Beta Talasemi Minör Tanılı Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Amaç:Talasemi taşıyıcılığı hafif anemi ile seyreden, Türkiye’de özellikle Akdeniz bölgesinde çok sık gözlenen ve klinik belirtileri hafif olsa da kalıtsal aktarım açısından oldukça önemli bir talasemi formudur. Yapılan çalışmalarda, talasemi taşıyıcısı erişkin bireylerde depresyon ve kaygı oranının arttığı gözlenmiş ancak alan yazında talasemi taşıyıcısı ergenlerin ruh sağlığı ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmamızda talasemi taşıyıcısı ergen bireylerde depresyon ve kaygı düzeyini belirleyerek psikiyatrik destek almalarının gerekliliği değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde hemoglobin (Hb) elektroforezi ile talasemi taşıyıcısı teşhisi konan 73 ve herhangi bir hemoglobinopatisi olmayan 70 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 143 kişi dâhil edildi. Katılımcılara “Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Ergen- Öz Bildirim Formu” ve “Çocuklar için Spielberger Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri” uygulandı. Gruplar arasındaki ölçek skorları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan talasemi minör tanılı ergenler ile sağlıklı ergenler arasında depresyon ve kaygı düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Bu çalışma ergen talasemi taşıyıcılı bireylerde kaygı ve depresyon düzeyini inceleyen ilk çalışmadır. Bulgularımız talasemi taşıcısı ergenlerde kaygı ve depresyon skorlarının kontrollere göre değişmediğini göstermiştir.

Objective: Beta thalassemia is a very important form of thalassemia in terms of hereditary transmission that is very common and mild clinical signs, seen particularly in the Mediterranean region though Turkey. Studies have shown that the rates of depression and anxiety increase in adult individuals, however in the literature there is no study on the mental health of adolescents thalassemia detection. In this study, the necessity of psychosocial support by determining depression and anxiety levels in adolescents with thalassemia trait was evaluated. Material and Methods: A total of 143 individuals, 73 of whom were diagnosed as thalassemia trait with hemoglobin (Hb) electrophoresis and 70 healthy control individuals without any hemoglobinopathy, were included in the study. The Quick Inventory of Depressive Symptomatology self-report form and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory for Children were applied to the participants. Scale scores between groups were compared. Findings: In our study, the scores of anxiety and depression in the thalassemia trait group were not significantly different compared to the healthy controls. Conclusion: This is the first study to examine the level of anxiety and depression in adolescents with thalassemia trait. Our results showed that anxiety and depression levels of adolescents with thalassemia trait did not change compared to controls.

Erişime Açık
Görüntülenme
28
05.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
05.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Beta Talasemi Minör Tanılı Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Aslıhan ARSLAN MADEN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Hacer ÖRSDEMİR HORTU
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Özlem ÜZÜM
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Kayı ELİAÇIK
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Ali KANIK
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Barış MALBORA
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Gonca ENGİN ÖZYURT
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Nurullah BOLAT
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Mehmet HELVACI
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç:Talasemi taşıyıcılığı hafif anemi ile seyreden, Türkiye’de özellikle Akdeniz bölgesinde çok sık gözlenen ve klinik belirtileri hafif olsa da kalıtsal aktarım açısından oldukça önemli bir talasemi formudur. Yapılan çalışmalarda, talasemi taşıyıcısı erişkin bireylerde depresyon ve kaygı oranının arttığı gözlenmiş ancak alan yazında talasemi taşıyıcısı ergenlerin ruh sağlığı ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmamızda talasemi taşıyıcısı ergen bireylerde depresyon ve kaygı düzeyini belirleyerek psikiyatrik destek almalarının gerekliliği değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde hemoglobin (Hb) elektroforezi ile talasemi taşıyıcısı teşhisi konan 73 ve herhangi bir hemoglobinopatisi olmayan 70 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 143 kişi dâhil edildi. Katılımcılara “Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Ergen- Öz Bildirim Formu” ve “Çocuklar için Spielberger Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri” uygulandı. Gruplar arasındaki ölçek skorları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan talasemi minör tanılı ergenler ile sağlıklı ergenler arasında depresyon ve kaygı düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Bu çalışma ergen talasemi taşıyıcılı bireylerde kaygı ve depresyon düzeyini inceleyen ilk çalışmadır. Bulgularımız talasemi taşıcısı ergenlerde kaygı ve depresyon skorlarının kontrollere göre değişmediğini göstermiştir. Objective: Beta thalassemia is a very important form of thalassemia in terms of hereditary transmission that is very common and mild clinical signs, seen particularly in the Mediterranean region though Turkey. Studies have shown that the rates of depression and anxiety increase in adult individuals, however in the literature there is no study on the mental health of adolescents thalassemia detection. In this study, the necessity of psychosocial support by determining depression and anxiety levels in adolescents with thalassemia trait was evaluated. Material and Methods: A total of 143 individuals, 73 of whom were diagnosed as thalassemia trait with hemoglobin (Hb) electrophoresis and 70 healthy control individuals without any hemoglobinopathy, were included in the study. The Quick Inventory of Depressive Symptomatology self-report form and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory for Children were applied to the participants. Scale scores between groups were compared. Findings: In our study, the scores of anxiety and depression in the thalassemia trait group were not significantly different compared to the healthy controls. Conclusion: This is the first study to examine the level of anxiety and depression in adolescents with thalassemia trait. Our results showed that anxiety and depression levels of adolescents with thalassemia trait did not change compared to controls.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
05.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-05
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Beta Talasemi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Depresyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kaygı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Beta-Thalassemia
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Depression
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anxiety
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Arslan Maden, A. , Örsdemir Hortu, H. , Üzüm, Ö. , Eliaçık, K. , Kanık, A. , Malbora, B. , Engin Özyurt, G. , Bolat, N. & Helvacı, M. (2020). Beta Talasemi Minör Tanılı Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 277-280 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/57021/528507
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Evaluation of Anxiety and Depression Levels of Adolescents with Thalassemia Trait
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
277
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
280
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
5
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
3
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/2015
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms