Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları, Posa Tüketimleri ve Bağırsak Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Amaç: Bu araştırma; üniversite öğrencilerinin beslenme durumları, posa tüketimleri ve bağırsak alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 349 lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin demografik verileri, beslenme ve bağırsak alışkanlıkları sorulmuş; üç günlük besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Ayrıca, aynı üç gün boyunca Bristol Görsel Dışkı Ölçeği’ni de doldurmaları istenmiştir. Fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesinde 24 saatlik fiziksel aktivite kaydı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için TURCOSA istatistik yazılımı kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin günlük ortalama posa tüketimi 13,26±6,38 g bulunmuştur. Öğrencilerin %77,9’unun düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının olmadığı ve %55,9’unun sedanter/hafif aktivite düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. İdeal kolonik geçişe sahip olanların diyetle günlük ortalama doymuş yağ asiti ve çinko alım düzeylerinin yavaş kolonik geçişe sahip olanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,050). Buna ek olarak, haftalık dışkılama sıklığı 3’ten az olanların diyetle günlük ortalama çoklu doymamış yağ asitleri alım düzeyi daha düşük bulunmuştur (p<0,050). Ayrıca, öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri, beden kütle indeksi ve bel çevresi ölçümleriyle anlamlı korelasyon göstermiştir. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin yeterli posa tüketimine ve posa tüketim bilincine sahip olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin fiziksel akivite seviyelerinin oldukça düşük olduğu ve bel çevresi, beden kütle indeksi gibi obeziteyle ilişkili parametrelerle korelasyon gösterdiği için, fiziksel aktivite düzeyinin uygun vücut ağırlığının sürdürülmesiyle ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca bağırsak alışkanlıklarının şekillenmesinde antiinflamatuar besin öğelerinin (çinko ve çoklu doymamış yağ asitleri) de etkili olabileceği öne sürülmektedir.

Objective: This study was conducted to evaluate university students’ nutritional status, fiber consumption, and intestinal habits. Material and Method: The study was completed with 349 undergraduate students. Demographic information, nutritional status, and intestinal habits of students were asked; three-day food records and anthropometric measurements were taken. They were also asked to complete the Bristol Visual Stool Scale for the same three days. A 24-hour physical activity record was used to determine physical activity levels. TURCOSA statistical software was used for the statistical analysis. Results: The mean fiber consumption of the students was 13.26±6.38 g/d. It was determined that 77.9% of the students did not have a regular physical activity habit, and 55.9% had a sedentary/mild activity level. It was found that those with an ideal colonic transition had a higher daily intake of dietary saturated fatty acids and zinc than those with a slow colonic transition (p<0.050). In addition, the daily mean intake of polyunsaturated fatty acids (PUFA) was found to be lower in those with a defecation frequency of fewer than three times per week (p<0.050). Also, students' physical activity levels showed a significant correlation with body mass index and waist circumference measurements. Conclusion: It has been determined that university students do not have sufficient fiber consumption and awareness. Since the students' physical activity level is quite low and correlates with obesity-related parameters such as waist circumference and body mass index, it is thought that physical activity level can be associated with maintaining appropriate body weight. It is also suggested that anti-inflammatory nutrients (zinc and PUFA) may be effective in shaping intestinal habits.

Erişime Açık
Görüntülenme
39
06.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
06.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları, Posa Tüketimleri ve Bağırsak Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
BUSE BAKIR
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
SEMA ÇALAPKORUR
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Açıklama
(dc.description)
Kaynakça var.
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu araştırma; üniversite öğrencilerinin beslenme durumları, posa tüketimleri ve bağırsak alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Çalışma 349 lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin demografik verileri, beslenme ve bağırsak alışkanlıkları sorulmuş; üç günlük besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Ayrıca, aynı üç gün boyunca Bristol Görsel Dışkı Ölçeği’ni de doldurmaları istenmiştir. Fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesinde 24 saatlik fiziksel aktivite kaydı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için TURCOSA istatistik yazılımı kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin günlük ortalama posa tüketimi 13,26±6,38 g bulunmuştur. Öğrencilerin %77,9’unun düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının olmadığı ve %55,9’unun sedanter/hafif aktivite düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. İdeal kolonik geçişe sahip olanların diyetle günlük ortalama doymuş yağ asiti ve çinko alım düzeylerinin yavaş kolonik geçişe sahip olanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,050). Buna ek olarak, haftalık dışkılama sıklığı 3’ten az olanların diyetle günlük ortalama çoklu doymamış yağ asitleri alım düzeyi daha düşük bulunmuştur (p<0,050). Ayrıca, öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri, beden kütle indeksi ve bel çevresi ölçümleriyle anlamlı korelasyon göstermiştir. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin yeterli posa tüketimine ve posa tüketim bilincine sahip olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin fiziksel akivite seviyelerinin oldukça düşük olduğu ve bel çevresi, beden kütle indeksi gibi obeziteyle ilişkili parametrelerle korelasyon gösterdiği için, fiziksel aktivite düzeyinin uygun vücut ağırlığının sürdürülmesiyle ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca bağırsak alışkanlıklarının şekillenmesinde antiinflamatuar besin öğelerinin (çinko ve çoklu doymamış yağ asitleri) de etkili olabileceği öne sürülmektedir.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: This study was conducted to evaluate university students’ nutritional status, fiber consumption, and intestinal habits. Material and Method: The study was completed with 349 undergraduate students. Demographic information, nutritional status, and intestinal habits of students were asked; three-day food records and anthropometric measurements were taken. They were also asked to complete the Bristol Visual Stool Scale for the same three days. A 24-hour physical activity record was used to determine physical activity levels. TURCOSA statistical software was used for the statistical analysis. Results: The mean fiber consumption of the students was 13.26±6.38 g/d. It was determined that 77.9% of the students did not have a regular physical activity habit, and 55.9% had a sedentary/mild activity level. It was found that those with an ideal colonic transition had a higher daily intake of dietary saturated fatty acids and zinc than those with a slow colonic transition (p<0.050). In addition, the daily mean intake of polyunsaturated fatty acids (PUFA) was found to be lower in those with a defecation frequency of fewer than three times per week (p<0.050). Also, students' physical activity levels showed a significant correlation with body mass index and waist circumference measurements. Conclusion: It has been determined that university students do not have sufficient fiber consumption and awareness. Since the students' physical activity level is quite low and correlates with obesity-related parameters such as waist circumference and body mass index, it is thought that physical activity level can be associated with maintaining appropriate body weight. It is also suggested that anti-inflammatory nutrients (zinc and PUFA) may be effective in shaping intestinal habits.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-07-06
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-06
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Posa
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bağırsak alışkanlığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Beslenme durumu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Üniversite öğrencileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Fiber
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Intestinal habit
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nutritional status
Konu Başlıkları
(dc.subject)
University students
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Bakır, B. & Çalapkorur, S. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları, Posa Tüketimleri ve Bağırsak Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 33-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/68428/986685
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Evaluation of Nutritional Status, Fiber Consumption, and Intestinal Habits of University Students
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
33
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
40
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
7
Haklar
(dc.rights)
Open Access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2053
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms