Kronik Mekanik Boyun Ağrılı Bireylerde Kapalı Kinetik Halka Üst Ekstremite Stabilite Testi ile Ağrı Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Amaç: Bu çalışmada birincil amacımız kronik mekanik boyun ağrılı (KMBA) erkek bireylerde kapalı kinetik halka üst ekstremite stabilite testi ile ağrı şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi ve ikincil amacımızda boyun ağrısı olmayan erkek bireylerle karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 20-40 yaş aralığında en az 3 aydır mekanik boyun ağrısı olan 15 erkek (KMBA grubu) ve 15 boyun ağrısı olmayan erkek katılımcı (kontrol grubu) dahil edildi. Ağrı şiddetini ölçmek için Görsel Ağrı Skalası (GAS), üst ekstremite stabilite seviyesini belirlemek için Kapalı Kinetik Halka Üst Ekstremite Stabilite Testi (KKHÜEST) ve el kavrama kuvvetini ölçmek için ise el dinamometresi kullanıldı. Bulgular: KMBA grubunun ağrı şiddeti ortalaması istirahatte 3,81±2,63 cm; aktivitede 4,76±2,48 cm ve uykuda 1,70±1,55 cm’dir. Ortalama ağrı süresi 22,13±16,58 aydı. KMBA grubunun KKHÜEST ortalaması 16,73±3,04 tekrar; sağ el kavrama kuvveti 41,81±5,97 kg ve sol el kavrama kuvveti 39,65±5,00 kg olarak bulundu. Kontrol grubunda ise KKHÜEST ortalaması 17,81±2,70 tekrar; sağ el kavrama kuvveti 40,95±7,59 kg ve sol el kavrama kuvveti 41,41±6,81 kg’dı. KMBA grubu ve kontrol grubu arasında KKHÜEST sonucu açısından (p=0,312), sağ el kavrama kuvveti (p=0,732) ve sol el kavrama kuvveti açısından (p=0,432) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. KMBA grubunda ağrı süresi, ağrı şiddeti, sağ el kavrama kuvveti, sol el kavrama kuvveti ve KKHÜEST arasında istatiksel olarak anlamlı korelasyon tespit edilmedi. Sonuç: Mekanik kronik boyun ağrısının şiddetli olmadığı erkeklerde üst ekstremite stabilitesi ve kavrama kuvveti korunmaktadır. Kronik mekanik boyun ağrısının, üst ekstremite stabilitesi ve kavrama kuvveti üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Objective: The primary aim of this study was to investigate of the relationship between closed kinetic chain upper extremity stability test and pain intensity in male individuals with chronic mechanical neck pain (CMNP) and secondary purpose was to compare them to individuals without neck pain. Material and Method: Fifteen males between the ages of 20-40 who had mechanical neck pain for at least 3 months and (CMNP group) and 15 males without neck pain (control group) were included in the study. Visual Analog Scale (VAS) to measure pain intensity, Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST) to determine upper extremity stability level and hand dynamometer to measure hand grip strength was used. Results: Mean pain intensity of the CMNP group was 3.81±2.63 cm at rest, 4.76±2.48 cm at activity and 1.70±1.55 cm at sleep. Mean of pain duration was 22.13±16.58 months for chronic mechanical neck pain. Mean CKCUEST scores was 16.73±3.04 repetition, right hand grip force was 41.81±5.97 kg and left-hand grip force was 39.65±5.00 kg in CMNP group. Mean CKCUEST scores was 17.81±2.70 repetition, right hand grip force was 40.95±7.59 kg and left and grip force was 41.41±6.81 kg in control group. There was no significant difference between two groups regarding CKCUEST (p=0.312), right hand grip force (p=0.732) and left-hand grip force (p=0.432). There was not found a statistically significant correlation between the pain intensity, pain duration, right hand grip force, left hand grip force and CKCUEST in CMNP group. Conclusion: Upper extremity stability and grip strength are preserved in male without severe mechanical chronic neck pain. The result of this study indicate that chronic mechanical neck pain does not affect upper limb stability strength and grip strength.

Erişime Açık
Görüntülenme
42
04.07.2022 tarihinden bu yana
İndirme
3
04.07.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:12
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kronik Mekanik Boyun Ağrılı Bireylerde Kapalı Kinetik Halka Üst Ekstremite Stabilite Testi ile Ağrı Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Yelda KINGIR
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Filiz ALTUĞ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Ayse UNAL
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Uğur CAVLAK
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmada birincil amacımız kronik mekanik boyun ağrılı (KMBA) erkek bireylerde kapalı kinetik halka üst ekstremite stabilite testi ile ağrı şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi ve ikincil amacımızda boyun ağrısı olmayan erkek bireylerle karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 20-40 yaş aralığında en az 3 aydır mekanik boyun ağrısı olan 15 erkek (KMBA grubu) ve 15 boyun ağrısı olmayan erkek katılımcı (kontrol grubu) dahil edildi. Ağrı şiddetini ölçmek için Görsel Ağrı Skalası (GAS), üst ekstremite stabilite seviyesini belirlemek için Kapalı Kinetik Halka Üst Ekstremite Stabilite Testi (KKHÜEST) ve el kavrama kuvvetini ölçmek için ise el dinamometresi kullanıldı. Bulgular: KMBA grubunun ağrı şiddeti ortalaması istirahatte 3,81±2,63 cm; aktivitede 4,76±2,48 cm ve uykuda 1,70±1,55 cm’dir. Ortalama ağrı süresi 22,13±16,58 aydı. KMBA grubunun KKHÜEST ortalaması 16,73±3,04 tekrar; sağ el kavrama kuvveti 41,81±5,97 kg ve sol el kavrama kuvveti 39,65±5,00 kg olarak bulundu. Kontrol grubunda ise KKHÜEST ortalaması 17,81±2,70 tekrar; sağ el kavrama kuvveti 40,95±7,59 kg ve sol el kavrama kuvveti 41,41±6,81 kg’dı. KMBA grubu ve kontrol grubu arasında KKHÜEST sonucu açısından (p=0,312), sağ el kavrama kuvveti (p=0,732) ve sol el kavrama kuvveti açısından (p=0,432) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. KMBA grubunda ağrı süresi, ağrı şiddeti, sağ el kavrama kuvveti, sol el kavrama kuvveti ve KKHÜEST arasında istatiksel olarak anlamlı korelasyon tespit edilmedi. Sonuç: Mekanik kronik boyun ağrısının şiddetli olmadığı erkeklerde üst ekstremite stabilitesi ve kavrama kuvveti korunmaktadır. Kronik mekanik boyun ağrısının, üst ekstremite stabilitesi ve kavrama kuvveti üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: The primary aim of this study was to investigate of the relationship between closed kinetic chain upper extremity stability test and pain intensity in male individuals with chronic mechanical neck pain (CMNP) and secondary purpose was to compare them to individuals without neck pain. Material and Method: Fifteen males between the ages of 20-40 who had mechanical neck pain for at least 3 months and (CMNP group) and 15 males without neck pain (control group) were included in the study. Visual Analog Scale (VAS) to measure pain intensity, Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST) to determine upper extremity stability level and hand dynamometer to measure hand grip strength was used. Results: Mean pain intensity of the CMNP group was 3.81±2.63 cm at rest, 4.76±2.48 cm at activity and 1.70±1.55 cm at sleep. Mean of pain duration was 22.13±16.58 months for chronic mechanical neck pain. Mean CKCUEST scores was 16.73±3.04 repetition, right hand grip force was 41.81±5.97 kg and left-hand grip force was 39.65±5.00 kg in CMNP group. Mean CKCUEST scores was 17.81±2.70 repetition, right hand grip force was 40.95±7.59 kg and left and grip force was 41.41±6.81 kg in control group. There was no significant difference between two groups regarding CKCUEST (p=0.312), right hand grip force (p=0.732) and left-hand grip force (p=0.432). There was not found a statistically significant correlation between the pain intensity, pain duration, right hand grip force, left hand grip force and CKCUEST in CMNP group. Conclusion: Upper extremity stability and grip strength are preserved in male without severe mechanical chronic neck pain. The result of this study indicate that chronic mechanical neck pain does not affect upper limb stability strength and grip strength.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.07.2022
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2022-07-04
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Boyun ağrısı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Üst ekstremite
Konu Başlıkları
(dc.subject)
El kuvveti
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ağrı değerlendirmesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Neck pain
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Upper extremity
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hand strength
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pain assessment
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Kıngır, Y. , Altuğ, F. , Unal, A. & Cavlak, U. (2021). Kronik Mekanik Boyun Ağrılı Bireylerde Kapalı Kinetik Halka Üst Ekstremite Stabilite Testi ile Ağrı Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (3) , 39-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/65176/886232
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Investigation of the Relationship Between Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test and Pain Intensity in Male Individuals with Chronic Mechanical Neck Pain: A Comparative Study
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
39
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
44
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
6
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/11469/1972
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms