Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Sıvı Tüketimleri ile Konstipasyon Durumları Arasındaki İlişki

Amaç: Bu çalışmada, huzurevinde kalan yaşlı bireylerin sıvı tüketimleri ve konstipasyon durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir huzurevinde 1 Kasım 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihleri arasında kalmakta olan 132 yaşlı birey oluştururken, örneklemi ise günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilen, bağımsız bir şekilde iletişim kurabilen ve çalışmaya katılmak isteyen tüm bireyler oluşturmuştur. Bu çalışmada örneklem hesaplaması yapılmamış ve tüm katılımcılara ulaşılması hedeflenmiştir. Bu nedenle çalışmaya katılmayı kabul eden 98 birey ile çalışma tamamlanmıştır. Bulgular: Katılımcıların ortalama günde 2,09±1,08 su bardağı ile su, 3,05±3,67 küçük çay bardağı ile çay tükettikleri belirlendi. Ayrıca katılımcıların sıvıları ağırlıklı olarak yemeklerden sonra tükettikleri (%76,5) ve sıvı alımı konusunda %53,1’inin kendisini yeterli görmediği görüldü. Katılımcıların Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği puan ortalamasının 16,69±14,04 puan olduğu ve günlük su tüketimleri ile Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p˂,05). Sonuç: Yaşlı bireylerin konstipasyon durumlarının düşük düzeyde olduğu fakat konstipasyon durumları ile sıvı tüketimleri arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.


Objective: Determining the relationship between fluid consumption and constipation status in elderly individuals who are staying in nursing home was aimed in the present study. Material and Method: The population of this descriptive study was 132 elderly individuals who were staying in a nursing home affiliated to the Ministry of Family, Labor and Social Services between 1 November 2019 and 1 January 2020, while the sample was composed of all individuals who were able to carry out daily activities independently, were able to communicate independently, and wanted to participate in the study. In the present study no sample calculation was performed and reaching to all participants was aimed. Therefore, the present study was completed with 98 individuals who agreed to participate in the study. Results: It was determined that participants consume an average of 2.09±1.08 cups of water and 3.05±3.67 small cups of tea in a day. It was also seen that participants consume liquids predominantly after meals (76.5%) and 53.1% of them do not consider themselves sufficient in terms of fluid intake. It was determined that the average score of the Constipation Severity Scale of the participants was 16.69±14.04 points, and there was a statistically significant negative relationship between the daily water consumption and average score of Constipation Severity Scale (p˂.05). Conclusion: It is seen that elderly individuals are experiencing a low-level of constipation status, however, there is a relationship between constipation status and fluid consumption.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
05.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
05.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
05 Haziran 2024 11:52
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Sıvı Tüketimleri ile Konstipasyon Durumları Arasındaki İlişki
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Hanife DURGUN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Ayşe Betül AVCI
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmada, huzurevinde kalan yaşlı bireylerin sıvı tüketimleri ve konstipasyon durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir huzurevinde 1 Kasım 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihleri arasında kalmakta olan 132 yaşlı birey oluştururken, örneklemi ise günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilen, bağımsız bir şekilde iletişim kurabilen ve çalışmaya katılmak isteyen tüm bireyler oluşturmuştur. Bu çalışmada örneklem hesaplaması yapılmamış ve tüm katılımcılara ulaşılması hedeflenmiştir. Bu nedenle çalışmaya katılmayı kabul eden 98 birey ile çalışma tamamlanmıştır. Bulgular: Katılımcıların ortalama günde 2,09±1,08 su bardağı ile su, 3,05±3,67 küçük çay bardağı ile çay tükettikleri belirlendi. Ayrıca katılımcıların sıvıları ağırlıklı olarak yemeklerden sonra tükettikleri (%76,5) ve sıvı alımı konusunda %53,1’inin kendisini yeterli görmediği görüldü. Katılımcıların Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği puan ortalamasının 16,69±14,04 puan olduğu ve günlük su tüketimleri ile Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p˂,05). Sonuç: Yaşlı bireylerin konstipasyon durumlarının düşük düzeyde olduğu fakat konstipasyon durumları ile sıvı tüketimleri arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: Determining the relationship between fluid consumption and constipation status in elderly individuals who are staying in nursing home was aimed in the present study. Material and Method: The population of this descriptive study was 132 elderly individuals who were staying in a nursing home affiliated to the Ministry of Family, Labor and Social Services between 1 November 2019 and 1 January 2020, while the sample was composed of all individuals who were able to carry out daily activities independently, were able to communicate independently, and wanted to participate in the study. In the present study no sample calculation was performed and reaching to all participants was aimed. Therefore, the present study was completed with 98 individuals who agreed to participate in the study. Results: It was determined that participants consume an average of 2.09±1.08 cups of water and 3.05±3.67 small cups of tea in a day. It was also seen that participants consume liquids predominantly after meals (76.5%) and 53.1% of them do not consider themselves sufficient in terms of fluid intake. It was determined that the average score of the Constipation Severity Scale of the participants was 16.69±14.04 points, and there was a statistically significant negative relationship between the daily water consumption and average score of Constipation Severity Scale (p˂.05). Conclusion: It is seen that elderly individuals are experiencing a low-level of constipation status, however, there is a relationship between constipation status and fluid consumption.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
05.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-05
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Konstipasyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sıvı tüketimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşlı birey
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Constipation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Fluid consumption
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Elderly individuals
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Durgun, H. & Avcı, A. B. (2021). Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Sıvı Tüketimleri ile Konstipasyon Durumları Arasındaki İlişki . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 121-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/60165/717085
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Relationship between Fluid Consumption and Constipation Status of Elderly Staying in Nursing Home
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
121
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
126
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
6
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2026
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms