COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Evde Kalış Döneminin Hemiparetik Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Kapasite ve Denge Üzerine Etkisi

Öz
Amaç: Bu çalışma COVID-19 pandemisi nedeniyle evde kalış döneminin Hemiparetik Serebral Palsili (SP) çocukların fonksiyonel kapasite ve dengesi üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirildi.Gereç ve Yöntem: Çalışma yaşları 7-14 arası değişen 37 hemiparetik SP’li çocuk dahil edildi. Değerlendirmeler bir videokonferans platformu üzerinden tam kapanma döneminde bir ay arayla yapıldı. Birinci değerlendirme yapıldıktan sonra bir aylık tedavi almadığı sürenin ardından ikinci değerlendirme yapıldı. Değerlendirmede 10 metre yürüme testi, dinamik zamanlı kalk ve yürü testi, tek bacak üzerinde durma testi, sandalyeden otur kalk testi kullanıldı.Bulgular: Birinci ve ikinci değerlendirme arasında hemiparetik SP’li olguların Zamanlı Kalk ve Yürü testini tamamlama süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Olguların 10 metre yürüme testi süreleri ve sandalyeden otur kalk testi süreleri arasında birinci ve ikinci değerlendirmelerde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). 10 metre yürüme testinde gözlenen fark minimal klinik anlamlılık düzeyinde bulundu. Olguların etkilenmiş tarafta tek bacak üzerinde durma testi sonuçları arasında istatistiksek olarak anlamlı bir fark vardı (p<0,05).Sonuç:SP’li çocukların, COVID-19 pandemisinde evde kalış dönemi nedeniyle fizyoterapi ve rehabilitasyon alamadıkları 1 aylık sürede özellikle yürüme hızlarının olumsuz etkilendiği, denge ve fonksiyonel kapasitelerinde ise bozulma eğilimi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar hemiparetik SP’li çocukların kısa bir dönem dahi rehabilitasyon desteği almamasının olumsuz etkilere yol açacağını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, COVID-19, denge, kaba motor fonksiyon.
Abstract
Objective: This study was carried out to examine the effects of staying at home due to the COVID-19 pandemic on the functional capacity and balance of children with hemiparetic Cerebral Palsy (CP).Material and Method: Thirty-seven children with hemiparetic CP, aged 7-14 years, , were included in the study. Evaluations were conducted on the online video conferencing with one month intervals during the full closure period. After the first evaluation, a second evaluation was conducted following one month of no treatment. 10 meters walking test, dynamic timed get up and go test, stand on one leg test, sit and stand from chair test were used in the evaluation.Results: No statistically significant difference was found between the completion times of the Timed Up and Go test in patients with hemiparetic CP between the first and second evaluations (p>0.05). There was a statistically significant difference between the 10-meter walking test times and the Sit-Up from Chair test times in the first and second evaluations (p<0.05). The difference observed in the 10-meter walking test was foundto be of minimal clinical significance. T here was a statistically significant differencebetween the results of the single-leg stance test on the affected side (p<0.05).Conclusion: It was observed that during the one-month period when children with CP could not receive physiotherapy and rehabilitation due to the staying at home period in the COVID-19 pandemic, their walking speed was adversely affected, and there was a tendency for deterioration in balance and functional capacity. These results showed that not receiving rehabilitation support even for a short time period in children with hemiparetic CP will lead to negative effects.
Keywords: Cerebral palsy, COVID-19, balance, gross motor function.

Erişime Açık
Görüntülenme
41
06.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
06.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Evde Kalış Döneminin Hemiparetik Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Kapasite ve Denge Üzerine Etkisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
DERYA AZİM REZAEİ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
GÜZİN KAYA AYTUTULDU
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
BURCU ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Öz Amaç: Bu çalışma COVID-19 pandemisi nedeniyle evde kalış döneminin Hemiparetik Serebral Palsili (SP) çocukların fonksiyonel kapasite ve dengesi üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirildi.Gereç ve Yöntem: Çalışma yaşları 7-14 arası değişen 37 hemiparetik SP’li çocuk dahil edildi. Değerlendirmeler bir videokonferans platformu üzerinden tam kapanma döneminde bir ay arayla yapıldı. Birinci değerlendirme yapıldıktan sonra bir aylık tedavi almadığı sürenin ardından ikinci değerlendirme yapıldı. Değerlendirmede 10 metre yürüme testi, dinamik zamanlı kalk ve yürü testi, tek bacak üzerinde durma testi, sandalyeden otur kalk testi kullanıldı.Bulgular: Birinci ve ikinci değerlendirme arasında hemiparetik SP’li olguların Zamanlı Kalk ve Yürü testini tamamlama süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Olguların 10 metre yürüme testi süreleri ve sandalyeden otur kalk testi süreleri arasında birinci ve ikinci değerlendirmelerde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). 10 metre yürüme testinde gözlenen fark minimal klinik anlamlılık düzeyinde bulundu. Olguların etkilenmiş tarafta tek bacak üzerinde durma testi sonuçları arasında istatistiksek olarak anlamlı bir fark vardı (p<0,05).Sonuç:SP’li çocukların, COVID-19 pandemisinde evde kalış dönemi nedeniyle fizyoterapi ve rehabilitasyon alamadıkları 1 aylık sürede özellikle yürüme hızlarının olumsuz etkilendiği, denge ve fonksiyonel kapasitelerinde ise bozulma eğilimi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar hemiparetik SP’li çocukların kısa bir dönem dahi rehabilitasyon desteği almamasının olumsuz etkilere yol açacağını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, COVID-19, denge, kaba motor fonksiyon. Abstract Objective: This study was carried out to examine the effects of staying at home due to the COVID-19 pandemic on the functional capacity and balance of children with hemiparetic Cerebral Palsy (CP).Material and Method: Thirty-seven children with hemiparetic CP, aged 7-14 years, , were included in the study. Evaluations were conducted on the online video conferencing with one month intervals during the full closure period. After the first evaluation, a second evaluation was conducted following one month of no treatment. 10 meters walking test, dynamic timed get up and go test, stand on one leg test, sit and stand from chair test were used in the evaluation.Results: No statistically significant difference was found between the completion times of the Timed Up and Go test in patients with hemiparetic CP between the first and second evaluations (p>0.05). There was a statistically significant difference between the 10-meter walking test times and the Sit-Up from Chair test times in the first and second evaluations (p<0.05). The difference observed in the 10-meter walking test was foundto be of minimal clinical significance. T here was a statistically significant differencebetween the results of the single-leg stance test on the affected side (p<0.05).Conclusion: It was observed that during the one-month period when children with CP could not receive physiotherapy and rehabilitation due to the staying at home period in the COVID-19 pandemic, their walking speed was adversely affected, and there was a tendency for deterioration in balance and functional capacity. These results showed that not receiving rehabilitation support even for a short time period in children with hemiparetic CP will lead to negative effects. Keywords: Cerebral palsy, COVID-19, balance, gross motor function.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
06.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-06
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Serebral palsi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
COVID-19
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Denge
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kaba motor fonksiyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Cerebral palsy
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Balance
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gross motor function
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Azim Rezaei, D. , Kaya Aytutuldu, G. & Ersöz Hüseyinsinoğlu, B. (2022). COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Evde Kalış Döneminin Hemiparetik Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Kapasite ve Denge Üzerine Etkisi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 203-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/70141/979967
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The Effect of Staying at Home Due to the COVID-19 Pandemic on Functional Capacity and Balance in Children with Hemiparetic Cerebral Palsy
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
203
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
207
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
7
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
2
Haklar
(dc.rights)
Open Access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2055
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms