Baş Ağrısı ile Acil Servise Başvuran Hipertansiyonlu Hastaların Tedaviye Uyumları Ağrı ve Hemodinamik Parametreleri Etkiler mi?

Amaç: Çalışmada baş ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran hipertansiyonlu hastaların, mevcut hipertansiyon tedavisine uyumlarının hemodinamik parametreler ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel nitelikteki bu çalışma hipertansiyon tanısı almış 295 hasta ile yapılmıştır. Hastaların hemodinamik parametreleri ve ağrı şiddeti değerlendirildi. Hastaların tedaviye uyumu değerlendirmek için Hill-Bone Hipertansiyon Tedavisine Uyum Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Hastaların hemodinamik parametrelerin ve ağrı şiddetinin puan ortalamaları; sistolik kan basıncı 184.97±20.02, diyastolik kan basıncı 92.97±14.11, nabız hızı 79.05±15.18, O2 saturasyonu 97.24±1.51, vücut sıcaklığı 36.57±0.35, solunum sayısı 15.50± 2.67 ve ağrı şiddeti puan ortalaması 7.14±1.11’dir. Hastaların hipertansiyon tedavisine uyum ölçeği puan ortalaması 21.48±4.32’dir. Hastaların tedaviye uyumu solunum sayısını etkilemiştir (p=0.027) ve solunum sayısı hipertansiyon tedavisine uyumun %17’ sini tek başına açıklamıştır (R2=0.017). Sonuç: Hastaların sistolik ve diyastolik kan basıncı yüksek değerlerde, nabız hızı, O₂ saturasyonu, vücut sıcaklığı ve solunum sayısı normal değerlerdedir. Ağrı şiddetinin ise “çok şiddetli” sınıfında yer aldığı tespit edildi. Hastaların hipertansiyon tedavisine uyumsuz olduğu görüldü. Baş ağrısı ile acil servise başvuran hipertansiyonlu hastaların tedaviye uyumları ağrıyı ve kan basıncını etkilemedi ancak nabız hızını ve solunum sayısını etkiledi.

Objective: The study was aimed to examine the effects of their compliance with hypertension treatment, on hemodynamic parameters and pain in hypertensive patients who were admitted to the emergency department for headache. Material and Method: This descriptive cross-sectional study was conducted with 295 patients diagnosed with hypertension. Hemodynamic parameters and pain intensity of the patients were evaluated. The Hill-Bone Hypertension Treatment Compliance Scale was used to evaluate the patients’ compliance with the treatment. Results: Hemodynamic parameter and pain severity mean scores of the patients; systolic blood pressure was 184.97 ± 20.02, diastolic blood pressure was 92.97±14.11, pulse rate was 79.05±15.18, O2 saturation was 97.24 ± 1.51, body temperature was 36.57±0.35, respiratory rate was 15.50±2.67 and pain severity was 7.14±1.11. The mean score of the patients’ hypertension treatment compliance scale was 21.48±4.32. The patients’ compliance with the treatment affected the respiratory rate (p = 0.027) and the respiratory rate alone explained 17% of the compliance with the hypertension treatment (R2 = 0.017). Conclusion: The systolic and diastolic blood pressure of the patients were high, and the pulse rates, O2 saturations, body temperatures and respiratory rates were in the normal ranges. Pain severity was classified as “very severe”. It was observed that the patients were not in compliance with the hypertension treatment. Compliance with treatment of hypertensive patients who admitted to the emergency department for headache did not affect the pain and blood pressure, but it did affect the pulse rate and respiratory rate.

Erişime Açık
Görüntülenme
22
04.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
04.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Baş Ağrısı ile Acil Servise Başvuran Hipertansiyonlu Hastaların Tedaviye Uyumları Ağrı ve Hemodinamik Parametreleri Etkiler mi?
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Berna ALSANCAK
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Tülay SAĞKAL MİDİLLİ
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Çalışmada baş ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran hipertansiyonlu hastaların, mevcut hipertansiyon tedavisine uyumlarının hemodinamik parametreler ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel nitelikteki bu çalışma hipertansiyon tanısı almış 295 hasta ile yapılmıştır. Hastaların hemodinamik parametreleri ve ağrı şiddeti değerlendirildi. Hastaların tedaviye uyumu değerlendirmek için Hill-Bone Hipertansiyon Tedavisine Uyum Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Hastaların hemodinamik parametrelerin ve ağrı şiddetinin puan ortalamaları; sistolik kan basıncı 184.97±20.02, diyastolik kan basıncı 92.97±14.11, nabız hızı 79.05±15.18, O2 saturasyonu 97.24±1.51, vücut sıcaklığı 36.57±0.35, solunum sayısı 15.50± 2.67 ve ağrı şiddeti puan ortalaması 7.14±1.11’dir. Hastaların hipertansiyon tedavisine uyum ölçeği puan ortalaması 21.48±4.32’dir. Hastaların tedaviye uyumu solunum sayısını etkilemiştir (p=0.027) ve solunum sayısı hipertansiyon tedavisine uyumun %17’ sini tek başına açıklamıştır (R2=0.017). Sonuç: Hastaların sistolik ve diyastolik kan basıncı yüksek değerlerde, nabız hızı, O₂ saturasyonu, vücut sıcaklığı ve solunum sayısı normal değerlerdedir. Ağrı şiddetinin ise “çok şiddetli” sınıfında yer aldığı tespit edildi. Hastaların hipertansiyon tedavisine uyumsuz olduğu görüldü. Baş ağrısı ile acil servise başvuran hipertansiyonlu hastaların tedaviye uyumları ağrıyı ve kan basıncını etkilemedi ancak nabız hızını ve solunum sayısını etkiledi.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: The study was aimed to examine the effects of their compliance with hypertension treatment, on hemodynamic parameters and pain in hypertensive patients who were admitted to the emergency department for headache. Material and Method: This descriptive cross-sectional study was conducted with 295 patients diagnosed with hypertension. Hemodynamic parameters and pain intensity of the patients were evaluated. The Hill-Bone Hypertension Treatment Compliance Scale was used to evaluate the patients’ compliance with the treatment. Results: Hemodynamic parameter and pain severity mean scores of the patients; systolic blood pressure was 184.97 ± 20.02, diastolic blood pressure was 92.97±14.11, pulse rate was 79.05±15.18, O2 saturation was 97.24 ± 1.51, body temperature was 36.57±0.35, respiratory rate was 15.50±2.67 and pain severity was 7.14±1.11. The mean score of the patients’ hypertension treatment compliance scale was 21.48±4.32. The patients’ compliance with the treatment affected the respiratory rate (p = 0.027) and the respiratory rate alone explained 17% of the compliance with the hypertension treatment (R2 = 0.017). Conclusion: The systolic and diastolic blood pressure of the patients were high, and the pulse rates, O2 saturations, body temperatures and respiratory rates were in the normal ranges. Pain severity was classified as “very severe”. It was observed that the patients were not in compliance with the hypertension treatment. Compliance with treatment of hypertensive patients who admitted to the emergency department for headache did not affect the pain and blood pressure, but it did affect the pulse rate and respiratory rate.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-04
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tedaviye uyum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hipertansiyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemodinamik parametreler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ağrı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Treatment compliance
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hypertension
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemodynamic parameters
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pain
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Alsancak, B. & Sağkal Midilli, T. (2021). Baş Ağrısı ile Acil Servise Başvuran Hipertansiyonlu Hastaların Tedaviye Uyumları Ağrı ve Hemodinamik Parametreleri Etkiler mi? . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 67-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/862701
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Does Their Adaptation to Treatment of Hypertension Patients Admitted to Emergency Department with Headache Affect Pain and Hemodynamic Parameters?
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
67
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
74
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
6
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/1982
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms