Balık yağı oksidasyonunda antioksidan etkili fungus ekstraktının kullanımı

Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini etkileyen en önemli faktörlerden birisi
kullanılan yem ve yem hammaddeleridir. Yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asiti
(PUFA) içeren balık unu ve balık yağı, yemlerin temel bileşenlerindendir. Lipid
oksidasyonu, balık ununun kalitesini ve balık yağının raf ömrünü etkileyen en kritik
faktördür. Bu durum yem kalitesini etkileyerek balıklarda büyüme oranını
yavaĢlatmaktadır. Bu sorunu önlemek için antioksidan katkı maddeleri olarak
kimyasal antioksidan bileĢikler veya doğal özütler kullanılmaktadır. Yürütülen bu tez
çalışması ile balık yağı oksidasyonunda antioksidan katkı maddesi olarak
kullanılabilecek fungal metabolitler araştırılmıştır.
Araştırmada elde edilen süngerler Ege Denizi kıyılarından toplanmıştır. Bu
süngerlerden morfolojik olarak seçilen ve ayrılan 104 adet fungal suş izole edilmiştir.
Etil asetat özütleri antioksidan aktivitelerinin tespitinde kullanılmıştır. Pasajlanarak
elde edilen saf fungal suĢlar katı pirinç ortamı kullanılarak fermente edilmiĢ ve kültür
ortamları özütlenmiĢtir. Fungal özütlerin antioksidan aktiviteleri kalitatif (ince tabaka
kromatografisi) ve kantitatif (DPPH radikal temizleme kapasitesi) olarak
incelenmiştir. Kalitatif antioksidan aktiviteye göre seçilen suşların zengin ürün
profillerine sahip olduğu bulunmuştur. Kantitatif antioksidan aktivite çalışmasında
ise; DPPH radikal temizleme kapasitesi 20 ug mL⁻¹ için %92,8–94,7 arası değişen
dört adet fungal suş diğer örneklere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu sebeple bu
suşlar balık yağı denemelerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. DPPH analizine göre
BHT ile karşılaştırıldığında Penicillium commune (4.4.2; %94,7) ve Penicillium
restrictum (1.16.1a; %94,6) fungal suşları aktivite bakımından ilk sırada yer
almışlardır. Balık yağı oksidasyon çalışmaları yüksek ve düşük sıcaklıklarda (60°C,
60°C, 25°C) ve farklı konsantrasyonlarda (%0,05, %0,1, %0,2 w/w) yapılmıştır.
Denemeler sıcaklıklara göre sırasıyla 7, 19 ve 50. günlerde tamamlanmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre, 60°C sıcaklıkta 7 günlük deneme süresince balık yağında
diğer suşlara göre en iyi antioksidan özelliği gösteren %0,1‘lik konsantrasyondaki P.
commune (4.4.2) fungal suşu olmuştur. 19 günlük stoklama sonucunda en düşük
peroksit değeri balık yağına %0,2 oranında katılan P. restrictum (1.16.1a) özütü ile
elde edilmiştir. Yine aynı özütün oluşan para-anisidin değeri (16,15 mEq O2 kg-1)
incelendiğinde yüksek sıcaklıkta BHT‘ye (9,05 mEq O2 kg-1) en yakın antioksidan
özellik gösteren fungus olduğu tespit edilmiştir. 25°C‘de 50 gün yapılan balık yağı
denemesinde ise Aplysina aerophoba süngerinden elde edilen 1.10.1 fungal özütünün
eklendiği örneğin 16,34 mEq O2 kg-1 peroksit değeri ile BHT‘ye (13,9 mEq O2 kg-1)
benzer aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Cladosporium sp. (4.1.7), P. commune
(4.4.2) ve yüksek konsantrasyonda P. restrictum (1.16.1a) özütleri eklenen balık
yağlarında BHT (2,65 mEq O2 kg-1) ile karşılaştırıldığında benzer p-anisidin
değerleri bulunmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
11
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Balık yağı oksidasyonunda antioksidan etkili fungus ekstraktının kullanımı
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Çalık, Hilal
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
T. Tansel TANRIKUL
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini etkileyen en önemli faktörlerden birisi kullanılan yem ve yem hammaddeleridir. Yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asiti (PUFA) içeren balık unu ve balık yağı, yemlerin temel bileşenlerindendir. Lipid oksidasyonu, balık ununun kalitesini ve balık yağının raf ömrünü etkileyen en kritik faktördür. Bu durum yem kalitesini etkileyerek balıklarda büyüme oranını yavaĢlatmaktadır. Bu sorunu önlemek için antioksidan katkı maddeleri olarak kimyasal antioksidan bileĢikler veya doğal özütler kullanılmaktadır. Yürütülen bu tez çalışması ile balık yağı oksidasyonunda antioksidan katkı maddesi olarak kullanılabilecek fungal metabolitler araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen süngerler Ege Denizi kıyılarından toplanmıştır. Bu süngerlerden morfolojik olarak seçilen ve ayrılan 104 adet fungal suş izole edilmiştir. Etil asetat özütleri antioksidan aktivitelerinin tespitinde kullanılmıştır. Pasajlanarak elde edilen saf fungal suĢlar katı pirinç ortamı kullanılarak fermente edilmiĢ ve kültür ortamları özütlenmiĢtir. Fungal özütlerin antioksidan aktiviteleri kalitatif (ince tabaka kromatografisi) ve kantitatif (DPPH radikal temizleme kapasitesi) olarak incelenmiştir. Kalitatif antioksidan aktiviteye göre seçilen suşların zengin ürün profillerine sahip olduğu bulunmuştur. Kantitatif antioksidan aktivite çalışmasında ise; DPPH radikal temizleme kapasitesi 20 ug mL⁻¹ için %92,8–94,7 arası değişen dört adet fungal suş diğer örneklere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu sebeple bu suşlar balık yağı denemelerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. DPPH analizine göre BHT ile karşılaştırıldığında Penicillium commune (4.4.2; %94,7) ve Penicillium restrictum (1.16.1a; %94,6) fungal suşları aktivite bakımından ilk sırada yer almışlardır. Balık yağı oksidasyon çalışmaları yüksek ve düşük sıcaklıklarda (60°C, 60°C, 25°C) ve farklı konsantrasyonlarda (%0,05, %0,1, %0,2 w/w) yapılmıştır. Denemeler sıcaklıklara göre sırasıyla 7, 19 ve 50. günlerde tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 60°C sıcaklıkta 7 günlük deneme süresince balık yağında diğer suşlara göre en iyi antioksidan özelliği gösteren %0,1‘lik konsantrasyondaki P. commune (4.4.2) fungal suşu olmuştur. 19 günlük stoklama sonucunda en düşük peroksit değeri balık yağına %0,2 oranında katılan P. restrictum (1.16.1a) özütü ile elde edilmiştir. Yine aynı özütün oluşan para-anisidin değeri (16,15 mEq O2 kg-1) incelendiğinde yüksek sıcaklıkta BHT‘ye (9,05 mEq O2 kg-1) en yakın antioksidan özellik gösteren fungus olduğu tespit edilmiştir. 25°C‘de 50 gün yapılan balık yağı denemesinde ise Aplysina aerophoba süngerinden elde edilen 1.10.1 fungal özütünün eklendiği örneğin 16,34 mEq O2 kg-1 peroksit değeri ile BHT‘ye (13,9 mEq O2 kg-1) benzer aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Cladosporium sp. (4.1.7), P. commune (4.4.2) ve yüksek konsantrasyonda P. restrictum (1.16.1a) özütleri eklenen balık yağlarında BHT (2,65 mEq O2 kg-1) ile karşılaştırıldığında benzer p-anisidin değerleri bulunmuştur.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2017-05-09T07:41:57Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-09
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Su ürünleri - araştırma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Deniz süngeri - Fungus
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Seafoods - Sea sponges
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/700
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms