Melanom Dışı Deri Kanserlerinin 11 Yıllık Retrospektif Analizi

Amaç: Melanom dışı deri kanserleri en sık görülen malign deri neoplazımlarındandır. Sıklığı ve özellikleri yaş, cinsiyet ve coğrafik bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde melanom dışı deri kanseri tanısı ile izlenen hastalarda demografik ve lezyona ilişkin özelliklerin retrospektif incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Mayıs 2009-Mart 2020 tarihleri arasında melanom dışı deri kanseri tanısı alan 20 yaş üstü 343 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları ve cinsiyetleri lezyonların histopatolojik tipleri, yerleşim yerleri ve büyüklükleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 65,62 (±12,87, minimum: 21; maksimum: 95) olarak hesaplandı. Hastaların %58,02’si erkek, %41,98’i kadındı. Hastaların %71,14’ünde bazal hücreli karsinom, %23,62’sinde skuamöz hücreli karsinom, %5,24’ünde ise bazoskuamöz hücreli karsinom vardı. Lezyonların %80,48’inde yerleşim yeri baş ve boyun bölgesi idi.Tüm lezyonların ortalama çapı 20,17 milimetre, baş boyun bölgesindeki lezyonların ortalama çapı ise 21,23 milimetre idi. Hastaların 14’ünde (%4,08) tekrarlama oldu. Sonuç: Ülkemizde melanom dışı deri kanserlerinin coğrafik bölgelere göre epidemiyolojik verileri yetersizdir. Bu nedenle çalışmamızın sonuçları veri tabanına katkı sağlayacaktır. İzmir gibi geriatrik popülasyonun yüksek ve güneş maruziyetinin fazla olduğu bölgelerde melanom dışı deri kanserleri önemi gittikçe artan sağlık problemleridir. Melanom dışı deri kanserinin neden olduğu morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla erken tanı, tedavi ve risk faktörleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi yararlı olacaktır.


Objective: Non-melanoma skin cancer is the most common malign skin neoplasm. The frequency and features of non-melanoma skin cancers vary from region to region, age and gender. In this study, it was aimed to retrospectively investigate the demographic and lesion-related characteristics of patients who were followed up with the diagnosis of nonmelanoma skin cancers in Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital. Material and Method: Between May 2009 and March 2020, 343 patients, over 20 years aged diagnosed with non-melanoma skin cancer, were evaluated retrospectively in our hospital. The age and gender of patients, histopathological types, locations and sizes of the lesions were recorded. Results: The mean age of patients included in the study was calculated as 65.62 (±12.87, minimum: 21; maximum: 95). 58.02% of the patients were male, 41.98% were female. 71.14% of the patients had basal cell carcinoma, 23.62% had squamous cell carcinoma and 5.24% had basosquamous cell carcinoma. In 80.48% of the lesions, the location was the head and neck region. The mean diameter of all lesions was 20.17 millimetres, the mean diameter of the lesions in the head and neck region was 21.23 millimetres. In 14 (4.08%) patients recurrence had occurred. Conclusion: Our country has insufficient data on the epidemiology of non-melanoma skin cancers related to the geographic regions. Therefore the results of our study will contribute to the database. Because of the high geriatric population and increased sun exposure in Izmir and the similar regions, non-melanoma skin cancer is an important health problem. In order to reduce the morbidity and mortality caused by non-melanoma skin cancers, it would be beneficial to raise awareness in society about the early diagnosis, treatment and risk factors.

Erişime Açık
Görüntülenme
25
05.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
05.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
16 Haziran 2024 04:03
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Melanom Dışı Deri Kanserlerinin 11 Yıllık Retrospektif Analizi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Berna ÜLGEN ALTAY
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Ömer ENGİN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Işın GÖKÇÖL ERDOĞAN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Melanom dışı deri kanserleri en sık görülen malign deri neoplazımlarındandır. Sıklığı ve özellikleri yaş, cinsiyet ve coğrafik bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde melanom dışı deri kanseri tanısı ile izlenen hastalarda demografik ve lezyona ilişkin özelliklerin retrospektif incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Mayıs 2009-Mart 2020 tarihleri arasında melanom dışı deri kanseri tanısı alan 20 yaş üstü 343 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları ve cinsiyetleri lezyonların histopatolojik tipleri, yerleşim yerleri ve büyüklükleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 65,62 (±12,87, minimum: 21; maksimum: 95) olarak hesaplandı. Hastaların %58,02’si erkek, %41,98’i kadındı. Hastaların %71,14’ünde bazal hücreli karsinom, %23,62’sinde skuamöz hücreli karsinom, %5,24’ünde ise bazoskuamöz hücreli karsinom vardı. Lezyonların %80,48’inde yerleşim yeri baş ve boyun bölgesi idi.Tüm lezyonların ortalama çapı 20,17 milimetre, baş boyun bölgesindeki lezyonların ortalama çapı ise 21,23 milimetre idi. Hastaların 14’ünde (%4,08) tekrarlama oldu. Sonuç: Ülkemizde melanom dışı deri kanserlerinin coğrafik bölgelere göre epidemiyolojik verileri yetersizdir. Bu nedenle çalışmamızın sonuçları veri tabanına katkı sağlayacaktır. İzmir gibi geriatrik popülasyonun yüksek ve güneş maruziyetinin fazla olduğu bölgelerde melanom dışı deri kanserleri önemi gittikçe artan sağlık problemleridir. Melanom dışı deri kanserinin neden olduğu morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla erken tanı, tedavi ve risk faktörleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi yararlı olacaktır.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: Non-melanoma skin cancer is the most common malign skin neoplasm. The frequency and features of non-melanoma skin cancers vary from region to region, age and gender. In this study, it was aimed to retrospectively investigate the demographic and lesion-related characteristics of patients who were followed up with the diagnosis of nonmelanoma skin cancers in Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital. Material and Method: Between May 2009 and March 2020, 343 patients, over 20 years aged diagnosed with non-melanoma skin cancer, were evaluated retrospectively in our hospital. The age and gender of patients, histopathological types, locations and sizes of the lesions were recorded. Results: The mean age of patients included in the study was calculated as 65.62 (±12.87, minimum: 21; maximum: 95). 58.02% of the patients were male, 41.98% were female. 71.14% of the patients had basal cell carcinoma, 23.62% had squamous cell carcinoma and 5.24% had basosquamous cell carcinoma. In 80.48% of the lesions, the location was the head and neck region. The mean diameter of all lesions was 20.17 millimetres, the mean diameter of the lesions in the head and neck region was 21.23 millimetres. In 14 (4.08%) patients recurrence had occurred. Conclusion: Our country has insufficient data on the epidemiology of non-melanoma skin cancers related to the geographic regions. Therefore the results of our study will contribute to the database. Because of the high geriatric population and increased sun exposure in Izmir and the similar regions, non-melanoma skin cancer is an important health problem. In order to reduce the morbidity and mortality caused by non-melanoma skin cancers, it would be beneficial to raise awareness in society about the early diagnosis, treatment and risk factors.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
05.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-05
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Deri kanseri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bazal hücreli karsinom
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Skuamöz hücreli karsinom
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bazoskuamöz hücreli karsinom
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Epidemiyoloji
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Skin cancer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Basal cell carcinoma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Squamous cell carcinoma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Basosquamous cell carcinoma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Epidemiology
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Ülgen Altay, B. , Engin, Ö. & Gökçöl Erdoğan, I. (2021). Melanom Dışı Deri Kanserlerinin 11 Yıllık Retrospektif Analizi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 143-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/60165/808970
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
11- Year Retrospective Analysis of Non-Melanoma Skin Cancers
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
143
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
147
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
6
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
1
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2030
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms