Kadavra vericili böbrek nakli için çağrılan hastalara yapılan farklı cross-match testlerinin karşılaştırılması

HLA antijenlerine karşı oluşan alloantikorlar, organ (greft) reddi ve fonksiyon kaybı ile ilişkili en önemli antikorlardır. Nakil öncesi hastalarda, daha önceden oluşmuş anti-HLA antikorlarının tespit edilmesi ve grefte karşı oluşacak immün reaksiyonun çaprazlama testlerinde belirlenmesi greft yaşam süresinde önemli bir yer tutar. Bu çalışmada İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadavra vericili böbrek nakli için çağırılan hastalara nakil öncesinde yapılan farklı çaprazlama test sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Ocak 2014 - Aralık 2016 tarihleri arasında, 113 kadavra vericili böbrek nakli için çağırılan 416 hastanın komplemana bağlı sitotoksik (CDCXM), akım sitometri (FCXM), luminex donöre spesifik antikor (DSA) çaprazlama ve panel reaktif antikor tarama (PRA) sonuçları çalışmaya dâhil edildi. Kadavra vericilerinin yaş ortalaması 46,08±16,09 olup, ortalama kreatin değeri 1,20±0,81 (mg/dL) olarak bulundu. Nakil öncesi çaprazlama test sonuçlarına göre FCXM T hücre pozitiflik oranının CDCXM T hücreye göre daha fazla olduğu görüldü (sırasıyla %19,0, %15,1; p<0.05). FCXM B hücre sonucunun ise CDCXM B hücre pozitifliğinden anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (sırasıyla %22,8, %12,9; p<0.05). Lum-DSA Sınıf I pozitiflik oranının CDCXM T hücreye göre daha fazla olduğu görülürken (sırasıyla %19,2, %14,2; p<0.05), Lum-DSA Sınıf II ile CDCXM B hücre pozitifliği arasında anlamlı bir fark bulunamadı (%10,3, %12,5). FCXM testi ile Lum-DSA yöntemlerinin aynı anda yapıldığı 5 testin sonuçları uyumluydu.
Bu testlerin önceliği merkezlerin imkânları doğrultusunda belirlense de kadavra donörden yapılacak nakiller öncesinde CDCXM’in mutlaka altın standart test olarak yapılmasını, bunun yanında Flow veya Lum-DSA çaprazlama testlerinden birinin de yapılarak sonuçların birlikte değerlendirilmesini öneriyoruz.

Erişime Açık
Görüntülenme
21
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
2
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
05 Haziran 2024 11:50
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kadavra vericili böbrek nakli için çağrılan hastalara yapılan farklı cross-match testlerinin karşılaştırılması
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Güngör, Toprak Hamdi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Mustafa SOYÖZ
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
HLA antijenlerine karşı oluşan alloantikorlar, organ (greft) reddi ve fonksiyon kaybı ile ilişkili en önemli antikorlardır. Nakil öncesi hastalarda, daha önceden oluşmuş anti-HLA antikorlarının tespit edilmesi ve grefte karşı oluşacak immün reaksiyonun çaprazlama testlerinde belirlenmesi greft yaşam süresinde önemli bir yer tutar. Bu çalışmada İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadavra vericili böbrek nakli için çağırılan hastalara nakil öncesinde yapılan farklı çaprazlama test sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ocak 2014 - Aralık 2016 tarihleri arasında, 113 kadavra vericili böbrek nakli için çağırılan 416 hastanın komplemana bağlı sitotoksik (CDCXM), akım sitometri (FCXM), luminex donöre spesifik antikor (DSA) çaprazlama ve panel reaktif antikor tarama (PRA) sonuçları çalışmaya dâhil edildi. Kadavra vericilerinin yaş ortalaması 46,08±16,09 olup, ortalama kreatin değeri 1,20±0,81 (mg/dL) olarak bulundu. Nakil öncesi çaprazlama test sonuçlarına göre FCXM T hücre pozitiflik oranının CDCXM T hücreye göre daha fazla olduğu görüldü (sırasıyla %19,0, %15,1; p<0.05). FCXM B hücre sonucunun ise CDCXM B hücre pozitifliğinden anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (sırasıyla %22,8, %12,9; p<0.05). Lum-DSA Sınıf I pozitiflik oranının CDCXM T hücreye göre daha fazla olduğu görülürken (sırasıyla %19,2, %14,2; p<0.05), Lum-DSA Sınıf II ile CDCXM B hücre pozitifliği arasında anlamlı bir fark bulunamadı (%10,3, %12,5). FCXM testi ile Lum-DSA yöntemlerinin aynı anda yapıldığı 5 testin sonuçları uyumluydu. Bu testlerin önceliği merkezlerin imkânları doğrultusunda belirlense de kadavra donörden yapılacak nakiller öncesinde CDCXM’in mutlaka altın standart test olarak yapılmasını, bunun yanında Flow veya Lum-DSA çaprazlama testlerinden birinin de yapılarak sonuçların birlikte değerlendirilmesini öneriyoruz.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2017-05-09T07:45:07Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-09
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tıp - Organ nakli
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Böbrek nakli - Cross-match - CDCXM - FCXM - DSA
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Medicine - Organ transplantation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kidney transplant
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/701
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms