Effect Of Face To Face Education On Patient’s Anxiety In Perioperative Period: A Randomized Controlled Trial

Objective: This study was conducted to examine the effect of preoperative introductory training, to be performed for patients who would undergo an operation for gynecological surgery, on anxiety level. Material and Method: This study designed as a randomized controlled trial. It constituted the research population 60 patients, who would undergo an operation for gynecological surgery for the first time. All patients were visited by the researcher in the clinic environment the day/night before the surgery, information was given about the study, the questionnaire and State-Trait Anxiety Scale were applied. An additional introductory training was offered to the patients in the experimental group during the visit. The patients in both groups were welcomed by the researcher in the operating room and State-Trait Anxiety Inventory was reapplied to them right before they were taken to the operating room. Findings: There was a statistically significant decrease the decrease in the State Anxiety Scale total score average (p:.001) of the patients in both the experimental and control groups compared to the clinical setting (p <.01) was found to be statistically significant (p:.001; p <.01) Conclusion: As a result of the study, it was concluded that preoperative training provided to patients who would undergo an operation had an effect on their anxiety and the state of having previously been hospitalized also positively affected preoperative anxiety levels.

Amaç: Bu çalışma, jinekolojik cerrahi girişim geçirecek hastalara ameliyat öncesi dönemde yapılan tanıtıcı eğitimin kaygı düzeyi üzerine etkisini incelemek için yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, randomize kontrollü deneysel çalışma olarak tasarlandı. İlk kez jinekolojik cerrahi girişim geçiren 60 hasta araştırma evrenini oluşturdu. Çalışmaya katılan tüm hastalar ameliyattan önceki gün/gece araştırmacı tarafından klinik ortamda ziyaret edildi; araştırma hakkında bilgi verildi, soru formu ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği uygulandı. Deney grubundaki hastalara ziyaret sırasında ayrıca tanıtıcı eğitim yapıldı ve eğitim sonunda hazırlanan eğitim broşürü verildi. Her iki gruptaki hastalar ameliyathanede araştırmacı tarafından karşılandı ve ameliyathane salonuna alınmadan hemen önce Durumluk Kaygı Ölçeği tekrar uygulandı. Bulgular: Hem deney hem de kontrol grubundaki hastaların Durumluk Kaygı Ölçeği toplam puan ortalamasında (p:.001), klinik ortama göre ameliyathane ortamında görülen düşüş (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p:.001; p<.01). Sonuç: Çalışmada, ameliyat olacak hastalara ameliyat öncesi dönemde verilen eğitimin kaygı üzerinde olumlu etkisi olduğu, daha önce hastanede yatma durumunun da ameliyat öncesi kaygı düzeyini etkilediği sonucuna varıldı.

Erişime Açık
Görüntülenme
34
05.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
3
05.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Effect Of Face To Face Education On Patient’s Anxiety In Perioperative Period: A Randomized Controlled Trial
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Esra KILINÇ AKMAN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Leman ŞENTURAN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: This study was conducted to examine the effect of preoperative introductory training, to be performed for patients who would undergo an operation for gynecological surgery, on anxiety level. Material and Method: This study designed as a randomized controlled trial. It constituted the research population 60 patients, who would undergo an operation for gynecological surgery for the first time. All patients were visited by the researcher in the clinic environment the day/night before the surgery, information was given about the study, the questionnaire and State-Trait Anxiety Scale were applied. An additional introductory training was offered to the patients in the experimental group during the visit. The patients in both groups were welcomed by the researcher in the operating room and State-Trait Anxiety Inventory was reapplied to them right before they were taken to the operating room. Findings: There was a statistically significant decrease the decrease in the State Anxiety Scale total score average (p:.001) of the patients in both the experimental and control groups compared to the clinical setting (p <.01) was found to be statistically significant (p:.001; p <.01) Conclusion: As a result of the study, it was concluded that preoperative training provided to patients who would undergo an operation had an effect on their anxiety and the state of having previously been hospitalized also positively affected preoperative anxiety levels. Amaç: Bu çalışma, jinekolojik cerrahi girişim geçirecek hastalara ameliyat öncesi dönemde yapılan tanıtıcı eğitimin kaygı düzeyi üzerine etkisini incelemek için yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, randomize kontrollü deneysel çalışma olarak tasarlandı. İlk kez jinekolojik cerrahi girişim geçiren 60 hasta araştırma evrenini oluşturdu. Çalışmaya katılan tüm hastalar ameliyattan önceki gün/gece araştırmacı tarafından klinik ortamda ziyaret edildi; araştırma hakkında bilgi verildi, soru formu ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği uygulandı. Deney grubundaki hastalara ziyaret sırasında ayrıca tanıtıcı eğitim yapıldı ve eğitim sonunda hazırlanan eğitim broşürü verildi. Her iki gruptaki hastalar ameliyathanede araştırmacı tarafından karşılandı ve ameliyathane salonuna alınmadan hemen önce Durumluk Kaygı Ölçeği tekrar uygulandı. Bulgular: Hem deney hem de kontrol grubundaki hastaların Durumluk Kaygı Ölçeği toplam puan ortalamasında (p:.001), klinik ortama göre ameliyathane ortamında görülen düşüş (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p:.001; p<.01). Sonuç: Çalışmada, ameliyat olacak hastalara ameliyat öncesi dönemde verilen eğitimin kaygı üzerinde olumlu etkisi olduğu, daha önce hastanede yatma durumunun da ameliyat öncesi kaygı düzeyini etkilediği sonucuna varıldı.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
05.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-05
Yayın Dili
(dc.language.iso)
eng
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Surgical
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Preoperative period
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anxiety
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Training.
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Cerrahi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ameliyat öncesi dönem
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kaygı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Eğitim
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Kılınç Akman, E. & Şenturan, L. (2020). Effect Of Face To Face Education On Patient’s Anxiety In Perioperative Period: A Randomized Controlled Trial . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 291-297 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/57021/690065
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Preoperatif Dönemde Yapılan Tanıtıcı Eğitimin Kaygı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
291
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
297
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
5
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2020
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms