65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi: Aile Sağlığı Merkezi Örneği

Amaç: Aile sağlığı merkezlerine başvuran yaşlıların bağışıklama durumlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma karşılaştırmalı-tanımlayıcı desende olup İzmir’de 10 aile sağlığı merkezine kayıtlı 2294 yaşlı ile yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler sayı, yüzde, varyans ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaşlıların yaş ortalaması 70,5±6,5 yıl (60-96 yaş); %52,4’ü kadın, %78,7’si evli %39,0’u ilkokul mezunudur. Bireylerin %55,3’ünün yaşlılık döneminde yapılan aşıları bilmediği, %64,5’inin bağışıklama konusunda bilgi almadığı, bilgisi olanların %45,1’inin bilgiyi doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından aldığı belirlenmiştir. Son bir yıl içinde aşı yaptırma oranı %32,3 olup, grip (%33,7), erişkin tip difteri tetanoz (%13,3) ve pnömokok (%7,9) en çok yaptırılan aşılardır. Yaşlılarda 65-74 yaş grubunun, erkeklerin, ilkokul mezunlarının, gelirini giderine denk olarak algılayanların, aşı hakkında bilgisi olanların, aşı yaptırma oranlarının daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0,001). Yaşlılık dönemi aşıları hakkında bilgi alan bireylerin grip (X2 =398,907), pnömokok (X2 =77,607) ve erişkin tip tetanoz (X2 =42,647) aşıların yaptırma oranlarının bilgi almayanlara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Sonuç: Yaşlıların yarısından fazlasının yaşlılık dönemi aşılanma ile ilgili bilgisinin olmaması ve aşı yaptırmamış olmaları erişkin bağışıklama, kronik hastalıkların komplikasyonları, enfeksiyon hastalıkları açısından önemlidir. Birinci basamak sağlık personeli tarafından erişkin aşılanma konusunda planlı ve sürekli eğitimlerin yapılması bağışıklama oranlarının ve yaşlıların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Objective: To determine the immunization status of elderly who presented to family health centers. Material and Method: The comparative-descriptive study was conducted with 2294 elderly registered in 10 family health centers located in İzmir. The data was analyzed using numbers, percentages, variance and chi-square analysis. Results: The mean age of the elderly was 70.5±6.5 (60-96, years); 52.4% were women, 78.7% were married, 39% were primary school graduates. It was determined that 55.3% didn’t know about the vaccines made in old age, 64.5% weren’t knowledgeable about immunization. 45.1% of those who received the information from physicians, nurses and other health workers. The rate of the elderly who were vaccinated last year was 32.3%. The most commonly administered vaccines were influenza (33.7%), adult-type diphtheria tetanus (13.3%) and pneumococcal (7.9%) vaccines. The rate of being vaccinated among elderly was higher in 65-74 age group, men, primary school graduates, those who perceived their income as equal to their expenses, and those who were knowledgeable about vaccination (p<0.001). The rate of being vaccinated against influenza (X2 =398.907), pneumoniae (X2 =77.607) and adult type tetanus (X2 =42.647) was higher in those who received information about old age vaccines than was that in those who did not receive any information (p<0.01). Conclusion: More than half of the elderly people were unaware of vaccination and hadn’t been vaccinated is important in terms of adult immunization, chronic diseases complications and infectious diseases. Primary health care personnel’s providing planned and continuous adult vaccination training will increase immunization rates among elderly and improve their quality of life.

Erişime Açık
Görüntülenme
285
08.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
2
08.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Haziran 2024 06:17
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi: Aile Sağlığı Merkezi Örneği
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
FEYZA DERELİ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
GÜLÇİN UYANIK
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
GAMZE KUNDAKÇI
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
MEDİNE YILMAZ
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Aile sağlığı merkezlerine başvuran yaşlıların bağışıklama durumlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma karşılaştırmalı-tanımlayıcı desende olup İzmir’de 10 aile sağlığı merkezine kayıtlı 2294 yaşlı ile yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler sayı, yüzde, varyans ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaşlıların yaş ortalaması 70,5±6,5 yıl (60-96 yaş); %52,4’ü kadın, %78,7’si evli %39,0’u ilkokul mezunudur. Bireylerin %55,3’ünün yaşlılık döneminde yapılan aşıları bilmediği, %64,5’inin bağışıklama konusunda bilgi almadığı, bilgisi olanların %45,1’inin bilgiyi doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından aldığı belirlenmiştir. Son bir yıl içinde aşı yaptırma oranı %32,3 olup, grip (%33,7), erişkin tip difteri tetanoz (%13,3) ve pnömokok (%7,9) en çok yaptırılan aşılardır. Yaşlılarda 65-74 yaş grubunun, erkeklerin, ilkokul mezunlarının, gelirini giderine denk olarak algılayanların, aşı hakkında bilgisi olanların, aşı yaptırma oranlarının daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0,001). Yaşlılık dönemi aşıları hakkında bilgi alan bireylerin grip (X2 =398,907), pnömokok (X2 =77,607) ve erişkin tip tetanoz (X2 =42,647) aşıların yaptırma oranlarının bilgi almayanlara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Sonuç: Yaşlıların yarısından fazlasının yaşlılık dönemi aşılanma ile ilgili bilgisinin olmaması ve aşı yaptırmamış olmaları erişkin bağışıklama, kronik hastalıkların komplikasyonları, enfeksiyon hastalıkları açısından önemlidir. Birinci basamak sağlık personeli tarafından erişkin aşılanma konusunda planlı ve sürekli eğitimlerin yapılması bağışıklama oranlarının ve yaşlıların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: To determine the immunization status of elderly who presented to family health centers. Material and Method: The comparative-descriptive study was conducted with 2294 elderly registered in 10 family health centers located in İzmir. The data was analyzed using numbers, percentages, variance and chi-square analysis. Results: The mean age of the elderly was 70.5±6.5 (60-96, years); 52.4% were women, 78.7% were married, 39% were primary school graduates. It was determined that 55.3% didn’t know about the vaccines made in old age, 64.5% weren’t knowledgeable about immunization. 45.1% of those who received the information from physicians, nurses and other health workers. The rate of the elderly who were vaccinated last year was 32.3%. The most commonly administered vaccines were influenza (33.7%), adult-type diphtheria tetanus (13.3%) and pneumococcal (7.9%) vaccines. The rate of being vaccinated among elderly was higher in 65-74 age group, men, primary school graduates, those who perceived their income as equal to their expenses, and those who were knowledgeable about vaccination (p<0.001). The rate of being vaccinated against influenza (X2 =398.907), pneumoniae (X2 =77.607) and adult type tetanus (X2 =42.647) was higher in those who received information about old age vaccines than was that in those who did not receive any information (p<0.01). Conclusion: More than half of the elderly people were unaware of vaccination and hadn’t been vaccinated is important in terms of adult immunization, chronic diseases complications and infectious diseases. Primary health care personnel’s providing planned and continuous adult vaccination training will increase immunization rates among elderly and improve their quality of life.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
08.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-08
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşlı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aile sağlığı merkezi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bağışıklama
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aşı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Elderly people
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Family health center
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İmmunization
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Vaccination
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Dereli, F. , Uyanık, G. , Yıldırım, J. G. , Ağartıoğlu Kundakçı, G. & Yılmaz, M. (2022). 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi: Aile Sağlığı Merkezi Örneği . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 299-305 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/70141/1062365
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Determining the Immunization Status of Individuals aged 65 and over: Sample of Family Health Center
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
299
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
305
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
2
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
7
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2084
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms