Üniversite Öğrencilerinde İleri Glikasyon Son Ürünleri Alım Düzeyinin Belirlenmesi

ÖZ
Amaç: Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ileri glikasyon son ürünleri alım seviyelerinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 2018 yılı Mayıs-Temmuz ayları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde okuyan, 200 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilere yüz yüze görüşme yöntemi ile antropometrik ölçümleri, besin tüketim sıklıkları ve beslenme alışkanlıklarına yönelik anket uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin 3 günlük besin tüketim kayıtları alınmıştır. Öğrencilerin günlük besin tüketim kayıtlarına göre aldıkları günlük ileri glikasyon son ürünleri miktarları saptanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin ileri glikasyon son ürünleri alım ortalaması 8900,75±302,33 kU/gün ’dür. Erkeklerin günlük ileri glikasyon son ürünleri alım düzeyleri 10570,92±794,57 kU ve kadınların 8534,12±318,97 kU olduğu, erkeklerin ileri glikasyon son ürünleri alım düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Bireylerin enerji ve yağ alımları ile ileri glikasyon son ürünleri alım düzeyleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Bireylerin kırmızı et, patates, basit şeker, badem, antep fıstığı ve patlamış mısır tüketimleri ile ileri glikasyon son ürünleri alımları arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Sağlık açısından olası riskleri düşünüldüğünde bireyler ileri glikasyon son ürünleri konusunda bilgilendirilmeli, bireylere daha sağlıklı beslenme ve pişirme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.
ABSTRACT
Objective: The aim of the study is to determine the intake levels of advanced glycation end products of university students.
Materials and Methods: The study was conducted on 200 students who studying at Istanbul Sabahattin Zaim University between May and July 2018. Within the scope of the research, a questionnaire was applied to the students regarding their, anthropometric properties, food consumption frequency and eating habits by face to face interview method. In addition, 3-day food consumption records of the students were taken. The daily amount of advanced glycation end products taken by the students according to their daily food consumption records were determined. Data were evaluated using descriptive statistics in computer environment.
Results: The mean intake of advanced glycation end products of the subjects participating in the study was 8900.75±302.33 kU. The daily advanced glycation end products intake levels of men were 10570,92±794,57 kU and women were 8534,12±318,97 kU and men's advanced glycation end products intake levels were found to be significantly higher (p<0.05). A positive relationship was found between individuals' energy and fat intake and their intake levels of advanced glycation end products (p<0.05). A positive correlation was found between the consumption of red meat, potatoes, simple sugar, almonds, pistachios and popcorn and their intake of advanced glycation end products (p<0.05).
Conclusion: Considering the possible health risks, individuals should be informed about advanced glycation end products, and should gain healthier eating and cooking habits.

Erişime Açık
Görüntülenme
38
17.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
2
17.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Üniversite Öğrencilerinde İleri Glikasyon Son Ürünleri Alım Düzeyinin Belirlenmesi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Burak ERİM
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZ Amaç: Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ileri glikasyon son ürünleri alım seviyelerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2018 yılı Mayıs-Temmuz ayları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde okuyan, 200 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilere yüz yüze görüşme yöntemi ile antropometrik ölçümleri, besin tüketim sıklıkları ve beslenme alışkanlıklarına yönelik anket uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin 3 günlük besin tüketim kayıtları alınmıştır. Öğrencilerin günlük besin tüketim kayıtlarına göre aldıkları günlük ileri glikasyon son ürünleri miktarları saptanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin ileri glikasyon son ürünleri alım ortalaması 8900,75±302,33 kU/gün ’dür. Erkeklerin günlük ileri glikasyon son ürünleri alım düzeyleri 10570,92±794,57 kU ve kadınların 8534,12±318,97 kU olduğu, erkeklerin ileri glikasyon son ürünleri alım düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Bireylerin enerji ve yağ alımları ile ileri glikasyon son ürünleri alım düzeyleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Bireylerin kırmızı et, patates, basit şeker, badem, antep fıstığı ve patlamış mısır tüketimleri ile ileri glikasyon son ürünleri alımları arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Sağlık açısından olası riskleri düşünüldüğünde bireyler ileri glikasyon son ürünleri konusunda bilgilendirilmeli, bireylere daha sağlıklı beslenme ve pişirme alışkanlıkları kazandırılmalıdır. ABSTRACT Objective: The aim of the study is to determine the intake levels of advanced glycation end products of university students. Materials and Methods: The study was conducted on 200 students who studying at Istanbul Sabahattin Zaim University between May and July 2018. Within the scope of the research, a questionnaire was applied to the students regarding their, anthropometric properties, food consumption frequency and eating habits by face to face interview method. In addition, 3-day food consumption records of the students were taken. The daily amount of advanced glycation end products taken by the students according to their daily food consumption records were determined. Data were evaluated using descriptive statistics in computer environment. Results: The mean intake of advanced glycation end products of the subjects participating in the study was 8900.75±302.33 kU. The daily advanced glycation end products intake levels of men were 10570,92±794,57 kU and women were 8534,12±318,97 kU and men's advanced glycation end products intake levels were found to be significantly higher (p<0.05). A positive relationship was found between individuals' energy and fat intake and their intake levels of advanced glycation end products (p<0.05). A positive correlation was found between the consumption of red meat, potatoes, simple sugar, almonds, pistachios and popcorn and their intake of advanced glycation end products (p<0.05). Conclusion: Considering the possible health risks, individuals should be informed about advanced glycation end products, and should gain healthier eating and cooking habits.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
17.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-17
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İleri glikasyon son ürünleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Enflamasyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Maillard reaksiyonu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Advanced glycation end products
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Inflammation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Maillard reaction
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Erim, B. (2021). Üniversite Öğrencilerinde İleri Glikasyon Son Ürünleri Alım Düzeyinin Belirlenmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 75-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/880866
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Determination of Advanced Glycation End Products Intake Levels in University Students
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
75
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
79
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
6
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2085
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms