COVID-19 İle İlgili Yürütülen Çalışmaların Tanımlayıcı Özellikleri ve Randomize Kontrollü Çalışmaların İçerikleri: Sistematik Derleme

Amaç: Bu araştırmada, COVID-19 ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası yayınların sistematik olarak incelenmesi ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma sistematik derleme niteliğindedir ve 1 Aralık 2019 ve 24 Mayıs 2020 tarihleri arasında İngilizce literatür taranarak yapılmıştır. Veri tabanlarında “Coronavirus”, “COVID-19”, “Coronavirus COVID-19” anahtar kelimeleri sözcük grupları ile tarama yapılmıştır. Tarama raporları birinci aşamada çalışmaların genel özellikleri ve ikinci aşamada randomize kontrollü çalışmaların içerikleri olmak üzere iki aşamada sunulmuştur. Çalışmaya belirtilen tarihler arasında yapılmış ve yayımlanmış, tam metnine ulaşılabilen 8 randomize kontrollü çalışma dâhil edilmiştir. Bulgular: Bu sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmalarda yayınların türleri ve 101 hemşirelik yayınının konu içerikleri incelendi. İkinci aşamada, incelenen toplam 8 randomize kontrollü çalışmada, Cohort study kalite değerlendirmesinde çoğunluğu düşük risk kategorisinde bulunmuştur. Sonuç: Bu sistematik derlemede, COVID-19 tedavisinde çalışmaların sonuçlarının uygulanabilir olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Kalite değerlendirmesinde altı çalışma düşük risk grubunda ve bir çalışma orta risk grubunda yer almakta idi. COVID-19’a yönelik tanı, tedavi ve mücadele çalışmalarına daha geniş kapsamda yer verilmelidir.

Objective: It is aimed to investigate national and international studies systematically about COVID-19 and contribute for the literature. Material and Methods: The study is a systematic review and was conducted by searching the scientific literature in English between December 1, 2019 and May 24, 2020. In the databases, “Coronavirus”, “COVID-19”, “Coronavirus COVID-19” keywords were searched with phrases. Screening reports are presented in two stages: the general characteristics of the studies are presented in the first stage, and the contents of randomized controlled studies in the second. Eight randomized controlled trials, published between December 1, 2019 and May 24, 2020, were included in the study. Findings: In the selected studies, the types of publications and the subject matters of 101 nursing publications were examined. In the second stage, a total of 8 randomized controlled studies were examined and found that the majority of them are in the low-risk category according to the cohort study quality assessment. Conclusion: In this systematic review, strong evidence has been obtained that the results of studies are feasible in the treatment of COVID-19. In the quality assessment, six studies were in the low-risk group and one study in the mediumrisk group. Diagnosis, treatment, and fighting studies towards COVID-19 should be included in a wider scope

Erişime Açık
Görüntülenme
10
07.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
07.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
COVID-19 İle İlgili Yürütülen Çalışmaların Tanımlayıcı Özellikleri ve Randomize Kontrollü Çalışmaların İçerikleri: Sistematik Derleme
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
MELİKE ERTEM
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu araştırmada, COVID-19 ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası yayınların sistematik olarak incelenmesi ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma sistematik derleme niteliğindedir ve 1 Aralık 2019 ve 24 Mayıs 2020 tarihleri arasında İngilizce literatür taranarak yapılmıştır. Veri tabanlarında “Coronavirus”, “COVID-19”, “Coronavirus COVID-19” anahtar kelimeleri sözcük grupları ile tarama yapılmıştır. Tarama raporları birinci aşamada çalışmaların genel özellikleri ve ikinci aşamada randomize kontrollü çalışmaların içerikleri olmak üzere iki aşamada sunulmuştur. Çalışmaya belirtilen tarihler arasında yapılmış ve yayımlanmış, tam metnine ulaşılabilen 8 randomize kontrollü çalışma dâhil edilmiştir. Bulgular: Bu sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmalarda yayınların türleri ve 101 hemşirelik yayınının konu içerikleri incelendi. İkinci aşamada, incelenen toplam 8 randomize kontrollü çalışmada, Cohort study kalite değerlendirmesinde çoğunluğu düşük risk kategorisinde bulunmuştur. Sonuç: Bu sistematik derlemede, COVID-19 tedavisinde çalışmaların sonuçlarının uygulanabilir olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Kalite değerlendirmesinde altı çalışma düşük risk grubunda ve bir çalışma orta risk grubunda yer almakta idi. COVID-19’a yönelik tanı, tedavi ve mücadele çalışmalarına daha geniş kapsamda yer verilmelidir.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: It is aimed to investigate national and international studies systematically about COVID-19 and contribute for the literature. Material and Methods: The study is a systematic review and was conducted by searching the scientific literature in English between December 1, 2019 and May 24, 2020. In the databases, “Coronavirus”, “COVID-19”, “Coronavirus COVID-19” keywords were searched with phrases. Screening reports are presented in two stages: the general characteristics of the studies are presented in the first stage, and the contents of randomized controlled studies in the second. Eight randomized controlled trials, published between December 1, 2019 and May 24, 2020, were included in the study. Findings: In the selected studies, the types of publications and the subject matters of 101 nursing publications were examined. In the second stage, a total of 8 randomized controlled studies were examined and found that the majority of them are in the low-risk category according to the cohort study quality assessment. Conclusion: In this systematic review, strong evidence has been obtained that the results of studies are feasible in the treatment of COVID-19. In the quality assessment, six studies were in the low-risk group and one study in the mediumrisk group. Diagnosis, treatment, and fighting studies towards COVID-19 should be included in a wider scope
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
07.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-07
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
COVID-19
Konu Başlıkları
(dc.subject)
yeni koronavirüs
Konu Başlıkları
(dc.subject)
sistematik derleme
Konu Başlıkları
(dc.subject)
novel coronavirus
Konu Başlıkları
(dc.subject)
systematic review
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Yıldırım, J. G. & Ertem, M. (2020). COVID-19 İle İlgili Yürütülen Çalışmaların Tanımlayıcı Özellikleri ve Randomize Kontrollü Çalışmaların İçerikleri: Sistematik Derleme . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 75-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/55773/749271
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Descriptive Features Related Works of COVID-19 and Contents of Randomized Controlled Trials: Systematic Review
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
75
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
81
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
5
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
2
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2070
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms