İzmir’de çalışan evde bakım hemşirelerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

Bu araştırma İzmir ili sınırları içinde kamu, belediye ve özel kuruluşların evde bakım merkezi/birimlerinde evde bakım hemşiresi olarak çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden çalışanların tamamı alınmıştır (N:71). Veri toplamada Bilgi Formu, Minnesota Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Evde bakım hemşiresi olarak çalışanların hemşire (%64.8), ebe (%22.5) ve sağlık memuru (%12.7) olduğu , %46.5’inin devlet, %36.6’sının belediye ve %16.9’unun özel sektörde çalıştığı görülmüştür. Erkeklerin dışsal doyum (p= .04), sağlık memurlarının genel ve dışsal doyum (p=. 033), özel kurumlarda çalışanların genel (p=.017) ve dışsal doyum (p=.003), sağlığını iyi algılayanların (p=. 01) ve yazılı görev tanımı olanların (p=.04) içsel doyum, her konuda iş birliği olduğunu düşünenlerin genel ve dışsal doyum (p=.000) ve içsel doyum (p=.001) işini sevenlerin genel doyum (p=.018) ve içsel doyum (p=.02) düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Sağlığını kötü algılayanların (p=.02), bağımsız karar vermekte kararsız olanların (p=.024), hemşirelik girişimlerinde kendini kısmen yeterli bulanların (p=.028), mesleki konularda karar verme sürecine katılmayanların (p=.002) ve işini sevmeyenlerin (p=.000) duygusal tükenme düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Mesleki konularda karar verme sürecine katılmayanların (p=.000) ve işini kısmen/biraz sevenlerin (p=.01) duyarsızlaşma düzeylerinin daha yüksek, motivasyonu artırıcı girişimler olduğunu belirtenlerin (p=.04), karar verme sürecine katılanların (p=.000) ve işini sevenlerin (p=.01) kişisel başarı düzeyi daha yüksektir. Araştırma sonuçları doğrultusunda gelecekte daha da önemli hale gelecek olan evde bakım hizmetlerinin etkin olabilmesi için bu alanda çalışanların desteklenmesinin, nitelik ve niceliklerinin artırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
39
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İzmir’de çalışan evde bakım hemşirelerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Yurtsever, Nilgün
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Medine YILMAZ
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma İzmir ili sınırları içinde kamu, belediye ve özel kuruluşların evde bakım merkezi/birimlerinde evde bakım hemşiresi olarak çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden çalışanların tamamı alınmıştır (N:71). Veri toplamada Bilgi Formu, Minnesota Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Evde bakım hemşiresi olarak çalışanların hemşire (%64.8), ebe (%22.5) ve sağlık memuru (%12.7) olduğu , %46.5’inin devlet, %36.6’sının belediye ve %16.9’unun özel sektörde çalıştığı görülmüştür. Erkeklerin dışsal doyum (p= .04), sağlık memurlarının genel ve dışsal doyum (p=. 033), özel kurumlarda çalışanların genel (p=.017) ve dışsal doyum (p=.003), sağlığını iyi algılayanların (p=. 01) ve yazılı görev tanımı olanların (p=.04) içsel doyum, her konuda iş birliği olduğunu düşünenlerin genel ve dışsal doyum (p=.000) ve içsel doyum (p=.001) işini sevenlerin genel doyum (p=.018) ve içsel doyum (p=.02) düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Sağlığını kötü algılayanların (p=.02), bağımsız karar vermekte kararsız olanların (p=.024), hemşirelik girişimlerinde kendini kısmen yeterli bulanların (p=.028), mesleki konularda karar verme sürecine katılmayanların (p=.002) ve işini sevmeyenlerin (p=.000) duygusal tükenme düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Mesleki konularda karar verme sürecine katılmayanların (p=.000) ve işini kısmen/biraz sevenlerin (p=.01) duyarsızlaşma düzeylerinin daha yüksek, motivasyonu artırıcı girişimler olduğunu belirtenlerin (p=.04), karar verme sürecine katılanların (p=.000) ve işini sevenlerin (p=.01) kişisel başarı düzeyi daha yüksektir. Araştırma sonuçları doğrultusunda gelecekte daha da önemli hale gelecek olan evde bakım hizmetlerinin etkin olabilmesi için bu alanda çalışanların desteklenmesinin, nitelik ve niceliklerinin artırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.05.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-04
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evde bakım hemşireliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Home care nursing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş doyumu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Job satisfaction
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tükenmişlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Burnout
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/670
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms