Pandemi Sürecinde, 18-65 Yaş Arasındaki Bireylerin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Değişkenlerinin Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı 18-65 yaş arası bireylerin pandemi sürecinde yaş, cinsiyet ve eğitim değişkenleri ile yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama desenli bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi 18-65 yaş arası, okuma yazma bilen ve internet üzerinden ankete ulaşabilen 350 katılımcıdan oluşturulmuştur. Veriler, Mayıs-Haziran 2020 tarihinde toplanmıştır. Katılımcıların, fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu ile, yaşam kaliteleri ise Yaşam Kalitesi Kısa Formu ile ölçülmüştür. Katılımcıların demografik verileri ise kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Bulgular: Yapılan analiz sonucunda yaş değişkenine göre yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, enerji-canlılık ve ruhsal sağlıkta istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, enerjicanlılık, ağrı, genel sağlık istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,01). Eğitim durumu değişkeninde ise yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, enerji-canlılık, ruhsal sağlık bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir (p<0,001). Sonuç: Pandemi sürecinde 18-24 yaş aralığı ve üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden enerji-canlılık ve ruhsal sağlığın olumsuz yönde etkilendiği, ayrıca kadınların erkeklere oranla fiziksel rol güçlüğü puanlamasının daha yüksek olmasına rağmen genel olarak yaşam kalitesinin daha olumsuz etkilendiği ve fiziksel aktivite düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna varılabilinir.

Objective: Aim of study is to investigate relationship between age, gender and education to the quality of life and physical activity levels of individuals between the ages of 18-65 during the pandemic. Material and Method: This research has relational survey study. Study was conducted with 350 participants aged between 18-65 years, literate and able to access survey via Internet. Data were collected between May-June 2020. Physical activity levels of participants were measured by International Physical Activity Questionnaire Short Form, quality of life was measured by 36-item Short Form Questionnaire. Demographic data of participants were collected through personal information forms. Results: Based on age variable, statistically significant difference was detected in physical function, energy-vitality and mental health, which are sub-parameters of quality-of-life (p<0.01). Similarly, when investigations were performed based on gender, statistically significant difference was found in physical activity level, along with physical function, physical role difficulty, energy-vitality, pain and general health, which are among sub-parameters of quality-of-life (p<0.01). Educational levels of participants were investigated and divergence in sub-parameters of quality-of-life including physical function, energy-vitality and mental health were found statistically significant
(p<0.01). Statistically significant, positive correlation was detected between physical activity level of participants and quality-of-life (p<0.001).
Conclusion: The findings manifested that quality-of-life parameters including energy-vitality and mental health of participants are between 18-24 years old and university status were negatively affected during pandemic. Additionally, study revealed although women had higher physical role difficulty scores compared to men, quality-of-life were mostly influenced negatively, and physical activity levels were lower.

Erişime Açık
Görüntülenme
31
04.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
04.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Pandemi Sürecinde, 18-65 Yaş Arasındaki Bireylerin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Değişkenlerinin Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Yağmur KARAMAN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Z. Candan ALGUN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı 18-65 yaş arası bireylerin pandemi sürecinde yaş, cinsiyet ve eğitim değişkenleri ile yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama desenli bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi 18-65 yaş arası, okuma yazma bilen ve internet üzerinden ankete ulaşabilen 350 katılımcıdan oluşturulmuştur. Veriler, Mayıs-Haziran 2020 tarihinde toplanmıştır. Katılımcıların, fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu ile, yaşam kaliteleri ise Yaşam Kalitesi Kısa Formu ile ölçülmüştür. Katılımcıların demografik verileri ise kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Bulgular: Yapılan analiz sonucunda yaş değişkenine göre yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, enerji-canlılık ve ruhsal sağlıkta istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, enerjicanlılık, ağrı, genel sağlık istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,01). Eğitim durumu değişkeninde ise yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, enerji-canlılık, ruhsal sağlık bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir (p<0,001). Sonuç: Pandemi sürecinde 18-24 yaş aralığı ve üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi kısa formun alt parametrelerinden enerji-canlılık ve ruhsal sağlığın olumsuz yönde etkilendiği, ayrıca kadınların erkeklere oranla fiziksel rol güçlüğü puanlamasının daha yüksek olmasına rağmen genel olarak yaşam kalitesinin daha olumsuz etkilendiği ve fiziksel aktivite düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna varılabilinir.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: Aim of study is to investigate relationship between age, gender and education to the quality of life and physical activity levels of individuals between the ages of 18-65 during the pandemic. Material and Method: This research has relational survey study. Study was conducted with 350 participants aged between 18-65 years, literate and able to access survey via Internet. Data were collected between May-June 2020. Physical activity levels of participants were measured by International Physical Activity Questionnaire Short Form, quality of life was measured by 36-item Short Form Questionnaire. Demographic data of participants were collected through personal information forms. Results: Based on age variable, statistically significant difference was detected in physical function, energy-vitality and mental health, which are sub-parameters of quality-of-life (p<0.01). Similarly, when investigations were performed based on gender, statistically significant difference was found in physical activity level, along with physical function, physical role difficulty, energy-vitality, pain and general health, which are among sub-parameters of quality-of-life (p<0.01). Educational levels of participants were investigated and divergence in sub-parameters of quality-of-life including physical function, energy-vitality and mental health were found statistically significant (p<0.01). Statistically significant, positive correlation was detected between physical activity level of participants and quality-of-life (p<0.001). Conclusion: The findings manifested that quality-of-life parameters including energy-vitality and mental health of participants are between 18-24 years old and university status were negatively affected during pandemic. Additionally, study revealed although women had higher physical role difficulty scores compared to men, quality-of-life were mostly influenced negatively, and physical activity levels were lower.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-04
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pandemi süreci
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Fiziksel aktivite
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam kalitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pandemic period
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Physical activity
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Quality of life
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Özdemir Görgü, S. , Karaman, Y. & Algun, C. (2021). Pandemi Sürecinde, 18-65 Yaş Arasındaki Bireylerin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Değişkenlerinin Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 51-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/898860
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The Relationship of Age, Gender and Education Variables with Quality of Life and Physical Activity Level of Individuals the Age of 18-65 During The Pandemic Period
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
51
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
60
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
6
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/1978
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms