Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki

Amaç: Bu araştırma dahiliye yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yakınlarının bakım verme yükünü, psikososyal uyumlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve ilişkisel nitelikte, tanımlayıcı türde tasarlanan bu araştırma tek grupta anket çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmaya, dahiliye yoğun bakımında tedavi olan 100 hasta yakınından/ bakım vereni dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında, Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Verme Yükü Ölçeği (BVYÖ) ve Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz bildirim Ölçeği (PAIS-SR) kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, t testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Bakım verenlerin %72’si kadın ve yaş ortalaması 42.74 ± 9.83’dür. %72’si evli olan bakım verenlerin %51’i eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır ve %50’si bakmakla yükümlü olduğu başka birey(ler)in de olduğunu ifade etmiştir. Bakım verenlerin %27’si yaşadığı stresle baş edemediğini, %12’si öfkesini kontrol edemediğini belirtmiştir. Hasta yakınlarının hastalığa psikososyal uyum puan ortalaması 55.07±18.10 ve bakım verme yükü puan ortalaması 32.85±12.34 olarak bulunmuş ve her iki ölçek puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde doğru orantılı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<.01). Hasta yakınlarının bazı sosyo-demografik değişkenleri bakım verme yüklerini ve hastalığa psikososyal uyumlarını etkilemektedir. Sonuç: Dahiliye yoğun bakımda yatan hasta yakınlarının bakım verme yükü ile psikososyal uyumları orta düzeyde olup, bakım vermeye yönelik algıladıkları sıkıntı arttıkça, hastalığa psikososyal uyumları kötüleşmektedir. Hasta yakınlarının bakım verme yükü algıları ile psikososyal uyumları bazı sosyodemografik özelliklerinden etkilenmektedir.

Objective: The aim of this study is to examine the relationship between caregiver burden and psychosocial adjustment and affecting factors of caregivers/relatives of patients who were in the internal medicine intensive care unit. Material and Methods: The research was designed in a descriptive and cross-sectional and was conducted as a survey study in a single group. This study was conducted with a hundred (100) caregivers of patients who were treated in an intensive care unit. Data were collected using three forms: Introductory Information Form, the Caregiver Burden Scale (BVYÖ) and the Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR). The data were evaluated by descriptive statistics, t-test and variance analysis. Findings: 72% of the caregivers are women and the average age is 42.74±9.83. 72% of caregivers are married and 51% live with their spouse and children and 50% stated that there is another individual(s) they are obliged to look after. 27% of caregivers stated that they could not cope with the stress and 12% could not control their anger. Caregivers’ psychosocial adjustment mean score was 55.07±18.10 and caregiver burden mean score was 32.85±12.34, and statistically significant correlation was found between both scales. Some socio-demographic variables of patient relatives affect their caregiver burden and psychosocial adjustment to the disease. Conclusion: The caregiving burden and psychosocial adjustment of the patient’s relatives of the hospitalized patients in the intensive care unit is at a moderate level. As the perceived distress/burden of caregivers increases, their psychosocial adjustment to the disease worsens. Patient relatives’ perceptions of caregiver burden and psychosocial compatibility are affected by some socio-demographic characteristics.

Erişime Açık
Görüntülenme
115
05.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
2
05.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
14 Temmuz 2024 01:39
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
LEYLA BAYSAN ARABACI
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
ECE MUTLU SATIL
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Ayşegül KILIÇKAYA ERGİN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu araştırma dahiliye yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yakınlarının bakım verme yükünü, psikososyal uyumlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve ilişkisel nitelikte, tanımlayıcı türde tasarlanan bu araştırma tek grupta anket çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmaya, dahiliye yoğun bakımında tedavi olan 100 hasta yakınından/ bakım vereni dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında, Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Verme Yükü Ölçeği (BVYÖ) ve Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz bildirim Ölçeği (PAIS-SR) kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, t testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Bakım verenlerin %72’si kadın ve yaş ortalaması 42.74 ± 9.83’dür. %72’si evli olan bakım verenlerin %51’i eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır ve %50’si bakmakla yükümlü olduğu başka birey(ler)in de olduğunu ifade etmiştir. Bakım verenlerin %27’si yaşadığı stresle baş edemediğini, %12’si öfkesini kontrol edemediğini belirtmiştir. Hasta yakınlarının hastalığa psikososyal uyum puan ortalaması 55.07±18.10 ve bakım verme yükü puan ortalaması 32.85±12.34 olarak bulunmuş ve her iki ölçek puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde doğru orantılı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<.01). Hasta yakınlarının bazı sosyo-demografik değişkenleri bakım verme yüklerini ve hastalığa psikososyal uyumlarını etkilemektedir. Sonuç: Dahiliye yoğun bakımda yatan hasta yakınlarının bakım verme yükü ile psikososyal uyumları orta düzeyde olup, bakım vermeye yönelik algıladıkları sıkıntı arttıkça, hastalığa psikososyal uyumları kötüleşmektedir. Hasta yakınlarının bakım verme yükü algıları ile psikososyal uyumları bazı sosyodemografik özelliklerinden etkilenmektedir. Objective: The aim of this study is to examine the relationship between caregiver burden and psychosocial adjustment and affecting factors of caregivers/relatives of patients who were in the internal medicine intensive care unit. Material and Methods: The research was designed in a descriptive and cross-sectional and was conducted as a survey study in a single group. This study was conducted with a hundred (100) caregivers of patients who were treated in an intensive care unit. Data were collected using three forms: Introductory Information Form, the Caregiver Burden Scale (BVYÖ) and the Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR). The data were evaluated by descriptive statistics, t-test and variance analysis. Findings: 72% of the caregivers are women and the average age is 42.74±9.83. 72% of caregivers are married and 51% live with their spouse and children and 50% stated that there is another individual(s) they are obliged to look after. 27% of caregivers stated that they could not cope with the stress and 12% could not control their anger. Caregivers’ psychosocial adjustment mean score was 55.07±18.10 and caregiver burden mean score was 32.85±12.34, and statistically significant correlation was found between both scales. Some socio-demographic variables of patient relatives affect their caregiver burden and psychosocial adjustment to the disease. Conclusion: The caregiving burden and psychosocial adjustment of the patient’s relatives of the hospitalized patients in the intensive care unit is at a moderate level. As the perceived distress/burden of caregivers increases, their psychosocial adjustment to the disease worsens. Patient relatives’ perceptions of caregiver burden and psychosocial compatibility are affected by some socio-demographic characteristics.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
05.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-05
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bakım veren
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hasta yakını
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikososyal uyum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bakım yükü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Dahiliye yoğun bakım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Caregiver
Konu Başlıkları
(dc.subject)
patient’s relatives
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psychosocial adjustment
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Caregiver burden
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Intensive care internal medicine
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Kılıçkaya Ergin, A. , Baysan Arabacı, L. & Mutlu Satıl, E. (2020). Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 281-289 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/57021/740027
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The Relationship Between Caregiver Burden and Psychosocial Adjustment of Patient’s Relatives in Intensive Care Unit
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
281
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
289
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
5
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2017
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms