Bir kolluk kuvveti olan belediye zabıtası personelinin temel sorunları ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri

Türkiye’de kolluk kuvvetleri toplum genelinde asayişin temininde ve huzurun sağlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Belediye zabıtası, anayasal bir kamu kurumu ve yerel yönetim birimi olan belediyede özel kolluk gücü statüsünde görev yapmaktadır. Belediye zabıtası yaşanılan kentte o kentin huzuru ve esenliği ile ilgili olarak yirmi dört (24) saat esasına göre görev yapmaktadır. Asli bir kamu görevlisi olan belediye zabıtası, görevini ifa ederken Belediye Kanunu, Belediye Meclisinin aldığı kararların uygulanması ve kendi görevi alanı ile ilgili mevzuata dayanarak görevini icra etmektedir.
Her mesleğin mensuplarının olduğu gibi belediye zabıtası personelinin de meslek ve görevin ifası sırasında oluşan çeşitli sorunları, özlük haklarıyla ilgili sorunları mevzuattan ve mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bu tez çalışması; giriş bölümü, üç bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, konuyla ilgili temel hipotez, çalışmanın amacı, önemi, kapsamı ve yöntemi üzerinde durulmuştur.
Birinci bölümde; belediyeler ve diğer yerel yönetim birimleri kısaca tanıtılacak, belediyelerde kolluk kuvveti olarak görev yapan belediye zabıtasının tanımı, tarihçesi, görevleri, yetki ve sorumlulukları belirtilecek ve son olarak ‘kolluk kuvveti’ kavramına değinilecektir.
İkinci bölümde; belediye zabıtası olarak görev yapan personelin yaptığı göreve dair karşılaştığı sorunları, belediye zabıtasının görev alanlarında yaşanan değişim, belediye zabıtasının görevini fiilen yapması esnasında karşılaştığı sorunlar, mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve belediye zabıtası personelinin özlük hakları ile ilgili sorunları ‘belediye zabıtası personelinin temel sorun alanları’ başlığı altında ana ve alt başlıklar halinde incelenecektir.
Üçüncü bölümde; belediye zabıtası personelinin temel sorunlarına getirilen çözüm önerileri ikinci bölümde belirtilen başlıkların karşılığı olarak ana ve alt bölümler halinde işlenecek ve sorunlara; yasal, yapısal ve yönetsel çözüm önerileri getirilecektir. Sonuç bölümünde ise, belediye zabıtasının temel sorunlarından yola çıkılarak getirilen çözüm önerileri, özünde belediye zabıta teşkilatının kurumsallaşamaması ve buna dayalı etkin çalışamaması bağlamında irdelenecek ve yapılacak değişiklikler ile sorunlara getirilen çözümler sonucunda belediye zabıta teşkilatının ifa ettiği görevi daha etkin bir şekilde yapabileceği ortaya konulacaktır.

Erişime Açık
Görüntülenme
22
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Bir kolluk kuvveti olan belediye zabıtası personelinin temel sorunları ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Kırmızı, Bilal
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BUĞRA KALKAN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Türkiye’de kolluk kuvvetleri toplum genelinde asayişin temininde ve huzurun sağlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Belediye zabıtası, anayasal bir kamu kurumu ve yerel yönetim birimi olan belediyede özel kolluk gücü statüsünde görev yapmaktadır. Belediye zabıtası yaşanılan kentte o kentin huzuru ve esenliği ile ilgili olarak yirmi dört (24) saat esasına göre görev yapmaktadır. Asli bir kamu görevlisi olan belediye zabıtası, görevini ifa ederken Belediye Kanunu, Belediye Meclisinin aldığı kararların uygulanması ve kendi görevi alanı ile ilgili mevzuata dayanarak görevini icra etmektedir. Her mesleğin mensuplarının olduğu gibi belediye zabıtası personelinin de meslek ve görevin ifası sırasında oluşan çeşitli sorunları, özlük haklarıyla ilgili sorunları mevzuattan ve mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bu tez çalışması; giriş bölümü, üç bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, konuyla ilgili temel hipotez, çalışmanın amacı, önemi, kapsamı ve yöntemi üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde; belediyeler ve diğer yerel yönetim birimleri kısaca tanıtılacak, belediyelerde kolluk kuvveti olarak görev yapan belediye zabıtasının tanımı, tarihçesi, görevleri, yetki ve sorumlulukları belirtilecek ve son olarak ‘kolluk kuvveti’ kavramına değinilecektir. İkinci bölümde; belediye zabıtası olarak görev yapan personelin yaptığı göreve dair karşılaştığı sorunları, belediye zabıtasının görev alanlarında yaşanan değişim, belediye zabıtasının görevini fiilen yapması esnasında karşılaştığı sorunlar, mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve belediye zabıtası personelinin özlük hakları ile ilgili sorunları ‘belediye zabıtası personelinin temel sorun alanları’ başlığı altında ana ve alt başlıklar halinde incelenecektir. Üçüncü bölümde; belediye zabıtası personelinin temel sorunlarına getirilen çözüm önerileri ikinci bölümde belirtilen başlıkların karşılığı olarak ana ve alt bölümler halinde işlenecek ve sorunlara; yasal, yapısal ve yönetsel çözüm önerileri getirilecektir. Sonuç bölümünde ise, belediye zabıtasının temel sorunlarından yola çıkılarak getirilen çözüm önerileri, özünde belediye zabıta teşkilatının kurumsallaşamaması ve buna dayalı etkin çalışamaması bağlamında irdelenecek ve yapılacak değişiklikler ile sorunlara getirilen çözümler sonucunda belediye zabıta teşkilatının ifa ettiği görevi daha etkin bir şekilde yapabileceği ortaya konulacaktır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2017-05-09T08:42:23Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-09
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Bilimler - Güvenlik - Araştırma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Belediyeler - Kolluk Kuvveti - Belediye Zabıtası
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Social Sciences - Security - Research
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Municipalities - Law Enforcement Force - Municipal Attendance
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/704
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms