça kalibrasyon hareketlerinin yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar bulunsa da bu kalibrasyon hareketlerinin kliniğe yansımaları incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı üç farklı fonksiyonel kalibrasyon hareketi (Fleksiyon/Ekstansiyon-Abduksiyon/Adduksiyon-Sirkümdüksiyon (FAC), Modifiye Star Hareketi (Mstar) ve Kontralateral Taraf Modifiye Star Hareketi (CsMstar)) ile elde edilen kalça eklem merkezlerinin yürüyüş analizi kinematik sonuçlara etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 23 serebral palsili (10 kız, 13 erkek, ortalama yaş: 15.57 ±7.55 yıl) katılımcı dâhil edildi. Üç farklı kalibrasyon hareketi yapılarak yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi fonksiyonel metot ile belirlendi. Üç boyutlu yürüyüş analizi yapılarak alt ekstremitelerin kinematik verileri elde edildi. Fonksiyonel kalça eklem merkezlerinin kinematik sonuçlar üzerine etkileri Yürüyüş Profil Skoru (GPS) ve pik kinematik değerler kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, kinematik verilerin dalga formlarının kök ortalama kare farkı (RMS) ve ortalama farkı incelendi. Bulgular: FAC kalibrasyon hareketi ile elde edilen GPS değeri, Mstar ve CsMstar’a göre istatistiki olarak farklılık gösterdi (p<0,001). Ortalama GPS değerleri arasındaki fark FAC ile Mstar arasında 0,34o, FAC ile CsMstar arasında ise 0,29o idi. FAC ile Mstar arasındaki pik kinematik değerleri farkı en fazla diz ekleminde sagittal planda (1,95o), FAC ile CsMstar arasında ise kalça ekleminin sagittal planında (1,87o) olduğu saptandı. Kalça ve diz ekleminin kinematik dalga formunun RMS farkları 3o’nin altında bulundu. Sonuç: Yürüyüş analizinde üç farklı kalibrasyon hareketleri kullanılarak elde edilen kalça eklem merkezleri, kinematik parametrelere klinik açıdan etki etmemişlerdir. Serebral palsili çocukların yürüyüş analizi için fonksiyonel kalça eklem merkezinin belirlenmesinde üç hareketten biri kullanılabilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
87
02.08.2022 tarihinden bu yana
İndirme
2
02.08.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
15 Temmuz 2024 21:06
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
The Effects of Functional Hip Calibration Movements on the Kinematic Data of Gait Analysis in Children with Cerebral Palsy
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
ORHAN ÖZTÜRK
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
İlkşan DEMİRBÜKEN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Mine Gülden POLAT
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Sebastian WOLF
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: Although there are studies investigating the effects of functional hip calibration movements on the hip joint centre in gait analysis, the clinical reflections of these calibration movements have not been examined. The aim of the present study is to examine the effects of hip joint centres obtained with three different functional calibration movements (Flexion/ Extension-Abduction/Adduction-Circumduction (FAC), Modified Star Motion (Mstar) and Contra Lateral Side Modified Star Motion (CsMstar)) on kinematic outcomes. Material and Method: Twenty-three participants with cerebral palsy (10 female, 13 male, mean age: 15.57 ±7.55 years) were included in the study. The hip joint centre was determined by using the functional method in gait analysis by performing three different calibration movements. Kinematic data of the lower extremities were obtained via three-dimensional gait analysis. The effects of functional hip joint centres on kinematic results were evaluated by using the Gait Profile Score (GPS) and peak kinematic values. In addition, the root mean square difference (RMS) and the mean difference of the kinematic waveforms were investigated. Results: GPS value, obtained with FAC calibration movement, was statistically different from Mstar and CsMstar (p<0.001). The difference between the mean GPS values is 0.34o between FAC and Mstar, and 0.29o between the FAC and CsMstar. The difference in peak kinematic values between FAC and Mstar was found to be highest in the sagittal plane (1.95o) in the knee joint, and between the FAC and CsMstar in the sagittal plane of the hip joint (1.87o). The RMS differences of the kinematic waveform of the hip and knee joint were found below 3o. Conclusion: Hip joint centres obtained by using three different calibration movements in gait analysis did not alter the kinematic parameters clinically. One of the three movements can be used to determine the functional hip joint centre for gait analysis of children with cerebral palsy.
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Fonksiyonel kalça kalibrasyon hareketlerinin yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar bulunsa da bu kalibrasyon hareketlerinin kliniğe yansımaları incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı üç farklı fonksiyonel kalibrasyon hareketi (Fleksiyon/Ekstansiyon-Abduksiyon/Adduksiyon-Sirkümdüksiyon (FAC), Modifiye Star Hareketi (Mstar) ve Kontralateral Taraf Modifiye Star Hareketi (CsMstar)) ile elde edilen kalça eklem merkezlerinin yürüyüş analizi kinematik sonuçlara etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 23 serebral palsili (10 kız, 13 erkek, ortalama yaş: 15.57 ±7.55 yıl) katılımcı dâhil edildi. Üç farklı kalibrasyon hareketi yapılarak yürüyüş analizinde kalça eklem merkezi fonksiyonel metot ile belirlendi. Üç boyutlu yürüyüş analizi yapılarak alt ekstremitelerin kinematik verileri elde edildi. Fonksiyonel kalça eklem merkezlerinin kinematik sonuçlar üzerine etkileri Yürüyüş Profil Skoru (GPS) ve pik kinematik değerler kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, kinematik verilerin dalga formlarının kök ortalama kare farkı (RMS) ve ortalama farkı incelendi. Bulgular: FAC kalibrasyon hareketi ile elde edilen GPS değeri, Mstar ve CsMstar’a göre istatistiki olarak farklılık gösterdi (p<0,001). Ortalama GPS değerleri arasındaki fark FAC ile Mstar arasında 0,34o, FAC ile CsMstar arasında ise 0,29o idi. FAC ile Mstar arasındaki pik kinematik değerleri farkı en fazla diz ekleminde sagittal planda (1,95o), FAC ile CsMstar arasında ise kalça ekleminin sagittal planında (1,87o) olduğu saptandı. Kalça ve diz ekleminin kinematik dalga formunun RMS farkları 3o’nin altında bulundu. Sonuç: Yürüyüş analizinde üç farklı kalibrasyon hareketleri kullanılarak elde edilen kalça eklem merkezleri, kinematik parametrelere klinik açıdan etki etmemişlerdir. Serebral palsili çocukların yürüyüş analizi için fonksiyonel kalça eklem merkezinin belirlenmesinde üç hareketten biri kullanılabilir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
02.08.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-08-02
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gait analysis
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hip joint centre
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kinematics
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Cerebral palsy
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yürüyüş analizi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kalça eklem merkezi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kinematik veriler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Serebral palsi
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Öztürk, O. , Demirbüken, İ. , Polat, M. G. & Wolf, S. (2021). The Effects of Functional Hip Calibration Movements on the Kinematic Data of Gait Analysis in Children with Cerebral Palsy . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 109-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/963570
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Fonksiyonel Kalça Kalibrasyon Hareketlerinin Serebral Palsili Çocuklarda Yürüyüş Analizinin Kinematik Verilerine Etkileri
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
109
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
114
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
6
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2131
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms