Yoğun bakım hemşirelerinin hastaların psikolojik bakım gereksinimlerini belirlemeye ve uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi

Bu çalışma, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Yoğun Bakımlarda çalışan hemşirelerin, hastaların psikolojik bakım
gereksinimlerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.
Araştırma Durum-Bütüncül Tek Durum deseni olarak tasarlanmıştır. Araştırmada
veriler nicel ve nitel olmak üzere iki aşamada toplanmıştır. Nicel veriler, İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım
Üniteleri‟nde çalışan 112 hemşireden tanıtıcı bilgi formu ile toplanmıştır. Nitel
verilerin elde edilmesi için, nicel araştırma yöntemiyle elde edilen bulgulardan
yararlanılmıştır. Bu bağlamda, amaçlı örneklem yönteminden maksimum çeşitlilik
örneklem yöntemine göre 15 hemşire seçilerek, yarı yapılandırılmış görüşme formu
ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde yazılı ve sözlü onam alınarak,
ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analiz
yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, yoğun bakım hemşirelerinin
hastaların psikolojik bakım gereksinimleri ve uygulamaya yönelik görüşleri “yoğun
bakımda psikolojik bakım”, “iletişim”, “hasta tepkileri” ve “psikolojik sorunlara
yaklaşım” olmak üzere 4 ana tema olarak belirlenmiştir. Hemşireler yoğun bakım
hastalarında, deliryum, oryantasyon bozukluğu, ajitasyon, kendisine-çevresine zarar
verme, anksiyete, huzursuzluk, korku, ümitsizlik, çaresizlik ve depresyon gibi
psikolojik semptomları gözlemleyip, tanımlayabilmektedir. Psikolojik sorunu
çözümlemek için de, hastalarla iletişim kurduklarını, sağlık çalışanından uzman
desteği almaya gereksinim duyduklarını, hastayı bilgilendirme ve ilaç yönetimi
konusunda destek aldıklarını belirtmişlerdir. Yoğun bakım hastalarına psikolojik
bakımı hemşirelerin %66,7‟si hemşire tarafından ve bunların %53,3‟ü KLP hemşiresi
ve %13‟ü ise uzman psikiyatri hemşiresi tarafından verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Hemşirelerin psikolojik bakım gereksinimlerini, tanıdıkları ve farkında oldukları
ancak bunları uygulamaya aktaramadıkları görülmektedir. Bunun sebebinin bu
konuda bilgilerinin yetersiz olması, yoğun iş temposu, uzun mesai saatleri, ortamının
stresli olmasından dolayı olduğu düşünülmektedir. Bu noktada bu birimlerde
psikolojik bakım verme konusunda uzman KLP hemşirelerinin istihdam edilmesi
önerilmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
21
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
14 Haziran 2024 15:24
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Yoğun bakım hemşirelerinin hastaların psikolojik bakım gereksinimlerini belirlemeye ve uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Aktaş, Yeliz
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Leyla BAYSAN ARABACI
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışma, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımlarda çalışan hemşirelerin, hastaların psikolojik bakım gereksinimlerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Araştırma Durum-Bütüncül Tek Durum deseni olarak tasarlanmıştır. Araştırmada veriler nicel ve nitel olmak üzere iki aşamada toplanmıştır. Nicel veriler, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri‟nde çalışan 112 hemşireden tanıtıcı bilgi formu ile toplanmıştır. Nitel verilerin elde edilmesi için, nicel araştırma yöntemiyle elde edilen bulgulardan yararlanılmıştır. Bu bağlamda, amaçlı örneklem yönteminden maksimum çeşitlilik örneklem yöntemine göre 15 hemşire seçilerek, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde yazılı ve sözlü onam alınarak, ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, yoğun bakım hemşirelerinin hastaların psikolojik bakım gereksinimleri ve uygulamaya yönelik görüşleri “yoğun bakımda psikolojik bakım”, “iletişim”, “hasta tepkileri” ve “psikolojik sorunlara yaklaşım” olmak üzere 4 ana tema olarak belirlenmiştir. Hemşireler yoğun bakım hastalarında, deliryum, oryantasyon bozukluğu, ajitasyon, kendisine-çevresine zarar verme, anksiyete, huzursuzluk, korku, ümitsizlik, çaresizlik ve depresyon gibi psikolojik semptomları gözlemleyip, tanımlayabilmektedir. Psikolojik sorunu çözümlemek için de, hastalarla iletişim kurduklarını, sağlık çalışanından uzman desteği almaya gereksinim duyduklarını, hastayı bilgilendirme ve ilaç yönetimi konusunda destek aldıklarını belirtmişlerdir. Yoğun bakım hastalarına psikolojik bakımı hemşirelerin %66,7‟si hemşire tarafından ve bunların %53,3‟ü KLP hemşiresi ve %13‟ü ise uzman psikiyatri hemşiresi tarafından verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hemşirelerin psikolojik bakım gereksinimlerini, tanıdıkları ve farkında oldukları ancak bunları uygulamaya aktaramadıkları görülmektedir. Bunun sebebinin bu konuda bilgilerinin yetersiz olması, yoğun iş temposu, uzun mesai saatleri, ortamının stresli olmasından dolayı olduğu düşünülmektedir. Bu noktada bu birimlerde psikolojik bakım verme konusunda uzman KLP hemşirelerinin istihdam edilmesi önerilmektedir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.05.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-04
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yoğun bakım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Intensive care unit
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yoğun bakım hastası
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Intensive care patient
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikolojik bakım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psychological care
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/675
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms