Etik eğitim programının hemşirelerin etik karar verebilme düzeyine etkisi

Bu araştırma, hemşirelere uygulanan etik eğitim programının hemşirelerin etik
karar verebilme düzeyine etkisini incelemek amacı ile nitel ve nicel araştırma
yöntemlerin birlikte kullanımını kapsayan bir metodoloji türü olan karma yöntem
olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini maksimum çeşitlilik örnekleme
yöntemine göre seçilen 13 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verilerinin
toplanmasında "Hemşire Tanıtım Formu”, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu I”,
“Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu II”, “Görüşme Değerlendirme Formu I” ve
“Görüşme Değerlendirme Formu II” kullanılmıştır. Araştırmanın uygulanması üç
aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, katılımcılara “Yarı Yapılandırılmış
Görüşme Formu I” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu II” kullanılarak ve yüz
yüze ortalama 90-120 dakika süren bireysel görüşmeler ile araştırmanın ilk verileri
toplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, “Etik Eğitim Programı” uygulanmıştır.
“Etik Eğitim Programı” 8 oturumda, her hafta bir oturum olmak üzere ve her bir
oturum ortalama 90 dakika olacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın üçüncü
aşamasında, “Etik Eğitim Programı” tamamlandıktan sonra araştırmanın birinci
aşamasında uygulanan formlar ile derinlemesine görüşme tekniği ile veriler
toplanmıştır. Nicel verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde kullanılmış, nitel
verilerin değerlendirilmesinde ise Nvivo 11 paket programı ve “İçerik Analizi”
yöntemi kullanılmıştır. “İçerik Analizi” yöntemine göre ise temalar ve alt temalar
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması ise 30.61±7.10’dur,
%61.5’i lisans mezunudur ve hepsi kadındır. Hemşireler ile etik eğitimi öncesi
yapılan görüşmelerde etik temel bilgiye ilişkin görüşleri doğrultusunda; “Etik
Algısı”, “Ahlak Algısı’’, “Değer Algısı’’, “Mesleki Değer Algısı’’, “Hemşirelik
Bakımında Değer Algısı’’ gibi 8 tema ve bu temalara ait 33 adet alt tema
belirlenmiştir. Etik eğitimi sonrası ise “Değer Çatışması Algısı’’, ’’Etik İlke Algısı’’,
“Etik Sorunların Oluşumuna İlişkin Algı”, “Etik Karar Verme Süreci Algısı’’ gibi 10
tema ve bu temalara ait 22 adet alt tema belirlenmiştir. Hemşirelerin eğitim öncesi
etik vakalara ilişkin kararlarını kişisel, kültürel değerlerinin etkisinde kalarak
aldıkları belirlenmiş, vakalara özgü etik sorunları tanımlayamadıkları, etik değer ve
ilke ihlallerini belirleyemedikleri de görülmüştür.
126
Eğitim sonrası ise hemşirelerin vakalara özgü etik sorunu, etik değer ve ilke
ihlallerini tanımlayabildikleri, etik değerler, ilkeler, kodlar ve teoriler doğrultusunda
vakalara çözüm yaklaşımlarında bulundukları saptanmıştır.
Sonuç olarak; hemşirelerin “Etik Eğitim Programı” sonrasında “Etik Temel
Bilgi” ve “Etik Karar Verebilme Düzeylerinde” olumlu yönde bir değişim olmuş,
etik karar verebilme yetilerinin geliştiği görülmüştür.

Erişime Açık
Görüntülenme
46
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Etik eğitim programının hemşirelerin etik karar verebilme düzeyine etkisi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Esra AKIN KORHAN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma, hemşirelere uygulanan etik eğitim programının hemşirelerin etik karar verebilme düzeyine etkisini incelemek amacı ile nitel ve nicel araştırma yöntemlerin birlikte kullanımını kapsayan bir metodoloji türü olan karma yöntem olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçilen 13 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında "Hemşire Tanıtım Formu”, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu I”, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu II”, “Görüşme Değerlendirme Formu I” ve “Görüşme Değerlendirme Formu II” kullanılmıştır. Araştırmanın uygulanması üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, katılımcılara “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu I” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu II” kullanılarak ve yüz yüze ortalama 90-120 dakika süren bireysel görüşmeler ile araştırmanın ilk verileri toplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, “Etik Eğitim Programı” uygulanmıştır. “Etik Eğitim Programı” 8 oturumda, her hafta bir oturum olmak üzere ve her bir oturum ortalama 90 dakika olacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın üçüncü aşamasında, “Etik Eğitim Programı” tamamlandıktan sonra araştırmanın birinci aşamasında uygulanan formlar ile derinlemesine görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Nicel verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde kullanılmış, nitel verilerin değerlendirilmesinde ise Nvivo 11 paket programı ve “İçerik Analizi” yöntemi kullanılmıştır. “İçerik Analizi” yöntemine göre ise temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması ise 30.61±7.10’dur, %61.5’i lisans mezunudur ve hepsi kadındır. Hemşireler ile etik eğitimi öncesi yapılan görüşmelerde etik temel bilgiye ilişkin görüşleri doğrultusunda; “Etik Algısı”, “Ahlak Algısı’’, “Değer Algısı’’, “Mesleki Değer Algısı’’, “Hemşirelik Bakımında Değer Algısı’’ gibi 8 tema ve bu temalara ait 33 adet alt tema belirlenmiştir. Etik eğitimi sonrası ise “Değer Çatışması Algısı’’, ’’Etik İlke Algısı’’, “Etik Sorunların Oluşumuna İlişkin Algı”, “Etik Karar Verme Süreci Algısı’’ gibi 10 tema ve bu temalara ait 22 adet alt tema belirlenmiştir. Hemşirelerin eğitim öncesi etik vakalara ilişkin kararlarını kişisel, kültürel değerlerinin etkisinde kalarak aldıkları belirlenmiş, vakalara özgü etik sorunları tanımlayamadıkları, etik değer ve ilke ihlallerini belirleyemedikleri de görülmüştür. 126 Eğitim sonrası ise hemşirelerin vakalara özgü etik sorunu, etik değer ve ilke ihlallerini tanımlayabildikleri, etik değerler, ilkeler, kodlar ve teoriler doğrultusunda vakalara çözüm yaklaşımlarında bulundukları saptanmıştır. Sonuç olarak; hemşirelerin “Etik Eğitim Programı” sonrasında “Etik Temel Bilgi” ve “Etik Karar Verebilme Düzeylerinde” olumlu yönde bir değişim olmuş, etik karar verebilme yetilerinin geliştiği görülmüştür.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
04.05.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-04
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nursing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Etik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ethics
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Eğitim
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Training
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Etik karar verme
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ethical decision
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/666
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms